1 грудня – міжнародний день боротьби зі СНІДом!

snidНебезпечне захворювання — вірус імунодефіциту людини ВІЛ/СНІД турбує сьогодні весь світ. На жаль, не оминуло воно і нашу країну. Сьогодні Україна займає перше місце в Європі та шосте — в світі за швидкістю розповсюдження ВІЛ і хворих на СНІД. На даний час в Україні 440 тис. людей ВІЛ-інфіковані. Щоденно в країні інфікується ВІЛ близько 50 осіб, 8 громадян помирають від СНІДу. Серед ВІЛ-інфікованих в Україні близько 65% — це молоді люди віком 15-29 років.
Кожному слід пам’ятати: інфікування здебільшого є наслідком власної поведінки людини. Головним фактором ризику зараження ВІЛ-інфекцією є введення наркотиків ін’єкційним шляхом та ранні, безвідповідальні статеві відносини.
ВІЛ/СНІД — це проблема, яка стосується кожного. І кожен для себе повинен запам’ятати: єдина зброя проти СНІДу — це знання і власна обережність.

Бібліографічний огляд літератури

1.  Мониторинг и оценка  : метод. реком. / гл. ред. Т. Дешко. - К. : Международный Альянс по ВИЧ/СПИД, 2004. - 128с. 
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД розробив даний посібник для організацій. які працюють у галузі ВІЛ/СНІД, з метою інформування щодо можливих методик проведення моніторингу та оцінки.

2.  ВІЛ/СНІД : відчуй себе захищеним. - К. : Б.в., 2004. – 192 с. - (Шкільний світ.Спецвипуск).
В книзі висвітлено такі проблеми: достовірно про ВІЛ/СНІД, виховна робота з підлітками та молоддю, методичні розробки виховних заходів.

3.  Моніторинг поведінки молоді як компонент епіднагляду другого покоління : аналітичний звіт / О. М. Балакірєва, Ю. М. Галустян, Д. М. Дікова-Фаворська та ін. - К. : МБФ, 2005. - 44 с.
В книзі: характеристика та соціально-економічне становище молоді 14-24 років, рівень обізнаності молоді щодо ВІЛ/СНІД, особливості сексуальної поведінки молоді, рівень поширення алкоголю та наркотиків серед молоді, рекомендації щодо профілактичних програм.

4.  "ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд" : метод. посіб. до курсу / Д. Богдан, І. Грига, І. Зубець та ін. ; за ред. Т. Семигіної. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська Академія", 2006. - 140 с.
Збірник знайомить з різними аспектами протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу, впровадження стратегії зменшення шкоди від вживання наркотиків, підтримки людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.

5.  Гирин В. Н. Что мы знаем о СПИДе / В. Н. Гирин, В. Г. Порохницкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Здоровья, 1989. - 48 с.
Иммунодефицит, методы диагностики, распространение, способы передачи.

6.  Поліщук В. П.  ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя : навчальний посібник / В. П. Поліщук, О. В. Молчанець, Г. В. Коротєєва. - К. : [Б. в.], 2008. - 175 с.
У посібнику висвітлено найбільш актуальні питання, пов'язані з епідеміологією ВІЛ/СНІДУ, факторів, що підвищують рівень ураженості вірусом, профілактики інфекції та формування здорового способу життя.

7.  Гирин В. Н. Синдром приобретенного иммунодефицита / В. Н. Гирин, Г. Н. Липкан, В. Г. Порохницкий. - К. : Здоровья, 1991. - 144с. - (Б-ка практического врача).   
В книге описаны этнология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика СПИДа.

8.  Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу : навч.-метод. посіб. / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. Д. Гречишкіна та ін. ; за ред. С. В. Страшка. - 2-е вид., перероб. і допов. – К. : Освіта України, 2006. - 260 с.
У книзі зібрані тренінги: формування здорового способу життя засобами освіти, люди і ВІЛ/СНІД, домашнє насильство як прояв гендерної дискримінації.

9.  Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / за ред. Т. Семигіної. - К. : Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 126 с.
В збірнику висвітлено такі проблеми: роль засобів масової інформації у формуванні ставлення громадськості до теми ВІЛ-СНІДу, методологія дослідження, ВІЛ/СНІД на сторінках газет та журналів, ключові теми публікацій і т.д.

10.  Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі : довідник для соц. працівників, вчит., шк. психологів, батьків / за ред. І. Ф. Ільїнської, Б. П. Лазоренка. - К. : Держсоцслужба, 2005. - 204 с.
В довіднику матеріал по медико-соціальним питанням профілактики ВІЛ/СНІД, профілактика ВІЛ/СНІД в умовах немедичного догляду, профілактика ВІЛ/СНІДу серед ін'єкційних споживачів наркотиків у діяльності Державної соціальної служби  для сім'ї, дітей та молоді, діяльність громадських організацій у сфері профілактики та протидії поширенню ВІЛ/СНІД.

11.  Демченко І. Л. Чинники формування державної політики з ВІЛ/СНІД в Україні : аналітичний звіт за результатами опитування посадовців різних рівнів / І. Л. Демченко, М. Ю. Варбан, Н. В. Салабай. - К. : Соціоконсалтінг, 2005. - 84 с.
Численні опитування представників уразливих щодо ВІЛ-інфікування груп (споживачів ін'єкційних наркотиків, жінок секс-бізнесу), людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом , а також молоді, представників НУО, медиків, соціальних працівників  дають можливість проаналізувати надбання  та перешкоди на шляху вирішення проблеми ВІЛ/СНІДу.

12.  Люди и ВИЧ : кн. для неравнодушных. - 2-е изд. - К. : "Анна-Т", 2004. - 505 с.  
Книга посвящена различным аспектам всемирной эпидемии ВИЧ-инфекции.


13.  Широбоков А. И. СПИД / В. П. Широбоков, А. И. Евтушенко. - К. : Выща шк., 1989. - 96 с.
В книге изложены основные сведения о СПИДе - заболевании, получившем шырокое распростанение во всем мире.

Огляд підготувала Беновська Ірина Володимирівна

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks