logo1

 1.  Система пошуку у відкритих архівах України
 2.  ELARTU - Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університет у імені Івана Пулюя
 3.  ARRChNU - Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 4.  eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 5.  eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 6.  elONUar - Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 
 7.  eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету
 8. eUABIR - Інституційний репозитарій Української академії банківської справи
 9.  АНТРОПОС - центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка
 10. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 11.  Електронний архів наукових публікацій бібліотеки Львівської Політехніки
 12.  Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
 13. Цифровий репозитарій Харківської національної академії міського господарства ім. О. М. Бекетова
 14. ELibUkr-OA (відкритий електронний архів)
 15. eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій
 16. Репозитарій Харківського національного медичного університету
 17. eEast-UkrNUIR - інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля
 18. Електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 19. eScriptorium - архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти
 20. Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 21.  Електронний репозиторій Вінницького національного аграрного університету
 22. Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
 23.  Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
 24. Електронна бібліотека НАПН України
 25. Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 26. ElAr - Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки
 27. iRKNEU - Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
 28. Електронний архів НТУУ «КПІ»
 29. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
 30. Електронний архів Національного фармацевтичного університету
 31. ElarKhNU - інституційний репозитарій Хмельницького національного університету
 32. ENPUIR - електронний архів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
 33. eIRPSTU - Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету
 34.  Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
 35. Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії
 36. Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету
 37. Інституційний репозиторій Київського університету ім. Б. Грінченка
 38. Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах