«Усі мої думки тобі, народе вільний…»                           

(до 155-річчя від дня народження Ольги Кобилянської –

видатної української письменниці)


olha kobylyanska« Зміст усієї творчості О.Кобилянської – се музика…
Ся музика не усипляє, а вічно нагадуючи
про красний світ, про гармонію, красу, – нагадує
 тобі самого тебе і твій головний обов’язок:
боротьбу за твою красну душу»
М. Євшан


     Серед сузір’я імен талановитих митців кінця ХIХ – початку ХХ століття яскравою зіркою виділяється ім’я Ольги Кобилянської – автора численних новел і повістей, новаторських і змістом, і формою.  В центрі уваги творів О. Кобилянської – чи не вперше в українській літературі – психологія індивідуальності окремої людини. І вже потім індивідуальний портрет людини відіб’є в собі риси суспільства чи всесвіту.

   Літературну діяльність О. Кобилянська почала в середині 1880-х рр. творами німецькою мовою. Перший художній твір українською мовою повість «Людина» був надрукований 1895 р. у журналі «Зоря». Пізніше з’явилися оповідання й повість «Він і Вона» (1895), “Царівна” (1896), “Що я любив» (1896 р.), «Аристократка» (1898). Одним з найпоетичніших творів вважається лірично-романтична повість “В неділю рано зілля копала” (1909), написана за мотивами відомої народної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Протягом 1915-1923 рр. Кобилянська пише нитку новел на антивоєнні теми, серед яких можна виділити такі твори як «Лісова мати», «Юда», «Назустріч долі», «Сниться» та ін. Помітним явищем в історії української прози став роман «Апостол черні» (1926 р ), у якому на широкому суспільно-історичному тлі О. Кобилянська порушила проблему інтелігенції та народу, із симпатією змалювавши образи представників духівництва.
   І насамперед ім’я Ольги Кобилянської асоціюється з її повістю «Земля». Тема братовбивства, відображена ще в Біблії, одержала в української письменниці настільки високе соціально-трагічне звучання, що «Земля» стала явищем не лише вітчизняної, а й світової літератури.
   Повість «Земля» стала справжньою подією в українській літературі. Іван Франко говорив, що цей твір зберігатиме «тривале значення і як документ способу мислення нашого народу». М. Коцюбинський писав авторці, що читаючи її повість, був радий за таку літературу.
   З 1927 року в Україні було розпочато видання дев’ятитомного зібрання творів Кобилянської. Того ж року на відзначення 40-річчя літературної діяльності їй була призначена урядом пенсія, що дала письменниці можливість поліпшити матеріальний стан та придбати власний будинок, в якому письменниця прожила останні роки свого життя.
   Померла О. Кобилянська 21 березня 1942 р. в Чернівцях.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Кобилянська О. Ю.  Твори : в 2 т. Т. 1 / Ольга Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1983. – 495 с.

 

   Перший том творів Ольги Кобилянської включає повість з життя інтелігенції «Царівна», вибрані новели й оповідання, що відображають характерні особливості її художньої прози. До тому входить автобіографічна новела «З юних літ Марії», що до цього часу не друкувалася в збірках творів письменниці.


   Кобилянська О. Ю.  Твори : в 2 т. Т. 2. Земля ; В неділю рано зілля копала...: повісті ; Оповідання / Ольга Кобилянська ; упоряд., авт. прим. Ф. П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1988. – 598 с.

 

   До другого тому творів класика української літератури ввійшли повісті «Земля», «В неділю рано зілля копала…»; оповідання, новела з народного життя «Вовчиха».

2    Кобилянська О. Ю.  Земля : повість / Ольга Кобилянська. – Київ : Знання, 2017. – 318 с.
   
   Повість «Земля» - соціально-психологічний твір , що став знаменним явищем в українській літературі і поставив авторку у ряд найвидатніших художників світу. На прикладі життя однієї сім’ї письменниця показує внутрішній світ героїв твору і коріння злочину шукає не стільки у прагненні володіти власністю, скільки в глибинах людських сердець.
3

   Кобилянська О. Ю.  Апостол черні : повість : у 2 т. / Ольга Кобилянська ; авт. вступ. ст. та упоряд. М. Крупа ; ред. І. Зелена. – Тернопіль : Збруч, 1994. – 318 с.
   
   Роман «Апостол черні» - це гостросюжетна розповідь про долю трьох поколінь родини Цезаревичів та Альбінських. Письменниця порушує перед читачем дуже актуальні і сьогодні проблеми: суспільного обов’язку, кохання і зради, злочину і кари, виховання і спадковості.

   

4

   Кобилянська О. Ю.  Людина ; Царівна : повісті / Ольга Кобилянська ; передм. Н. Г. Білоцерківець. – К. : Котигорошко, 1994. – 360 с. – (Шкільна бібліотека).

 

   В повістях Ольга Кобилянська  розкриває світ думок і почуттів героїні, яка прагне вирватися із сірої буденщини. Своїми творами письменниця підносить голос за право жінки на працю, на щастя, за її громадські права і людську гідність. Це кращі твори на жіночу тему.

 5

   Кобилянська О. Ю.  Слова зворушеного серця : щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади / Ольга Кобилянська. – К. : Дніпро, 1982. – 359 с.

 

   Ліричні щоденники, автобіографічні матеріали, листи, спогади, що ввійшли до цієї книжки, розкривають духовний світ письменниці, формування її світогляду, особливостей творчої манери.

 6

   Українки в історії [Текст] / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хом'як [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – 326 с.

 

   У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Серед когорти славетних українських жінок – письменниця модерного напряму в літературі Ольга Кобилянська. Вона належить до непересічних талантів в українській та світовій літературі, а її праця на ниві громадського життя, організації жіночого руху заслуговує на якнайглибшу шану.

 7

   Врублевська В. В.  Шарітка з Рунгу : біогр. роман про Ольгу Кобилянську / Валерія Врублевська. – К. : Академія, 2007. – 512 с. – (Автографи часу).

 

   Ольга Кобилянська, як і герої її творів, любила свої мрії, любила рідних, друзів. Любила… Переборювала обставини, нерідко-і себе. Все вона прощала, все терпіла. ЇЇ унікальне життя є основою роману.

 8

   Мельничук Б. І.  "Найкраща в нації дочка" : Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури : лекції зі спецкурсу з додатком вибраних творів про письменницю / Б. І. Мельничук ; відп. за вип. В. І. Антофійчук. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 200 с., [6] арк. іл.

 

   Пропоноване видання допоможе студентам-філологам ознайомитися з творами художньої літератури, в яких висвітлюється життя і творчість Ольги Кобилянської.

 9

   Вознюк В. О.  Про Ольгу Кобилянську : нові матеріали, роздуми, знахідки / В. О. Вознюк. – Київ : Дніпро, 1983. – 183 с.

 

   Використовуючи маловідомі документи й нові матеріали про життя і творчість письменниці, автор підготував ряд цікавих публікацій, що склали основу цієї книги. Досліджується вплив фольклору на її творчість, сценічне втілення повістей «Земля» і «В неділю рано зілля копала».

 10

   Бабишкін О. К.  Ольга Кобилянська : нарис про життя і творчість / О. К. Бабишкін. – Львів : Книжк.-журн. вид-во, 1963. – 192 с.

 

   Це нарис про життя і творчість видатної української письменниці. Автор використав багато неопублікованих документів та матеріалів, дав аналіз творів О. Кобилянської на фоні української та світової літератури.

 11

   Гузар З. П.  Ольга Кобилянська : семінарій : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / З. П. Гузар. – Київ : Вища школа, 1990. – 166 с.

 

   Семінарій містить огляд критичних матеріалів про творчість письменниці, опис життєвого та літературного шляху в основних датах, бібліографічний покажчик творів Кобилянської та літератури про неї.

 

Підготувала М. В. Редьква
листопад 2018 р., 11 джерел.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks