Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Тарас: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Фізична культура молодших школярів: ...

Тарасе, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Фізична культура молодших школярів: запорука успішного розвитку


1. Бондарчук Н. Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання / Н. Бондарчук // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2014. – № 2. – С. 17–22. – Бібліогр. в кінці ст.
2. Гавецька Н. В. Валеологічні знання молодших школярів як основа формування фізичної культури : дипломна робота / Н. В. Гавецька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ІПП, від-ня почат. освіти ; наук. кер. К. М. Огниста. – Тернопіль, 2016.
3. Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) / Дмитрук Віталій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 20 с.
4. Дробний П. Паспортизація фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури / П. Дробний, Л. Щербина // Молода спортивна наука України. – 2004. – Вип. 8: у 4 т. – Т. 3. – С. 98–103.
5. Дрозд І. Особливості формування інтересу молодших школярів до занять фізичною культурою як запорука хорошого здоров'я / І. Дрозд // Молода спортивна наука України. – 2006. – Т. 4, кн. 1, вип. 10. – С. 57–61.
6. Заредінова Е. Р. Народна рухлива гра як засіб фізичного виховання молодших школярів на уроках фізичної культури / Е. Р. Заредінова, Е. Р. Бостанжієва // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко [та ін.] ; АПН України. – Київ : Ін-т проблем виховання, 2008. – Вип. 12, кн. 1. – С. 448–453. – Бібліогр. наприкінці ст.
7. Карачевська Н. В. Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Карачевська Надія Володимирівна ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2007. – 20 с.
8. Кругляк О. Реалізація міжпредметних зв'язків вчителями фізичної культури та початкових класів у процесі фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку / О. Кругляк // Молода спортивна наука України. – 2004. – Вип.8: у 4 т. – Т. 3. – С. 171–175.
9. Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фізичного вих. і спорту / Левків Володимир Іванович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Львів, 1998. – 17 с.
10. Мангура М. Патріотичне виховання молодших школярів на традиціях народної фізичної культури / М. Мангура // Фізичне виховання в школі. – 2003. – №2. – С. 46–47.
11. Огниста К. До питання про формування особистої фізичної культури учнів молодшого шкільного віку / К. Огниста // Молода спортивна наука України. – 2000. – Вип. 4. – С. 23–25. – Бібліогр. в кінці ст.


Довідку підготувала У. І. Безпалько,
червень 2020 р., 11 джерел


Четвер, 11 червня 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах