«Усі мої думки тобі, народе вільний…»                           

(до 155-річчя від дня народження Ольги Кобилянської –

видатної української письменниці)


olha kobylyanska« Зміст усієї творчості О.Кобилянської – се музика…
Ся музика не усипляє, а вічно нагадуючи
про красний світ, про гармонію, красу, – нагадує
 тобі самого тебе і твій головний обов’язок:
боротьбу за твою красну душу»
М. Євшан


     Серед сузір’я імен талановитих митців кінця ХIХ – початку ХХ століття яскравою зіркою виділяється ім’я Ольги Кобилянської – автора численних новел і повістей, новаторських і змістом, і формою.  В центрі уваги творів О. Кобилянської – чи не вперше в українській літературі – психологія індивідуальності окремої людини. І вже потім індивідуальний портрет людини відіб’є в собі риси суспільства чи всесвіту.

   Літературну діяльність О. Кобилянська почала в середині 1880-х рр. творами німецькою мовою. Перший художній твір українською мовою повість «Людина» був надрукований 1895 р. у журналі «Зоря». Пізніше з’явилися оповідання й повість «Він і Вона» (1895), “Царівна” (1896), “Що я любив» (1896 р.), «Аристократка» (1898). Одним з найпоетичніших творів вважається лірично-романтична повість “В неділю рано зілля копала” (1909), написана за мотивами відомої народної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Протягом 1915-1923 рр. Кобилянська пише нитку новел на антивоєнні теми, серед яких можна виділити такі твори як «Лісова мати», «Юда», «Назустріч долі», «Сниться» та ін. Помітним явищем в історії української прози став роман «Апостол черні» (1926 р ), у якому на широкому суспільно-історичному тлі О. Кобилянська порушила проблему інтелігенції та народу, із симпатією змалювавши образи представників духівництва.
   І насамперед ім’я Ольги Кобилянської асоціюється з її повістю «Земля». Тема братовбивства, відображена ще в Біблії, одержала в української письменниці настільки високе соціально-трагічне звучання, що «Земля» стала явищем не лише вітчизняної, а й світової літератури.
   Повість «Земля» стала справжньою подією в українській літературі. Іван Франко говорив, що цей твір зберігатиме «тривале значення і як документ способу мислення нашого народу». М. Коцюбинський писав авторці, що читаючи її повість, був радий за таку літературу.
   З 1927 року в Україні було розпочато видання дев’ятитомного зібрання творів Кобилянської. Того ж року на відзначення 40-річчя літературної діяльності їй була призначена урядом пенсія, що дала письменниці можливість поліпшити матеріальний стан та придбати власний будинок, в якому письменниця прожила останні роки свого життя.
   Померла О. Кобилянська 21 березня 1942 р. в Чернівцях.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Кобилянська О. Ю.  Твори : в 2 т. Т. 1 / Ольга Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1983. – 495 с.

 

   Перший том творів Ольги Кобилянської включає повість з життя інтелігенції «Царівна», вибрані новели й оповідання, що відображають характерні особливості її художньої прози. До тому входить автобіографічна новела «З юних літ Марії», що до цього часу не друкувалася в збірках творів письменниці.


   Кобилянська О. Ю.  Твори : в 2 т. Т. 2. Земля ; В неділю рано зілля копала...: повісті ; Оповідання / Ольга Кобилянська ; упоряд., авт. прим. Ф. П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1988. – 598 с.

 

   До другого тому творів класика української літератури ввійшли повісті «Земля», «В неділю рано зілля копала…»; оповідання, новела з народного життя «Вовчиха».

2    Кобилянська О. Ю.  Земля : повість / Ольга Кобилянська. – Київ : Знання, 2017. – 318 с.
   
   Повість «Земля» - соціально-психологічний твір , що став знаменним явищем в українській літературі і поставив авторку у ряд найвидатніших художників світу. На прикладі життя однієї сім’ї письменниця показує внутрішній світ героїв твору і коріння злочину шукає не стільки у прагненні володіти власністю, скільки в глибинах людських сердець.
3

   Кобилянська О. Ю.  Апостол черні : повість : у 2 т. / Ольга Кобилянська ; авт. вступ. ст. та упоряд. М. Крупа ; ред. І. Зелена. – Тернопіль : Збруч, 1994. – 318 с.
   
   Роман «Апостол черні» - це гостросюжетна розповідь про долю трьох поколінь родини Цезаревичів та Альбінських. Письменниця порушує перед читачем дуже актуальні і сьогодні проблеми: суспільного обов’язку, кохання і зради, злочину і кари, виховання і спадковості.

   

4

   Кобилянська О. Ю.  Людина ; Царівна : повісті / Ольга Кобилянська ; передм. Н. Г. Білоцерківець. – К. : Котигорошко, 1994. – 360 с. – (Шкільна бібліотека).

 

   В повістях Ольга Кобилянська  розкриває світ думок і почуттів героїні, яка прагне вирватися із сірої буденщини. Своїми творами письменниця підносить голос за право жінки на працю, на щастя, за її громадські права і людську гідність. Це кращі твори на жіночу тему.

 5

   Кобилянська О. Ю.  Слова зворушеного серця : щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади / Ольга Кобилянська. – К. : Дніпро, 1982. – 359 с.

 

   Ліричні щоденники, автобіографічні матеріали, листи, спогади, що ввійшли до цієї книжки, розкривають духовний світ письменниці, формування її світогляду, особливостей творчої манери.

 6

   Українки в історії [Текст] / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хом'як [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – 326 с.

 

   У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Серед когорти славетних українських жінок – письменниця модерного напряму в літературі Ольга Кобилянська. Вона належить до непересічних талантів в українській та світовій літературі, а її праця на ниві громадського життя, організації жіночого руху заслуговує на якнайглибшу шану.

 7

   Врублевська В. В.  Шарітка з Рунгу : біогр. роман про Ольгу Кобилянську / Валерія Врублевська. – К. : Академія, 2007. – 512 с. – (Автографи часу).

 

   Ольга Кобилянська, як і герої її творів, любила свої мрії, любила рідних, друзів. Любила… Переборювала обставини, нерідко-і себе. Все вона прощала, все терпіла. ЇЇ унікальне життя є основою роману.

 8

   Мельничук Б. І.  "Найкраща в нації дочка" : Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури : лекції зі спецкурсу з додатком вибраних творів про письменницю / Б. І. Мельничук ; відп. за вип. В. І. Антофійчук. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 200 с., [6] арк. іл.

 

   Пропоноване видання допоможе студентам-філологам ознайомитися з творами художньої літератури, в яких висвітлюється життя і творчість Ольги Кобилянської.

 9

   Вознюк В. О.  Про Ольгу Кобилянську : нові матеріали, роздуми, знахідки / В. О. Вознюк. – Київ : Дніпро, 1983. – 183 с.

 

   Використовуючи маловідомі документи й нові матеріали про життя і творчість письменниці, автор підготував ряд цікавих публікацій, що склали основу цієї книги. Досліджується вплив фольклору на її творчість, сценічне втілення повістей «Земля» і «В неділю рано зілля копала».

 10

   Бабишкін О. К.  Ольга Кобилянська : нарис про життя і творчість / О. К. Бабишкін. – Львів : Книжк.-журн. вид-во, 1963. – 192 с.

 

   Це нарис про життя і творчість видатної української письменниці. Автор використав багато неопублікованих документів та матеріалів, дав аналіз творів О. Кобилянської на фоні української та світової літератури.

 11

   Гузар З. П.  Ольга Кобилянська : семінарій : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / З. П. Гузар. – Київ : Вища школа, 1990. – 166 с.

 

   Семінарій містить огляд критичних матеріалів про творчість письменниці, опис життєвого та літературного шляху в основних датах, бібліографічний покажчик творів Кобилянської та літератури про неї.

 

Підготувала М. В. Редьква
листопад 2018 р., 11 джерел.

Add comment


Security code
Refresh

Міністерство освіти і науки України

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks