«Співець селянської долі»
(до 150-річчя від дня народження Тимофія Бордуляка)

Тимофій Бордуляк – як священик і як письменник – жив з людьми і для людей, ушляхетнював їхні душі Божим словом і молитвою, втішав своїм красним вченням, він любив народ, як справжній громадянин. Його твори є справжніми перлинами реалістичного мистецтва, цінним вкладом в українську літературу.

Тимофій Бордуляк – душ пастир, письменник,
класик української прози, громадський діяч.

(до 150-річчя від дня народження письменника)

6

  Бордуляк Тимофій Гнатович народився 2 лютого 1863 р. в селі Бордуляках, тепер Бродівського району на Львівщині в селянській родині. Початкову освіту здобув у містечку Станіславчик. Вчився у Львівській Українській гімназії, закінчив теологічний факультет Львівського університету в 1889 р. Мав велику пристрасть до іноземних мов і знав їх чимало, зате не любив математики.
   У квітні 1890 р. поселився у с. Заставці Підгаєцького повіту. Там і розпочав писати оригінальні оповідання з життя західноукраїнських селян, яке І. Франко назвав галицьким пеклом. Вчителював у селах Галичини, був священиком в селі Городище теперішнього Зборівського району, де жив до 1905 року.
   Літературну працю розпочав у 1887 р., надрукувавши в журналі «Зоря» вірш «Русалка». Також перекладав українською мовою твори Гейне, Тургенєва, Достоєвського тощо.    Згодом виступив з власними новелами та оповіданнями. В 1899 р. у Львові вийшла збірка оповідань письменника «Ближні». В 1903 р. твори письменника друкувалися в часописах «Діло» (Львів), «Подільське слово» (Тернопіль), «Календар Просвіти», «Літературно-науковий вісник», «Товариш» (Чернівці).
   Творчість Тимотея Бордуляка сповнена гуманізму, любові та пошани до людей, у ній правдиво показано важкі умови життя сільської бідноти та високі моральні якості простих людей («Дай, боже, здоровля корові», «Мати», «Дід Макар»), еміграцію галицьких селян до Америки та поневіряння їх за океаном («Ось куди ми підемо, небого!», «Бузьки», «Іван Бразілієць»). Трагічні події 1-ї світової війни знайшли відображення в новелах «Татари» та «Батюшка Спирідіон».
 Письменник підтримував постійні контакти з Іваном Франком, Осипом Маковеєм,  Михайлом Коцюбинським, Григорієм Величком, Василем Стефаником, Андрієм Чайковським, Богданом Лепким, Іванною Блажкевич, Осипом Назаруком, та іншими.
   Творчість Бордуляка високо цінували І. Франко, П. Грабовський, О. Маковей, Леся Українка.
Помер письменник 16 жовтня 1936 року у Великому Ходачкові, де й похований.

Бібліографічний огляд літератури

Бордуляк, Т. Г.  Твори / Т. Г. Бордуляк. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 478 с.

Це видання творів Тимофія Бордуляка є найповнішим. До нього ввійшли майже всі твори письменника, які в різний час вперше були опубліковані в газетах, журналах, календарях, збірниках. До однотомника включено: вісімнадцять із двадцяти чотирьох прозових творів (оповідань і нарисів), опублікованих у періодичній пресі з 1891 до 1899 р.

Бордуляк, Т. Г.  Невідомі твори / Т. Г. Бордуляк ; упоряд. Т. Бордуляк ; наук. ред., авт. вступ. ст. й комент. М. Шалата. – Вид. 2-ге, стер. – Львів : ПАІС, 2011. – 426 с.

  Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських письменників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка упорядкував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його брата Нестора Бордуляка.
Пропонована книга значно розширює уявлення про творчу індивідуальність Тимотея Бордуляка, про його внесок в українську літературну класику.

Бордуляк, Т. Г.  Твори / Т. Г. Бордуляк ; упоряд., передм. та прим. О. Є. Засенка. – К. : Дніпро, 1988. – 373 с.

До книги письменника-реаліста Т. Бордуляка (1863–1936), який належить до демократичного крила західноукраїнської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., увійшли оповідання, поезії, листи.
Сила його творчої спадщини в глибоко художньому зображенні життя знедоленої бідноти. В його творах показуються поневіряння галицьких селян в еміграції, розвінчується антинародна роль буржуазної інтелігенції, розкриваються класові протиріччя.

Бордуляк, Т. Г.  Вибрані оповідання / Т. Г. Бордуляк. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 173 с.

Читач може ознайомитисьу цій збірці із вибраними оповіданнями: «Жебрачка», «Дід Макар», «Мати», «Для хворого Федя», «Бузьки», «Самітна нивка», «Перший раз», «Ось куди ми підемо, небого», «Іван-бразілієць», «Михалкові радощі», «Бідний єврей Ратиця». Саме ці реалістичні твори письменника зберегли ідейну й естетичну вартість для читача.

Лисенко, Е.  Тимофій Бордуляк : літературно-критичний нарис / Е. Лисенко. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1960. – 80 с.

Це видання про життєвий та творчий шлях письменника. Матеріал зібрано про неопубліковану спадщину Тимофія Бордуляка, прозові та поетичні твори, як цінний вклад в українську літературу.

Огляд підготувала Папай Марія

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks