Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Олійник Галина Михайлівна: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Організація дозвілля дітей з особли...
Галино Михайлівно, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами


1. Архітектурна доступність шкіл : навчально-методичний посібник / В. О. Азін, Я. В. Грибальський, Л. Ю. Байда, О. В. Красюкова-Еннс ; за заг. ред. Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; Українсько-канадський проект "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні". – Київ : ВГСПО "Національна Асамблея інвалідів України", 2012. – 88 с.
2. Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / О. В. Боровська, Л. В. Вікарій, П. М. Герасименко [et al.] ; упоряд. О. В. Власенко ; ред. рада: М. Мосієнко, Д. Долгова, О. Калюжна, О. Семібаламут, О. Кондратенко. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
3. Інклюзивне навчання : досвід упровадження / І. Луценко, Д. Романовська, Л. Кирилецька [et al.] ; упоряд. А. Колупаєва. – Київ : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
4. Інклюзія. Форми роботи / С. Дмитренко, В. Сліпченко, О. Журибеда, О. Подобєд ; упоряд. С. Дмитренко. – Київ : Перше вересня, 2019. –
200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
5. Колупаєва А. А. Вступ до інклюзивної освіти : навчальний курс / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К. : [б. в.], 2010. – 17 с. – (Інклюзивна освіта).
6. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : науково-методичний посібник / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – К. : Наук. світ, 2010. – 196 с. – (Інклюзивна освіта).
7. Колупаєв А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Інклюзивна освіта).
8. Любімова А. В. Впровадження інклюзивної освіти : управлінський аспект / А. В. Любімова ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 141 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
9. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців із спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : монографія / О. В. Мартинчук ; Київський університет ім. Б. Грінченка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 430 с.
10. Марченко І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва ; НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки і психології. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2015. – 96 с.
11. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Вип. 12 / [за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої] ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. – Київ : Ін-т спец. педагогіки, 2017. – 182 с.
12. Основи інклюзивної освіти / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : А.С.К., 2012. – 308 с. – (Інклюзивна освіта)
13. Польгун К. В. Інклюзивне навчання математики у вищих навчальних закладах : навчально-методичний посібник / К. В. Польгун. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 207 с.
14. Пристінська М. С. Дозвілля школярів. Ігри кожного дня / М. С. Пристінська. – Київ : Перше вересня, 2016. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
15. Програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" : для студентів Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність та освітній рівень визначається закладом вищої освіти та слухачів системи післядипломної педагогічної освіти / розробн. М. А. Порошенко. – Київ : Агенство Україна, 2019. – 60 с.
16. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями : навчально-методичний посібник / за ред. А.Й. Капської. – Київ : ДЦССМ, 2003. – 168 с. – (Державний центр соціальних служб для молоді).
17. Трудове навчання в інклюзивному класі / Є. Г. Беркут, І. М. Брусенська, Л. Л. Кошарська, Г. В. Кравченко ; упоряд.: Л. Рак, Н. Боринець ; ред. рада: М. Мосієнко, Д. Долгова, О. Калюжна, О. Семібаламут, О. Кондратенко, Л. Черкаська. – Київ : Перше вересня, 2018. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
18. Удич З. І. Основи інклюзивної освіти : методичні рекомендації до вивч. навч. дисципліни / З. І. Удич ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Прінт-Офіс, 2015. – 144 с.
19. Удич З. І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / З. І. Удич ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Прінт-Офіс, 2015. – 380 с.
20. Четверікова Н. В. Інклюзивний клас у школі : психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів : [посібник] / Н. В. Четверікова. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 135 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
21. Четверікова Н. В. Інклюзивне навчання в ЗДО / Н. В. Четверікова ; упоряд. Т. А. Шаповал ; ред. рада: М. Мосієнко, Д. Долгова, О. Калюжна, О. Семібаламут, О. Кондратенко. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
22. Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / М. Швед. – Київ : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2015. – 360 с.
23. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 248 с.
24. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 248 с.

Додаткова література
1. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 1 : Інклюзивна освіта: вибір батьків / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 72 с. – (Інклюзивна освіта).
2. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 2 : Дитина із затримкою психічного розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–XX, 2010. – 40 с. – (Інклюзивна освіта).
3. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 3 : Дитина із порушенням слуху / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 48 с. – (Інклюзивна освіта).
4. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 4 : Дитина із порушенням зору / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).
5. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 5 : Дитина із порушенням розумового розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта).
6. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 6 : Дитина із церебральним паралічем / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).
7. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 7 : Гіперактивна дитина / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).
8. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 8 : Дитина з аутизмом / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 38 с. – (Інклюзивна освіта).
9. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник : у 9 кн. Кн. 9 : Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак [et al.] ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : Літопис–ХХ, 2010. – 36 с. – (Інклюзивна освіта).

Довідку підготувала О. Я. Кульчицька
квітень 2021 р., 33 джерела.


Вівторок, 27 квітня 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах