Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Іванна: Доброго дня! Прошу допомогти з пошуком найновіших джерел (за останні 5 років) на тему "Гімнастика". ...

Іванно, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

1 Борисова Ю. Обґрунтування програми занять з фізичної культури для дітей 4-го та 5-го року життя з використанням елементів художньої гімнастики / Борисова Юлія, Гончар Лілія / Спортивний вісник Придніпров'я. – 2017. – № 3. – С. 14–19. – Бібліогр. наприкінці ст.

2 Горбачёв М. С. Общеразвивающие упражнения в сомкнутой шеренге : [організація уроку фізкультури] / М. С. Горбачёв / Физическая культура в школе. – 2014. – № 3. – С. 24–27. – Библиогр. в конце ст.
3 Гумен В. Шейпінг в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів : монографія / Василь Гумен ; Львівський держ. ун-т фіз. культури ім. І. Боберського. – Львів : Українські технології, 2016. – 228 с.
4 Євдокимова Т. М. Використання гімнастичної палиці на уроках фізичної культури / Т. М. Євдокимова // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 2. – С. 25–29.
5 Іщук В. Інноваційні оздоровлювальні технології : фітбол-гімнастика та її вплив на рухову діяльність організму / Валентина Іщук, Людмила Линник, Ольга Торбенко // Дефектолог. – 2016. – № 9. – С. 4–7.
6 Кашуба В. Із досвіду використання фітнес-технологій, спрямованих на корекцію тілобудови людини / Кашуба Віталій // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2018. – № 1. – С. 131–138. – Бібліогр. наприкінці ст.
7 Коваленко Я. Побудова змагальних композицій групових вправ у художній гімнастиці / Яна Коваленко, Віктор Болобан // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 1. – С. 20–23. – Бібліогр. наприкінці ст.
8 Ковальов В. М. Атлетична гімнастика як засіб усебічного фізичного розвитку учнів / В. М. Ковальов // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 7. – С. 14–16. – Додатки: с. 15–16.
9 Корнієнко С. М. Вправи з гантелями : навчально-методичний посібник / С. М. Корнієнко, В. І. Шандригось. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 254 с.
10 Коротковських Н. Рух, пластичність, краса! Фізкультура для дівчат у старших класах : [комплекси вправ] / Наталія Коротковських // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – № 2. – С. 20–22.
11 Лущик І. В. Спортивна аеробіка / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 4. – С. 20-1–20-8 [вкладка]. – Бібліогр. наприкінці ст.
12 Мехоношин С. О. Основи використання методів "мозкового штурму" як технології на заняттях гімнастики факультетів фізичного виховання / Мехоношин С. О. // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали третього регіонального науково-практичного семінару, приуроч. 15-й річниці створення Тернопільського обласного відділення Олімпійської академії України / ТНПУ, Нац. олімпійський комітет України, Олімпійська академія України : [за заг. ред. А. В. Огнистого, К. М. Огнистої]. – Тернопіль : [ТАЙП], 2016. – С. 31–35. – Бібліогр. наприкінці ст.
13 Огнистий А. В. Основні засоби гімнастики : [навчально-методичний посібник] / Андрій Огнистий, Роман Власюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Тайп, 2015. – 240 с.
14 Проскуров Є. М. Рекомендації до занять зі статичними вправами власної маси тіла : [матеріали до уроку фізкультури] / Є. М. Проскуров // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 11. – С. 23–25.
15 Семенов Д. В. Проявление силовых качеств в процессе выполнения гимнастических упражнений / Д. В. Семенов, В. Н. Шляхтов, А. А. Румянцев // Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 6. – С. 55–58. – Библиогр. в конце ст.
16 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 8. – С. 32–38 ; № 9. – С. 32–38 ; № 10. – С. 34–38.
17 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи на гнучкість та на розслаблення] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 11. – С. 34–39. – Продовж. Поч.: № 8.
18 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи для розвитку гнучкості] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 12. – С. 29–35. – Продовж. Поч.: № 8.
19 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи на гнучкість та силу] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 1. – С. 32–39. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
20 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи на силу м'язів тулуба, та вправи в парах] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 2. – С. 34–39. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
21 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи в парах та хореографічна підготовка] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 3. – С. 26–31. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
22 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 6. – С. 24–30 ; № 7. – С. 26–30 ; № 8. – С. 26–30. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
23 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи з набивним м'ячем] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 9. – С. 26–31. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
24 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи з амортизаторами] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 10. – С. 27–30. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
25 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи з гантелями та гирями] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 11. – С. 26–31. – Продовж. Поч.: 2018, № 8.
26 Скорина, О. В. Загальнорозвивальні вправи на основні м'язові групи : [вправи зі штангою, вправи на гімнастичній лаві] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 12. – С. 23–28. – Продовж. Поч.: № 8.
27 Стасенко О. А. Шляхи та перспективи удосконалення процесу навчання школярів гімнастичних вправ / Стасенко Олексій Анатолійович // Фізичне виховання в рідний школі. – 2016. – № 3. – С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.
28 Хадер С. Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді / Самер Хадер // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 4. – С. 53–56. – Бібліогр. в кінці ст.
29 Чешейко С. Варіативний модуль "Гімнастика" : навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 6-й клас / С. Чешейко, Н. Кравченко, Л. Галенко // Здоров'я та фізична культура. – 2014. – № 8. – С. 8–10.
30 Шиян О. Атлетична гімнастика у системі фізичного виховання студентської молоді / Шиян Ольга, Жмур Дмитро // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 1. – С. 80–84. – Бібліогр. в кінці ст.

Довідку виконала Беновська І. В.
грудень 2019 (30 джерел)


Вівторок, 17 грудня 2019
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах