foto«Життя «над прірвою» та під високою зорею»


(70 років від дня народження
Степана Євстахійовича Сапеляка
поета, лауреата Національної премії України

імені Тараса Шевченка)

 

«Я – романтик і письменник української духовної традиції…»
/С. Сапеляк/

   

   Степан Сапеляк (26.03.1951–1.02.2012), відомий український поет, дисидент, політик, публіцист і мистецтвознавець, народився в селі Росохач Чортківського району на Тернопільщині. Навчався на філологічному факультеті у Львівському університеті. За активну, часом і підпільну, громадську діяльність та «націоналістичні» вірші в 1973 році був ув’язнений радянським режимом, перебував у тюрмах і концтаборах. З вісімдесятих років жив і працював у Харкові.

   Член Національної спілки письменників України, публіцист, правозахисник, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, премій імені братів Лепких, ім. В.Сосюри, ім. В. Свідзинського, редактор, видавець, автор дванадцяти книг, чудовий поет, життєлюб, незламний борець, учасник національно-патріотичного руху. Українському читачеві за кордоном відомі 5 збірок його поезій, виданих у Бельгії, ФРН, Канаді, США протягом 1978–1990 рр.
   Був серед засновників українського ПЕН-клубу, членом Гельсинської групи, став однією з ключових постатей національно-демократичного середовища Харківщини кінця 1980-х – початку 1990-х років. Крім рідної мови, володів польською та чеською мовами. Захоплювався театром , живописом… Помер передчасно, 1 лютого 2012 року, на 61-му році життя.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Сапеляк С. Без шаблі і Вітчизни / С. Сапеляк. – Торонто : Видання Дослідного інституту «Україніка», 1989. – 128 с.


   Бiльшiсть вiршiв Сапеляка в цiй збiрцi вiдносяться до 80-тих pокiв, є кiлька iз кiнця 70-тих pокiв. Велика їх частина писана на засланнi. Безпосередньо про неволю, як таку, поет не пише, але вона вiдчувається iз кожного рядка, в настрою вiрша, в пiдборi образiв. В поезiях Сапеляка велика сила. Вони діють тiєю силою змiсту, який вiддaє сила форми у зоровому читанню, але ще сильнiше вони впливають як читати ix голосно. Вони вимагають дуже доброго читця, який вiддав би вci нюанси глибини пoeтовoї думки в дуже вишуканiй, але сильнiй у своїй щиростi, формi.

2

   Сапеляк С. Є. Во ім'я Слова : поезії / С. Сапеляк. – Харків : Майдан, 2007. – 154 с.


   Нова книга лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка – осягання й вага слова. Слова будителя. Слова сакрального. Слова, як вищого Дару Божого... Через причастя Апостольського Псальму, слова Шевченкового, поет повертає загальнолюдські цінності, його цілющі духовні начала на многотрудній «кроткій» стезі власної поезії й есеїстики.

12

   Сапеляк С. Є. Журбопис / С. Є. Сапеляк. – Харків : Майдан, 1995. – 94 с.


В книгу увійшли поетичні твори – «як осмислення свободи в передчутті апокаліпсичного часу», і своєрідним потоком поетичної свідомості автора за завершенням. До цієї ж музи автор залучає часткову епістолярну спадкоємність акцій протесту проти комуністичного режиму в різні роки в різні роки ув`язнення. Вперше друкуються імпресіоністичні спостереження на сучасний живопис харківських художників, а також в книзі використані архівні світлини автора у засланні, в еміграції, в Україні.

3

   Сапеляк С. Є. З гіркотою в камені : поезії / С. Є. Сапеляк. – Мюххен : Сучасність, 1989. –


   Метафоричний образ є не лише назвою збірки, він є всією її матерією. Можна так чи так ставитися до такої метафоричности, яка балянсує десь на межі парадоксу, по-різному оцінювати той чи той образ або вираз.
   Матеріял для закидів теж є i, природно, що не все в збірці рівне. Але ж хто може сумніватися, що перед нами поет сучасний і незвичний, обдарований дивовижним багатством образних уявлень, чи сумніватися в чесності його голосу і щирості його болю?

7

   Сапеляк С. І каміння те стало хлібами... У трьох томах. Т. 1. Поезії. / С. Сапеляк. – Харків : Майдан, 2011. 366 с.


   До першого тритомного видання вибраних творів видатного українського поета, громадсько-політичного й культурного діяча, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка (нар. 1951 р.) увійшли кілька статей про його життєвий і творчий шлях та основна частина тому - поезії, написані автором у різні роки, зокрема й у часі довголітніх ув'язнень та заслань, яких зазнав поет в імперсько-тоталітарній державі «єдино за слово своє».
   Мегаметафора, використана в назві тритомника, промовисто нагадує про камені, якими незрідка буває побите все чесне й звитяжне і які в іторичній перспективі перетворюються на духовний хліб для людини, суспільства, нації, коли ті здобувають більшу свободу й завдяки цьому осягають глибшу правду. Особливості авторського правопису збережено.

10

   Сапеляк С. І каміння те стало хлібами... У трьох томах. Т. 2. Есеї, рецензії, статті. / С. Сапеляк ; переднє слово В. Сагана. Харків : Майдан, 2011. 376 с.


   У другому томі тритомного видання вибраних творів Степана Сапеляка представлені його літературно-критичні, публіцистичні статті й есе, розвідки в царині живопису, виступи, звернення тощо. Із них постає незглибимий космос індивідуальної, вистражданої естетики поета, приступної щиро зацікавленому, інтелектуально й художньо проникливому читацькому світосприйняттю, чільними в якому є передусім віра й пошук Абсолюту, Україна, ї наскрізна буттєво-історична й етноприхологічна ідея, суспільна демократія та свобода людини.
   Особливості авторського правопису збережено.

11

   Сапеляк С. І каміння те стало хлібами... У трьох томах. Т. 3. Спогади, листування, нотатки із щоденника. / С. Сапеляк. Харків : Майдан, 2011. 384 с.


   Центральною частиною третього тому вибраних творів Степана Сапеляка є «Хроніки дисидентські від головосіку», які розповідають про тернистий шлях поета: арешт за «антирадянську агітацію та пропаганду», сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС. Це також чи не найяскравіші сторінки національно-визвольних змагань під час «перебудови», зокрема на Слобожанщині, одним із лідерів яких був сам автор. До тому увійшли інтерв'ю, листування, щоденникові записи, у яких теж виразно відтворена прежита епоха, гостро і глибоко аналізуються явища, події, факти, моделюється майбутнє, базоване на історично тяглих, незвищимих українських цінностях.
   Особливості авторського правопису збережно.

6

   Сапеляк С. Кричі часу / Степан Сапеляк. – Харків : [б. в.], 2011. – 103 с.


   До нової книги «Кричі часу» увійшли твори медитативного осмислення, стану між миттю майбутнього і миттю минулого стану міфоутворення життя у передчутті апокаліпсичного часу. У цьому світі Добро і Зло не позачасові сили. Вони застосовані до кожного вчинку й подій, віддають відгомоном у минулому й майбутньому. Автор будує свої образи на понятті тривалості оживлення минулого, на повторному переживанні історії через вчення Христа. У нього слово належить тільки Абсолюту. Життя Сапеляк бачить через Слово Боже… і тужить Богомир`ям неврем`яних літ…

5

   Сапеляк С. Є. Незів'яле листя : поезії / Степан Сапеляк. – Харків : Майдан, 2011. – 240 с.


   Книга «Незів'яле листя» - це діалог з першою книгою «День молодого листя», за яку поет зазнав репресій, морального терору за радянських часів.
   Книга з відтінком виклику стероризованій пам'яті України, як застереження історичній амнезії. Це слово стоїцизму, з яким поет зносив свою долю, нині актуальне у нашому порізненому суспільстві. Константою книги «Незів'яле листя» є мотив честі й гідності людини, що являє належну офірність на вівтар вітчизни високою вірою і йде від священних джерел. Другий розділ книжки - любовна лірика поета.

4

   Сапеляк С. Страсті по любові : поезії / С. Сапеляк. – Харків : Майдан, 2000. – 132 с.


   Степан Сапеляк – представник поетичного покоління, що активно увійшло в літературу на початку сімдесятих, коли, за словами автора, «такі поняття, як поет і імперія, були не сумісні».
   Збірка «Страсті по любові», видана харківським «Майданом», удостоєна премії імені Володимира Свідзинського.

8

   Сапеляк С. Тривалий рваний зойк: поезії / Степан Сапеляк. – Київ : Радянський письменник, 1991. –181 с.


   «…Нарешті ми, співвітчизники Степана Сапеляка, маємо змогу познайомитися э його творчістю, яка вистояла в часи найлютіших випробувань, що випали на долю поета, якому виповнилося сорок років, який эалишився вірним своєму моральному виборові: за слово відповідати перед Богом, перед совістю, перед своїм людським призначенням на 3емлі.» Книга «Тривалий рваний зойк» вміщує поезії, написані протягом двадцяти років. Вона відбиває духовні пошуки людей, які не могли змиритися з олжею, що вкривала минуле і сучасне України, яким не байдуже її майбуття.

9

   Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку : невольнича мемуаристика / С. Сапеляк. – Київ : Смолоскип, 2003. – 263 с.


   Спогади відомого діяча українського національно-визвольного руху 70-х – 90-х років ХХ ст., поета Степана Сапеляка розповідають про його тернистий життєвий шлях: арешт за «антирадянську агітацію та пропаганду», сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС, участь у харківських акціях протесту, що наближали здобуття Україною незалежності.
   У книзі друкуються також документи пов'язані з правозахисною діяльністю С. Сапеляка, статті з періодичної преси, листи, фотоматеріали.

13

   Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку : невольнича мемуаристика / Степан Сапеляк. – 2-ге вид. доповн.  Харків : Майдан, 2007. – 252 с.


   Спогади відомого діяча українського національно-визвольного руху 70-х – 90-х років ХХ ст., поета Степана Сапеляка розповідають про його тернистий життєвий шлях: арешт за «антирадянську агітацію та пропаганду», сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС, участь у харківських акціях протесту, що наближали здобуття Україною незалежності.
   У книзі друкуються також документи пов'язані з правозахисною діяльністю С. Сапеляка, статті з періодичної преси, листи, фотоматеріали.

 

Рекомендаційний список літератури


1. Сапеляк С. «Хто має очі – уздріть...» : Богданові Ткачику – 60! / Степан Сапеляк // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 3. – С. 85– 88.


2. Сапеляк С. А воля Божа – це наша Свобода. Я – обираю Свободу! : виступ на сесії Тернопільської міської ради з нагоди присвоєння титулу «Почесний громадянин міста Тернополя» та 20-х роковин Незалежності України / Степан Сапеляк // Тернопіль вечірній. – 2011. – 24 серп. (№ 34). – С. 3.


3. Сапеляк С. Велика правда Олени Теліги: тривога повернення / С. Сапеляк // Кур'єр Кривбасу. – 2011. – № 254/255. – С. 375–383.


4. Сапеляк С. Доля моя, хрестиком вишита... : [поезія] / Степан Сапеляк // Кур'єр Кривбасу. – 2014. – № 296/298. – С. 302–311.


5. Сапеляк С. Духовний вівтар Чернова : пролог до творчості художника в контексті часу / С. Сапеляк // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 4. – С. 34–37.


6. Сапеляк С. Духовний спас Миколи Ткачука : ювілярне слово пошанівок вченого-франкознавця, письменника, педагога / С. Сапеляк // Вільне життя. – 2009. – 28 серпня (№ 69). – С. 6.


7. Сапеляк С. З німиці пам'яті / Степан Сапеляк // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 2. – С. 3–7.


8. Сапеляк С. Недолею недолю віджену : [вірші] / С. Сапеляк // Вітчизна. – 1991. – № 9. – С. 9–13.


9. Сапеляк С. Осмислення непокори : означення волі у творчості Грицька Чупринки / Степан Сапеляк // Кур'єр Кривбасу. – 2012. – № 276/277. – С. 245–248.


10. Сапеляк С. П'ята печать ; Елегія ; Поверніться лицем до серця ; Непокора. Свобода. Життя ; До терпіння ; Пам'яті Є.Плужника / С. Сапеляк // З облоги ночі : Збірник невільн. поезії Укр. 30–80 рр. / [упоряд. М.О.Самійленко]. – Київ : Укр. письменник, 1993. – С. 369–385.


11. Сапеляк С. Розмисел спокутника : [поезія] / С. Сапеляк // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 2. – С. 9–11.


12. Сапеляк С. Скіфська драма / С. Сапеляк // Кур'єр Кривбасу. – 2004. – № 2. – С. 68–73.


13. Сапеляк С. Три зіроньки...Три правдоньки. Поезії / С. Сапеляк // Вітчизна. – 2004. – № 5/6. – С. 2–6.


14. Сапеляк С. Фрагменти і спогади : [поезія] / С. Сапеляк // Дзвін. – 2006. – № 3. – С. 13–15.


15. Сапеляк С. Шевченкове слово в моєму житті :[до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка] / Степан Сапеляк // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 10–16.


16. Сапеляк С. Є. [Вірші] / С. Є. Сапеляк // Віщий гомін : укр. поезія другої половини ХХ ст. / С. Є. Сапеляк ; упоряд., передм. та есе про поетів М. О. Сороки. – Київ : Грамота, 2003. – С. 283–302.

 

* * * 


17. Степан Сапеляк: «Мислю серцем, пишу – душею...» :[інтерв'ю з письменником С. Сапелюком] / розмову вела Тетяна Добко // Літературна Україна. – 2011. – 27 жовт. (№ 41). – С. 5.


18. Сапеляк С. «Нині час діалогу притчою Божою, любові до ближнього... бо світ сатаніє» : [інтерв'ю з письменником] / С. Сапеляк ; записала Вікторія Маньовська // Вільне життя. – 2011. – 25 берез. (№ 23). – С. 5.


19. Сапеляк С. «Цієї книжки тоді боялися більше, аніж синьо-жовтих прапорів» : [інтерв'ю з видатним поетом і публіцистом С. Сапеляком] / С. Сапеляк ; провів Михайло Ониськів // Вільне життя. – 2011. – 20 квіт. (№ 30). – С. 6.


* * *


20. Поету Степану Сапеляку – 60 // Рада. – 2011. – № 4. – С. 42.


21. Помер Степан Сапеляк // Рідна школа. – 2012. – № 2. – С. 32–33.


22. Сапеляк Степан Євстахійович // Сподвижники поля духовного : лауреати Всеукр. літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких / М. М. Ониськів, В. В. Уніят ; наук. ред. С. Півторак. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – С. 58.


23. Степан Сапеляк – почесний громадянин Тернополя // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 4. – С. 2.


24. Гаврилюк Н. «Із персня калин»: Степан Сапеляк / Надія Гаврилюк // Літературний Тернопіль. – 2018. – № 4. – С. 66–68. – Рец. на кн.: Сапеляк С. Вибране / Степан Сапеляк. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 176 с.


25. Гулик Г. Кольористичні епітети в поезії С. Сапеляка / Г. Гулик // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – Вип. 15. – С. 53–55.


26. Данилевич М. Традиції барокової літератури в художньому світі Степана Сапеляка / М. Данилевич, Ю. Жаловська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2006. – Вип. 2 (20). – С. 55–66.


27. Колесник Л. Особливості поетичної мови лірики Степана Сапеляка / Лариса Колесник // Магістр. – 2013. – Вип. 18. – С. 25–27. – Бібліогр. в кінці ст.


28. Райбедюк Г. Поезія Степана Сапеляка: біблійна генеза й авторський текст / Галина Райбедюк // Слово і час. – 2012. – № 6. – С. 30–41. – Бібліогр. в кінці ст.


29. Романенко, Л. Рік без Степана Сапеляка / Ліля Романенко // Нова Тернопільська газета. – 2013. – 6–12 лют. (№ 5). – С. 9.


30. Ткачук М. Поетичний універсум Степана Сапеляка / Микола Ткачук // Літературний Тернопіль. – 2013. – № 2. – С. 3–5.


31. Ткачук М. Поетичний універсум Степана Сапеляка / Микола Ткачук // Літературний Тернопіль. – 2018. – № 3. – С. 85–87.


32. Ткачук М. П. Богдан Бойчук. Степан Сапеляк :(компендій творчості поетів) : навч. посіб. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПУ ім. Я. Галана, 1994. – 59 с.


33. Чайківська Я. Степан Сапеляк - лицар України / Яніна Чайківська // Тернопіль вечірній. – 2011. – 19 жовт. (№ 42). – С. 5.


34. Чайківська Я. Теплі спогади друзів про Степана Сапеляка / Яніна Чайківська // Тернопіль вечірній. – 2013. – 6 лют. (№ 6). – С. 6.


35. Якимишин О. Структурно-семантичні та функційні особливості дієслівних оказіоналізмів у мовотворчості С. Сапеляка / О. Якимишин // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – Вип. 27. – С. 19–21. – Бібліогр. наприкінці ст.


36. Якимишин О. Суфіксація як один зі способів творення індивідуально-авторських неологізмів (на матеріалі поезій Степана Сапеляка) / Якимишин О. // Магістр. – 2016. – Вип. 24. – С. 12–14. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Підготувала У. І. Безпалько

бібліографічний огляд літератури 13 джерел,
рекомендаційний список літератури 36 джерел 

березень 2021 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks