Інформація про порядок замовлення навчальної літератури

 

 Питання щодо комплектування фонду наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка приймаються на основі замовлень від представників факультетів та кафедр, з урахуванням списку рекомендованої літератури.

 В бібліотеці розроблено спеціальний бланк замовлення навчальної літератури. Замовлення повинно бути засвідчено підписом завідувача кафедри. У заявці на придбання навчальної літератури, крім автора, назви книги і її вихідних даних, потрібно вказати дисципліну, для вивчення якої необхідний даний підручник (посібник), а також кількість студентів, які вивчають цю дисципліну.

 Кількість навчально-методичної літератури замовляють відповідно до кількості студентів з розрахунку (згідно з додатком до наказу МОН №26 від 19.01.2006 р.):

— цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 1(кн.):2(студ.);

— цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1:2;

— цикл фахових дисциплін – 1:1;

— додаткова література – 1:5.

Завантажити бланк заявки у форматі MS Word можна тут save f2

Видавництва

Видавництво "Академвидав"
Видавництво спеціалізується на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.

Видавництво «Алерта»
Основними напрямками діяльності є видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.

Видавництво «БаК»
Підручники та посібники для вузів

Видавництво Львівська політехніка
Підручники та посібники для вузів

Видавництво "ВИЩА ШКОЛА"
Видання підручників, навчальних посібників з усіх галузей знань для студентів вищих навчальних закладів, старшокласників, учнів коледжів та абітурієнтів.

Видавництво «BHV»
"Видавнича група BHV" є одним з провідних видавництв, що випускають комп'ютерну і ділову літературу.

Видавництво "Дух і літера"
Видавництво ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків.

Видавництво "Знання"
Товариство "Знання" — відома просвітницька громадська організація, заснована в 1948 році, мета якої — поширення у суспільстві наукових знань, досягнень національної та світової культури, активне сприяння духовному і соціальному розвиткові України.

Видавництво "КАЛЬВАРІЯ"
Найкращі взірці актуальної української прози та поезії, Знакові твори сучасної та класичної світової літератури, Фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів та політологів, Культовий часопис текстів і візій "Четвер".

Видавництво «Каравела»
Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енкилопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України.

Видавництво "КОНДОР"
Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.

Видавництво "Либідь"
Навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.


Видавництво "Літопис"
У нас одна мета – робити добру, якісну книжку.

Видавництво "Навчальна книга - Богдан"
Навчальна література та посібники для початкової, середньої та вищої школи. Література для дошкільнят, з виховної роботи. Довідники та словники.

Видавництво “Наукова думка”
Засноване наприкінці 1922 року видавництво "Наукова думка" Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою. З 2006 року надано статус науково-виробничого підприємства.


Видавництво «Нова книга»
Видавництво “НОВА КНИГА” активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України

Видавництво "НОРА-ДРУК"
Науково-технічна та учбова література у галузі сільського господарства, медицини, економіки та педагогіки; художня та художньо-публіцистична література.

Видавництво спеціалізується на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.

 Видавництво "Основа"
Основа» – це сучасне підприємство, яке існує на книжковому ринку України вже деcять років. За цей час видано більш як 196 найменування книг загальним тиражем понад 1700 тисяч примірників.

Видавничий дім "ПАНОРАМА"
Упродовж шести років видавництво посіло чільне місце на українському книжковому ринку, видало понад 100 найменувань книг різноманітного спрямування - довідкового, художнього, наукового, науково-популярного, навчального і дитячого.

 Видавництво «Підручники & Посібники»
Видає навчально-методичну літературу для шкіл.

Видавництво "Просвіта"
Запорізьке видавництво "Просвіта", спеціалізується на підготовці та виданні навчальної літератури - підручників, посібників для середніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів України.


Видавництво "Ранок"
Видавництво «Ранок» плідно працює в галузі освіти, створивши за цей час велику кількість навчально-методичної літератури для вчителів та учнів.


Видавництво "Фоліо"
Видавництво "Фоліо" існує на книжковому ринку вже більше десяти років і є одним з потужних видавництв в Україні.


Видавництво «Центр навчальної лiтератури» - найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.

Видавництво "Юрінком Інтер"
Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою парвоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах