Краса душі у слово перелита
(до 220-річчя від дня народження Адама Міцкевича)
(1798–1855)

 

mitskevych adamНайбільший поет польської нації і один із
 найгеніальніших людей, яких видало людство.
І. Франко
         

                         
   Адам Міцкевич – найвизначніший польський поет-романтик і провідний представник європейського романтизму. З його іменем пов'язане й остаточне утвердження романтизму в польській літературі.

 

 

 

Коли б я дочекав над захід літ моїх,
Щоб ці книжки зайшли через сільський поріг.
                             А. Міцкевич  (Переклад М. Рильського).

 

   Творчість Адама Міцкевича відома в Україні з 20–30-х років XIX століття завдяки перекладам і переспівам П. Гулака-Артемовського, Л. Боровиковського, О. Шпигоцького. Поезією Адама Міцкевича захоплювався Тарас Григорович Шевченко. Згодом його твори переклали Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Микола Бажан, Андрій Малишко та Іван Драч.
   Адам Міцкевич народився 24 грудня 1798 р. на хуторі Заосьє, поблизу містечка Новогрудка, яке тоді входило до складу Литви (тепер – Білорусії). Родина Міцкевичів належала до збіднілої шляхти. Батько – Миколай Міцкевич, колишній учасник повстання під проводом Т. Костюшка, був адвокатом у Новогрудському суді, любив поезію, пробував писати вірші. У сім'ї, крім Адама, було ще четверо синів. Життєва доля Міцкевича і трагічна, і незвичайна. «Міцкевич, – писав відомий польський письменник XX ст. Ян Парандовський, – був поетом упродовж кількох років, але вони дали все – від балад до «Пана Тадеуша». А далі він жив і працював як політик, публіцист, професор університету і пророк, а дні свої закінчив солдатом».
   За свідченням його сучасників, Адам Міцкевич вирізнявся освіченістю, витонченістю манер, увічливістю і вмінням підтримувати розмову як у світських салонах, так і в колі друзів. В його манері одягатися було щось високе і благородне. Говорив Міцкевич тихо, плавно і завжди дуже логічно. Так він і писав – плавно, швидко і майже без виправлень. Дописавши поему «Фарис», він виправив у ній лише два слова.
   Незважаючи на привабливу зовнішність і витонченість манер Міцкевича, його особисте життя не складалося. Близько 1818 р. він закохався в дівчину з багатої шляхетської родини Маріанну (Марилю) Верещак, але вона вийшла за іншого. Під час перебування в Одесі Міцкевич був закоханий в польку-красуню Кароліну Собанську, а того ж 1825 р. в Москві мав роман з Кароліною Павловою, в майбутньому відомою російською поетесою. У 1830 р. Міцкевич мало не одружився з донькою знаменитого американського письменника Фенімора Купера. Переживши ще кілька закоханостей, лише в 36 років Міцкевич одружився з донькою співачки Марії Шимановської – Целіною. Але повного щастя і спокою не знайшов він і в подружньому житті, через важку хворобу дружини, яку лікарі пов'язували з психічними відхиленнями.
   Із шести дітей Міцкевича вижили лише четверо, свою ж першу доньку Міцкевич назвав Марилею – на честь Марилі Верещак, світлі почуття до якої зберіг на все життя.
   Смерть Міцкевича нагадує смерть Байрона, який, як відомо, загинув, приєднавшись до боротьби грецьких повстанців із турками. Міцкевич помер від холери у 1855 р. в Константинополі, куди приїхав з метою надати допомогу в організації польських легіонів, що мали взяти участь у Кримській війні з Росією. Адам Міцкевич похований на території замку Вавель у Кракові, неподалік від могили Тадеуша Костюшко.
   Глибоку любов до свого народу і тверду упевненість в майбутній перемозі народів усього світу Міцкевич зберіг до кінця своїх днів.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліографічний огляд літератури

 

1  

   Мицкевич А.  Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 / Адам Мицкевич ; пер. с пол. ; предисл.: М. Рыльский, М. Живов. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 432 с.

 

   До першого тому увійшли: балади і романси, сонети, вірші, байки. У передмові Рильського і Живова описано шлях життя і боротьби А. Міцкевича.

 

   Мицкевич А.  Избранные произведения : в 2 т. Т. 2 / Адам Мицкевич ; пер. с пол. ; под ред.: М. Рыльского, М. Живова, Б. Песиса. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 606 с.

 

   До другого тому входить драматична поема «Дзяди» («Dziady»). Поема складається з прологу «Упир», трьох частин, назви яких порушують цифрову послідовність – друга, четверта і третя. За ними слідує цикл віршів «Уривок третьої частини». Таким чином, драматичні частини знаходяться в обрамленні поетичних.
   Ще у томі знаменитий твір автора «Пан Тадеуш».

 2

   Міцкевич А.  Вибране : для старшого шкільного віку ; пер. з пол., упорядкув., передм., підгот. навч.-метод. матеріалів Олександра Астаф’єва / Адам Міцкевич. – Київ : Школа, 2005. – 464 с. – (Шкільна хрестоматія).

 

   До хрестоматії увійшли 24 твори видатного польського поета Адама Міцкевича, зокрема і його великі епічні полотна. Тексти дібрано відповідно до шкільної програми із зарубіжної літератури.
   У другому розділі хрестоматії вміщено «Додаток до прочитаного…», де увагу привертають цікаві факти і подробиці з життя і творчості поета, висвітлюються його зв’язки з Україною, подано методичні матеріали до самостійного опрацювання поезій та поем.
   Розрахована на вчителів, студентів-філологів, учнів, усіх, хто цікавиться творчістю А. Міцкевича.

 3

    Міцкевич А.  Кримські сонети = Крымские сонеты = Sonety Krymskie / Адам Міцкевич ; упоряд. Леонард Кондратенко ; передм. Миколи Бажана. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 168 с. – укр., рос. і пол. мовами.


   Цикл «Кримські сонети», до якого входить 18 віршів, написаний Міцкевичем під враженням двомісячної подорожі Кримом. Головним героєм є мандрівник. Буйна природа Криму – це фон його роздумів, спільниця його тривожних снів, джерело жаданої душевної рівноваги.
   Уже в прелюдії до циклу – в «Акерманських степах» –  ліричний герой так напружує слух, що міг би почути голос з Батьківщини. Цей образ вітчизни з ним скрізь: і коли він оповідає про плавання морем, і коли оплакує жертви ханського свавілля. Йому навіть здається, що рої ясних зорь, якими всіяний Чумацький Шлях,– то сльози польки-бранки, вияв її пекельної туги за рідним краєм.

 4

   Міцкевич А.  Пан Тадеуш або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811–1812 рр. : у 12 книгах, писана віршами / Адам Міцкевич ; пер. з пол. та передм. Максима Рильського. – Київ : Дніпро, 1989. – 349 с.

 

   "Пан Тадеуш" – найвизначнішій твір А. Міцкевича, пройнятий прагненням поета розбудити у своїх співвітчизників патріотичні почуття, об'єднати і відродити рідну країну. Поема ця залишилася живою і донині, читаючи її, народ "вчиться говорити і мислити по-польськи". Національно-визвольний рух, зображений у поемі, є класичним зразком національної епопеї. Образом пана Тадеуша автор показав своїм сучасникам приклад безмежного служіння Вітчизні, єднання сил для боротьби за її волю.

 5

   Міцкевич А.  У дружньому домі = W przyjacielskim domu / Адам Міцкевич ; упоряд. і вступ. ст.: Володимира Моторного, Адди Татаренко. – Львів : Каменяр, 1994. – 191 с. – Пол. і укр. мовами.

 

   Видання містить кращі твори геніального польського поета Адама Міцкевича (1798–1855), написані в Україні, а також поезії, які були навіяні українським фольклором чи створені під враженням перебування в Україні.

 6

   Адам Міцкевич і Україна : матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження видатного польського поета / відп. за випуск Валерій Скотний. – Дрогобич : Вимір, 1998. – 159 с.

 

   "Країна розкоші прослалась наді мною, вгорі – блакить ясна, тут – лиця чарівні", – писав про Україну видатний польський поет Адам Міцкевич, якого Іван Франко назвав «найбільшим поетом польської нації і одним із найгеніальніших людей, яких видало людство». Понад 9 місяців А. Міцкевич перебував на Україні.
   У збірнику зібрано виступи учасників конференції про перебування Міцкевича в Україні.

 7

   Вервес Г. Д.  Адам Міцкєвич в українській літературі / Г. Д. Вервес. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Худ. літ., 1955. – 278 с.

 

   Розкрито ряд нових підрозділів, які висвітлюють невідомі раніш факти зв’язків Міцкевича в українській літературі дожовтневого періоду, більше приділено уваги дослідженню перекладацького мистецтва, нарешті, зроблено спробу підсумувати здобутки як українського, так і польського демократичного міцкевичезнавства останніх років.

 8

   Вервес Г. Д.  Зустріч з Міцкевичем : літературно-критичний нарис / Г. Д. Вервес. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 163 с.

 

   Праця розкриває образ геніального польського поета на тлі суспільного та літературного життя Польщі першої половини ХІХ ст., його значення для слов’янського світу та революційного руху Європи.
   Використовуючи науковий матеріал, автор передав самобутність поетичного обдарування Міцкевича, своєрідність його лірики та великих епічних творів.
   Багато нового знайде читач і в останньому розділі книги – «Український Міцкевич», де аналізуються переклади та критичну оцінку творів А. Міцкевича українськими літераторами.
   Нарис представлений популярною мовою і розрахований на широке коло читачів.

 9

   Дерналович М.  Адам Мицкевич / Мария Дерналович ; пер. с пол. Д. Гессена. – Варшава : Интерпресс, 1981. – 83 с.


   У праці розкрито повну біографію А. Міцкевича: юнацькі роки, роки поневірянь, розквіт творчих сил, пілігрим свободи та живий Міцкевич, – такий зміст цього дослідження.
   Видання містить вкладки зі світлинами.

 10

   Рильський М. Ф.  Про поезію Адама Міцкевича / М. Ф. Рильський. – Київ : Держлітвидав, 1955. – 120 с.

 

   Книга написана для читача, якому відомі хоча б основні віхи життя найвидатнішого польського поета Адама Міцкевича та головні його твори. Наявність низки видань творів Міцкевича в перекладах на російську та українську мови із вступними статтями та коментарями дав цілковиту впевненість, що з біографією та творчістю автора ознайомлені широкі кола читачів.
   Це видання – свідчення глибокого захоплення творчістю поета, братерської любові до великого польського народу, який має право називати своїм сином великого Адама Міцкевича.

 

 

Інформаційний список літератури

рідкісних видань-стародруків польською мовою,

присвячений творчості Адама Міцкевича

11

 

Твори Адама Міцкевича


1.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 1 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 427 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


2.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 2 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 290 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


3.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 3 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 278 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


4.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 4 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 240 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


5.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 5 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 208 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


6.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 6 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 194 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


7.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Wyklady o literaturze slowianskiej : wygloszone w Kolegium francuskiem w Paryzu w latach 1840–1841. T. 5–7 / Adam Mickiewicz ; przeklad Feliksa Wrotnowskiego ; uzupelniony i poprawiony uwagami autora. – Lwow : Nakladem "Slowa polskiego", 1900. – 208, 190, 236 s. – (Bibljoteka "Slowa polskiego"). – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Policyjna w Krzemiencu.


8.    Mickiewicz A.  Dziady. Cz. 3 / Adam Mickiewicz ; opracowal Jozef Kallenbach. – 4-e wyd., uzupelnione. – Krakow : Nakladem krakowskiej spolki wydawniczej, 1925. – 279 s. – (Bibljoteka narodowa). – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Panstwowe Gimnazjum im. T. Czackiego w Krzemiencu.


9.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Dziady. Cz. 1-2, 4 / Adam Mickiewicz ; opracowal Henryk Biegeleisen. – Lwow : Ksiegarnia M. Bodeka i A. Bardacha, 1921. – 175 s. – (Bibljoteka pisarzy polskich).


10.    Mickiewicz A.  Dziady. Cz. 3 / Adam Mickiewicz ; opracowal dla uzytku szkolnej Konstanty Wojciechowski. – Brody : Nakladem ksiegarni Feliksa Westa, 1905. – 207 s. – (Arcydziela polskich i obcych pisarzy).


11.    Mickiewicz A.  Dziady : fragmenty cz. 1/2, 4 / Adam Mickiewicz ; opracowal dla uzytku szkolnej Konstanty Wojciechowski. – Brody : Nakladem ksiegarni Feliksa Westa, 1905. – 130 s. – (Arcydziela polskich i obcych pisarzy).


12.    Mickiewicz A.  Dziady. Cz. 3 / Adam Mickiewicz ; opracowal Jozef Kallenbach. – Krakow : Nakladem krakowskiej spolki wydawniczej, [1920]. – 271 s. – (Bibljoteka narodowa). – На тит. арк. кн. знак: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


13.    Mickiewicz A.  Dziady : ludowe misterjum zaduszne / Adam Mickiewicz ; w opracowaniu scenicznem St. Ilowskiego. – Rowno : Nakladem wolynskiego zrzeszenia chorow i teatrow ludowych, [19--?]. – 36 s.


14.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Dziady : poema. Cz. 3 / Adam Mickiewicz. – Paryz : Drukarnia A. Pinard, [1832]. – 284 s. – Це найперше видання даного твору, яке було видане за кошти автора.


15.    Mickiewicz A.  Dziady drezdenskie. Cz. 1. Tekst / Adam Mickiewicz ; opracowal Henryk Schipper. – Warszawa : Instytut wydawniczy "Bibljoteka polska", 1929. – 175 s. – (Wielka bibljoteka).


16.    Mickiewicz A.  Dziady drezdenskie : rozbior krytyczny. Cz. 3 / Adam Mickiewicz ; opracowal M. Konszarski. – Warszawa : Wydawnictwo "Pomoc szkolna", [1912]. – 190 s.


17.    Mickiewicz A.  Dziady drezdenskie. Cz. 2. Objasnienia i przypisy / Adam Mickiewicz ; opracowal Henryk Schipper. – Warszawa : Instytut wydawniczy "Bibljoteka polska", [19--?]. – 197 s. – (Wielka bibljoteka).


18.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Dziela. T. 3. Grazyna. Konrad Wallenrod. Giaur / Adam Mickiewicz. – Lwow : Drukiem E. Winiarza, 1893. – 284 s.


19.    Mickiewicz A.  Inscenizacja "Pana Tadeusza" / Adam Mickiewicz ; ulozona w dziewieciu odslonach przez Kazimierza Missone. – Krakow : Naklad I. Kola T. S. L., 1934. – 90 s. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. i Mag. m. Krzemiencu.


20.    Mickiewicz A.  Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz ; opracowal Jozef Ujejski. – Krakow : Nakladem krakowskiej spolki wydawniczej, 1926. – 98 s. – (Bibljoteka narodowa). – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. i Mag. m. Krzemiencu.


21.    Mickiewicz A.  Konrad Wallenrod : powiesc historyczna z dziejow litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz. – wydanie nowe. – Zloczow : Nakladem i drukiem Wilhelma Zukerkandla, 1897. – 82 s.


22.    Mickiewicz A.  Konrad Wallenrod : powiesc historyczna z dziejow litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz. – Warszawa : Instutyt wydawniczy "Bibljoteka polska", [19--?]. – 80 s. – (Wielka bibljoteka). – На тит. арк. кн. знак: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


23.    Mickiewicz A.  Konrad Wallenrod : powiesc historyczna z dziejow litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz ; wstepem krytycznym i objasnieniami zaopatrzyl Adam Stodor. – Lwow : Ksiegarnia A. Bardacha i M. Bodeka, [19--?]. – 96 s.


24.    Mickiewicz A.  Konrad Wallenrod : powiesc historyczna z dziejow litewskich i pruskich. Cz. 2. Objasnienia i przypisy / Adam Mickiewicz ; opracowal Konrad Gorski. – Warszawa : Instutyt wydawniczy "Bibljoteka polska", [19--?]. – 108 s. – (Wielka bibljoteka). – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


25.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Konrad Wallenrod : powiesc historyczna z dziejow litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz ; wstepem krytycznym i objasnieniami zaopatrzyl Adam Stodor. – Lwow : Drukarnia Ign. Jaegera, [19--?]. – 78 s.


26.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Konrad Wallenrod i farys : powiesc historyczna z dziejow litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz ; wstepem krytycznym i objasnieniami zaopatrzyl Adam Stodor. – 2-e wyd. – Lwow : Spolka wydawnicza "Vita", 1928. – 96 s.


27.    Mickiewicz A.  Korespondencya. T. 1 / Adam Mickiewicz. – 4-e wyd. – Paryz : Ksiegarnia Luxemburgska, 1874. – 315 s.


28.    Mickiewicz A.  Korespondencya. T. 2 / Adam Mickiewicz. – 4-e wyd. – Paryz : Ksiegarnia Luxemburgska, 1875. – 295 s.


29.    Mickiewicz A.  Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; opracowal Stanislaw Pigon. – 4-e wyd., przejrzane i uzupelnione. – Krakow : Nakladem krakowskiej spolki wydawniczej, 1924. – 140 s. – (Bibljoteka narodowa).


30.    Mickiewicz A.  Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; opracowal Stanislaw Pigon. – Krakow : Nakladem krakowskiej spolki wydawniczej, [поч. XX ст.]. – 136 s. – (Bibljoteka Narodowa).


31.    Mickiewicz A.  Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz. – wydanie nowe. – Zloczow : Nakladem ksiegarni Wilhelma Zukerkandla, [поч. XX ст.]. – 82 s. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. i Mag. m. Krzemiencu.


32.    Mickiewicz A.  O zyciu duchowem / Adam Mickiewicz ; z pism, przedmowien i listow zebral Stanislaw Pigon. – Poznan : Fiszer i Majewski, 1922. – 137 s. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Panstwowe Gimnazjum im. T. Czackiego w Krzemiencu.


33.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz : [епічна поема] / Adam Mickiewicz ; rozbior, geneza, dokladna tresc ogolna i poszczegolnych ksiag, charakterystyka osob, zywot A. Mickiewicza przez Jozefa Horskiego. – Lwow : Nakladem Ksiegarni Samuela Bodeka, 1891. – 368, 80 s.


34.    Mickiewicz, A.(1798–1855).  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r. w dwunastu ksiegach, wierszem / Adam Mickiewicz. – Lwow : Nakladem Macierzy Polskiej, 1909. – 320 s.


35.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; opracowal Konrad Gorski. – Lwow : Wydawnictwo zakladu narodowego im. Ossolinskich, [192-?]. – 397 s.


36.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz. – [S. L.] : [s. n.], [192-?]. – S. 17-374. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. i Mag. m. Krzemiencu.


37.    Mickiewicz A.(1798–1855).  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r. w dwunastu ksiegach, wierszem / Adam Mickiewicz ; objasnil i zastosowalo do petrzeb szkolnych Jan Bystrzycki i Michal Janik. – Lwow ; Warszawa : Ksiaznica-Atlas, 1925. – 370 s.


38.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia Szlachecka z roku 1811 i 1812 : we 12 ksiegach wierszem / Adam Mickiewicz. – Krakov : Zielona Sowa, [19-?]. – 281 s.


39.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r. w dwunastu ksiegach, wierszem / Adam Mickiewicz. – Warszawa : Instytut wydawniczy "Bibljoteka polska", [192-?]. – 388 s. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Panstwowe Gimnazjum im. T. Czackiego w Krzemiencu.


40.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie / Adam Mickiewicz. – [S. l.] : [s. n.], [192-?]. – 496 s. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


41.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r. w dwunastu ksiegach, wierszem / Adam Mickiewicz ; z ilustracjami M. E. Andriollego. – Lodz : Naklad A. F. Mittlera, [1900?]. – 136 s.


42.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r. w dwunastu ksiegach, wierszem / Adam Mickiewicz. – Lwow : Nakladem Macierzy Polskiej, [19--?]. – 296 s.


43.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r. w dwunastu ksiegach, wierszem / Adam Mickiewicz ; z ilustracjami M. E. Andriollego. – Warszawa : Nakladem Ksiegarni J. Przeworskiego, [19--?]. – 127 s. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Panstwowe Seminarjum Nauczycielskie w Krzemiencu.


44.    Mickiewicz A.  Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Cz. 2. Objasnienia i przypisy / Adam Mickiewicz ; opracowal Jan Nepomucen Miller. – Warszawa : Instytut wydawniczy "Bibljoteka polska", [19--?]. – 287 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Panstw. Pedagogium L.K. w Krzemiencu; Bibljoteka Panstwowe Seminarjum Nauczycielskie w Krzemiencu.


Літературно-критичні матеріали


45.    Katalog zbiorow Mickiewiczowskich znajdujacych sie w Мuzeum Narodowem w Rapperswylu. – Krakow : Nakladem Muzeum Narodowego w Rapperswylu, 1898. – 77 s. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту ; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


46.    Ksiazka zbiorowa ku uczczeniu pamieci Adama Mickiewicza : w stuletnia rocznice urodzin poety. – Petersburg : Nakladem ksiegarni K. Grendyszynskiego, 1898. – 220 s. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту ; Bibljoteka Publiczna im. H. Lopacinskiego w Lublinie.


47.    Ksiega pamiatkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1798–1898) [Текст]. T. 1/2. – Warszawa : Naklad Bronislawa Natansona, [1899 ?]. – 371 s.; 300 s. – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Funkcjonarjuszy Policji Panstwowej Powiatu Krzemienieckogo.


48.    Mickiewicz pisarz demokratyczny : wybor prozy publicystycznej Mickiewicza / opracowal wstepem i objasniami opatrzyl H. Szyper. – Warszawa : Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych, 1947. – 144 s. – (Biblioteka polonistyczna).


49.    Batowski H.  Mickiewicz a slowianie do roku 1840 / Henryk Batowski ; z zasilkem Ministerstwa wyznan religijnych i oswiecenia publicznego. – Lwow : Nakladem Towarzystwa naukowego, 1936. – 204 s. – (Archiwym Towarzystwa naukowego we Lwowie). – На тит. арк. кн. знак: Bibljoteka Liceum Krzemienieckiego.


50.    Belza S.  Mickiewicz jako najszczytniejsze wcielenie milosci kraju : konferencya wygloszona w Filharmonii w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 1906 r. na Koncertach Miczkiewiczowskich / Stanislaw Belza. – Warszawa : Gebethner i Wolff ; Krakow : G. Gebethner i S-ka, 1907. – 38 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


51.    Belza S.  Ojczyzna w pierwszych poezyach Mickiewicza / Stanislaw Belza. – Warszawa : Gebethner i Wolff ; Krakow : Gebethner i Sp., 1908. – 59 s. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


52.    Belza W.(1847–1913).  Ostatnie chwiele i pogrzeb Adama Mickiewicza / Wladyslaw Belza. – Lwow ; Krakow : Drukarnia Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, 1890. – 40 s. : z piecioma rycinami. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Учительського Інституту ; Bibljoteka Liceum Krzemienieckiego.


53.    Belza W.(1847–1913).  Z epoki Mickiewicza / Wladyslaw Belza. – Lwow : Nakladem ksiegarni H. Altenberga ; Warszawa ; New-Jork : E. Wende i S-ka (T. Hiz i A. Turkul), 1911. – 165 s.


54.    Brzeczkowski A.  Sonety Krymskie oraz Farys Adama Mickiewicza : geneza, streszczenie, ocena, tematy do cwiczen / Aleksander Brzeczkowski. – Warszawa : Wydawnictwo "Pomoc szkolna" H. Wajnera, [поч. XX ст.]. – 39 s. – (Charakterystyki literacki ; nr. 32). – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


55.    Gorski I.  Ballada polska przed Mickiewiczem / Ignacy Gorski. – Warszawa ; Lublin ; Lodz : Naklad Gebethnera i Wolffa, [поч. XX ст.]. – 92 s. – (Prace historyczno-literackie ; nr. 13).


56.    Gorski K.  Poglad na swiat mlodego Mickiewicza, 1815–1823 [Текст] / Konrad Gorski. – Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1925. – 158 s. – (Studja z zakresu historji literatury polskiej ; nr. 3).


57.    Jastrun M.  Mickiewicz / Mieczyslaw Jastrun. – Wydanie 2-e. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1949. – 412 s.


58.    Kallenbach J.  Adam Mickiewicz. T. 1 / Jozef Kallenbach. – Wyd. 4-e, zwiekszone. – Lwow ; Warszawa ; Krakow : Wydawnictwo Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, 1926. – 477 s. : 19 il.


59.    Kallenbach J.  Adam Mickiewicz. T. 2 / J. Kallenbach. – Wyd. 4-e, zwiekszone. – Lwow ; Warszawa ; Krakow : Wydawnictwo Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, 1926. – 539 s.


60.    Kallenbach J.  Adam Mickiewicz. T. 1 / Jozef Kallenbach. – Wyd. 3-e. – Lwow ; Warszawa ; Krakow : Wydawnictwo Zakl. Nar. im. Ossolinskich, 1923. – 461 s. : il. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту ; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


61.    Kallenbach J.  Adam Mickiewicz. T. 2 / J. Kallenbach. – Wyd. 3-e, przejrzane i uzupelnione. – Lwow ; Warszawa ; Krakow : Wydawnictwo Zakl. Nar. im. Ossolinskich, 1923. – 511 s. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego; Biblioteka Funkcjonarjuszy Policji Panstwowej Powiatu Krzemienieckiego.


62.    Kawczynski M.  Adama Mickiewicza "Dziadow czesc trzecia" w stosunku do romantyzmu francuskiego / M. Kawczynski. – Krakow : Nakladem Akademii Umiejetnosci, 1893. – 74 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


63.    Kleiner J.  Mickiewicz. T. 1. Dzieje Gustawa / Juljusz Kleiner. – Lwow : Wydawnictwo Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, 1934. – 532 s. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


64.    Kleiner J.  W kregu Mickiewicza i Goethego / Juliusz Kleiner. – Warszawa : Towarzystwo wydawnicze "Roj', 1938. – 291 s. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


65.    Konopnicka M.(1842–1910).  Mickiewicz, jego zycie i duch / Marja Konopnicka. – Krakow : Krakowska drukarnia nakladowa, [1942] . – 192 s. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. Mag. m. Krzemienca.


66.    Krawczynski St.  Grazyna Adama Mickiewicza / St. Krawczynski. – Warszawa : Wydawnictwo "Pomoc Szkolna", [поч. XX ст.]. – 24 s. – (Charakterystyki literackie ; №21). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. Mag. m. Krzemienca.


67.    Lenkowski S.  A. Mickiewicz tworczosc na emigracji (1832–1855) / Stanislaw Lenkowski. – Warszawa ; Poznan : Nakladem Ksiegarni Ludwika Fiszera w Lodzi, [1920–1930?]. – 88 s. – (Historja polskiej literatury romantycznej). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту ; Biblioteka Funkcjonarjuszy Policji Panstwowej Powiatu Krzemienieckiego;.


68.    Marcinowska J.  Adam Mickiewicz : wieszcz nowej Polski / Jadwiga Marcinowska. – Warszawa : "Ksiegarnia Ludowa" Julji Sikorskiej, 1921. – 142 s. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Inspektor Szkolny Pow. Krzemienieckiego.


69.    Michniewicz W.  O "Ksiegach Narodu i Pielgrzymstwa" na tle idei mistycznych Mickiewicza i Towianizmu : geneza : wyklad / W. Michniewicz. – wydanie drugie poprawione. – Warszawa : Nakladem Konstantego Chmielewskiego, 1920. – 39 s. – На тит. арк. кн. знак: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


70.    Mickiewicz W.  Legion Mickiewicza rok 1848 / W. Mickiewicz. – Krakow : Sklad glowny Gebethner i Wolff, 1921. – 421 s.


71.    Mickiewicz, W.  Legion Mickiewicza rok 1848 / Wladyslaw Mickiewicz. – Krakow : Nakladem Autora, 1921. – IX ; 421 s.


72.    Mickiewicz W.  Pamietniki : z portretem autora. T. 1. 1838–1861 / Wladyslaw Mickiewicz. – Warszawa ; Krakow : Naklad Gebethnera i Wolffa, 1926. – 454 s.


73.    Mickiewicz W.  Pamietniki. T. 3. 1870–1925 (ostatni) / Wladyslaw Mickiewicz ; przez Stanislawa Piotra Koczorowskiego. – Warszawa ; Krakow : Naklad Gebethnera i Wolffa, 1933. – 488 s. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


74.    Niemojewski A.  Dawnosc a Mickiewicz : Filozofja Mickiewicza ; Liczby i godziny ; Widma ; Gwiazdy Mickiewicza ; Tradycje improwizacji / Andrzej Niemojewski. – Warszawa : Naklad Gebethnera i Wolffa ; Lublin : G. Gebethner i Spolka, [1921?]. – 232 s. : z 12 fotografjami i 25 rysunkami.


75.    Pigon S.  Z epoki Mickiewicza : studja i szkice / Stanislaw Pigon. – Lwow : Wydawnictwo Zakladu Narod. imienia Ossolinskich, 1922. – VIII, 520 s.


76.    Reniewiecka I.  "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza / Irena Reniewiecka. – Warszawa : Pomoc szkolna, 1928. – 51 s. – (Charakterystyki literacki ; nr. 20). – На тит. арк. кн. знаки: Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. Mag. m. Krzemienca; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


77.    Rostafinski J.  Las, bor, puszcza, matecznik, jakonatura i basn w poezji Mickiewicza / Jozef Rostafinski. – Krakow : Nakladem Polskiej Akademji Umiejetnosci, 1921. – 32 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego; Кременецький Державний Учительський Інститут.


78.    Rostafinski J.  Wplyw przezyc chlopiecych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwu ksiag Pana Tadeusza oraz o swieceniu ziol na Matke Boska Zielna / Jozef Rostafinski. – Warszawa : Nakladem Polskiej Akademji Umiejetnosci ; Krakow : Sklad Glowny w Ksiegarniach Gebethnera i Wolffa, 1922. – 36 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego; Кременецький Державний Учительський Інститут.


79.    Schipper H.  Sentymentalizm w tworczosci Mickiewicza / Henryk Schipper. – Lwow ; Warszawa : Wydawnictwo Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, 1926. – 312 s. – (Badania literackie). – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


80.    Schnur-Peplowski S.  Adam Mickiewicz (1798–1855) / Stanislaw Schnur-Peplowski. – Lwow : Nakladem Towarzystwa Pedagogicznego, 1898. – 75 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Gruzewskich; Biblioteka Liceum Krzemienieckiego; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


81.    Semkowicz A.  Wydania dziel Adama Mickiewicza w ciagu stulecia : o wydaniach oryginalnych ogloszonych za zycia poety 1822–1855 / Aleksander Semkowicz. – Lwow : Ksiaznica-Atlas, 1926. – 230 s. : z podobiznami. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


82.    Sinko T.  O tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza : rozpraw piecioro / Tadeusz Sinko. – Krakow : Nakladem Krakowskiej Spolki Wydawniczej, 1923. – 128 s.


83.    Szpotanski S.  Adam Mickiewicz i jego epoka. T. 2. Towianizm / Stanislaw Szpotanski. – Warszawa ; Krakow : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1921. – 171 s.


84.    Szpotanski S.  Adam Mickiewicz i jego epoka. T. 3. Dzialalnosc polityczna Mickiewicza. Anneksy / Stanislaw Szpotanski. – Warszawa ; Krakow : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1922. – VIII – 199 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


85.    Szyjowski M.  Adam Mickiewicz : budowniczy prawdziwej Polski / Marjan Szyjowski. – Lwow : Nakladem H. Altenberga, 1922. – 176 s. – (Wielcy pisarze ; t. 1). – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту; Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. Mag. m. Krzemienca.


86.    Tretiak J.  Adam Mickiewicz w swietle nowych zrodel : 1815–1821 / Jozef Tretiak. – Krakow : Nakladem Akademii Umiejetnosci, 1917. – VIII, 327 s. : z dwoma portretami. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


87.    Tretiak J.  Kto jest Mickiewicz : szesc szkicow / Jozef Tretiak. – Wyd. 2. – Krakow : Nakladem Krakowskiej Spolki Wydawniczej, 1924. – 163 s. – (Z historji i literatury).


88.    Wasilewski Z.  Mickiewicz i Slowacki / Zygmunt Wasilewski. – Warszawa ; Krakow : Naklad Gebethnera i Wolffa, [1921?]. – VIII, 343 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


89.    Wasilewski Z.  Sladami Mickiewicza : szkice i przyczynki do dziejow romantyzmu / Zygmunt Wasilewski. – Lwow : Nakladem Towarzystwa Wydawniczego, 1905. – III, 300 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


90.    Witkiewicz S.  Mickiewicz jako kolorysta / Stanislaw Witkiewicz. – Warszawa : Biblioteka Polska, [поч. XX ст.]. – 45 s.


91.    Wojciechowski K.  "Pan Tadeusz" Mickiewicza a romans Waltera Scotta / Konstanty Wojciechowski. – Krakow : Nakladem Akademji Umiejetnosci, 1919. – 147 s. – На тит. арк. кн. знаки: Biblioteka Liceum Krzemienieckiego ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.


92.    Wydzga B.  Mickiewiczowskie 44 / Bohdan Wydzga. – Warszawa ; Lwow : Ksiaznica Polska T-wa Nauczycieli Szkol Wyzszych, 1923. – 99 s. – На тит. арк. кн. знаки: Bibljoteka Gimnazjum Wydz. Pow. Mag. m. Krzemienca; Kolo Mlodziezy Polskiego Czerwonego Krzyza przy Gimnazjum Samorzadowem w Krzemiencu ; Бібліотека Кременецького Державного Учительського Інституту.

 

Підготувала І. В. Беновська:
огляд (11 джерел), список (92 джерела)
грудень 2018 р.

   

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks