Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Олександра: Література до курсової роботи на тему «Великі гірські системи світу». 

Олександро, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Великі гірські системи світу

 1. 15 років охорони природи та досліджень біологічного різноманіття Покутсько-Буковинських Карпат : національний природний парк "Гуцульщина" / І. О. Дудка, Ю. П. Стефурак, Л. М. Держипільський, С. І. Фокшей // Екологічний вісник. – 2017. – № 4. – С. 19–21.
 2. Абрам'юк У. М.  Карпатський національний природний парк / У. М. Абрам'юк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 43–47.
 3. Адамчук А.  Закохати у Карпати / Анна Адамчук // Міжнародний туризм. – 2017. – № 1. – С. 114–117.
 4. Антосяк Т. М.  Щодо охорони та збереження рідкісної флори і рослинності північного мегасхилу гори Говерла / Т. М. Антосяк, М. І. Волощук, Д. Д. Сухарюк // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 215–219. – Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Байцар А.  З історії дослідження природно-географічного районування Українських Карпат українськими вченими / Андрій Байцар // Історія української географії і картографії. – 1995. – С. 158–160.
 6. Баратов Р. Б.  Памир : полезные ископаемые Таджикской ССР / Р. Б. Баратов. – Москва : Знание, 1978. – 48 с. 
 7. Бень Я.  Картографічний метод дослідження сейсмічності Карпатського регіону / Ярослав Бень, Іван Ковальчук, Олександр Кедзера // Історія української географії і картографії. – 1995. – С. 254.
 8. Береговий М. П.  Вивчаймо природу нашої країни : заповідники й пам'ятки природи УРСР / М. П. Береговий, К. Н. Поліщук. – Київ : Радянська школа, 1948. – 78 с. 
 9. Биркович В.  Букові праліси Карпат – світове надбання людства / Віктор Биркович, Неля Коваль // Екологічний вісник. – 2019. – № 5. – С. 15–19.
 10. Брусак В. П.  Пріоритетні заходи з впровадження екологічної мережі в Українських Карпатах / В. П. Брусак, Ю. В. Зінько, Д. А. Кричевська // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня 2010 р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 114–118. – Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Виноградова О. М.  Синьозелені водорості Карпатського біосферного заповідника / О. М. Виноградова, О. В. Коваленко // Український ботанічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 203–212.
 12. Вихрань А.  Карпаты. Зимняя сказка / А. Вихрань // Туристические новости (Travel news). – 2003. – № 12. – С.12–15.
 13. Вихрань А.  По долинам и по взгорьям... / А. Вихрань // Туристические новости (Travel news). – 2004. – № 4. – С.18–21.
 14. Відпочиваючи в Карпатах, пам'ятайте про безпеку // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 11. – С. 58.
 15. Войтків П.  Історія дослідження буроземів Українських Карпат / Петро Войтків // Історія української географії. – 2007. – Вип. 15. – С. 75–81. – Бібліогр. в кінці ст.
 16. Гамор Ф. Д.  Міжнародна конференція з проблем розвитку Карпатського біосферного заповідника / Ф. Д. Гамор // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2004. – Т. 20. – С. 5–10.
 17. Гамор Ф. Д.  Оптимізація території Карпатського біосферного заповідника – близька та далека перспективи / Ф. Д. Гамор, В. Ф. Покиньчереда // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2004. – Т. 20. – С. 39–49.
 18. Гамор Ф. Д.  Реалізація Карпатським біосферним заповідником функцій збереження біорізноманіття, сталого розвитку та логістичної / Ф. Д. Гамор // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2004. – Т. 20. – С. 24–32.
 19. Ганзелка И.  Через Кордильеры / И. Ганзелка, М. Зикмунд ; пер. с чешс. С. Бабина, Р. Назарова. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 352 с.
 20. Геологический разрез Урала от Златоуста до Челябинска / В. С. Коптев-Дворников, Е. С. Доброхотова, И. С. Рожков, Г. А. Мирлин. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 328 с.
 21. Герасименко А.  Непал. Під нами Гімалаї / Арсеній Герасименко // Міжнародний туризм. – 2018. – № 3. – С. 82–87.
 22. Гетьман В. І.  Грегочуть греготи в Горганах : [охорона довкілля] / В. І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 1. – С. 18–23. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Гетьман В. І.  Подільські Товтри (Медобори) – відтінення "Українських Гімалаїв" у заповідних об'єктах неживої природи / В. І. Гетьман // Охорона і менеджмент об'єктів неживої природи на заповідних територіях. – 2008. – С. 61–64. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Гілецький Й.  Буковинськими Карпатами / Й. Гілецький // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 7/8. – С. 8–16.
 25. Гілецький Й.  Межі природно-географічних областей та підобластей Українських Карпат / Йосип Гілецький // Історія української географії. – 2013. – Вип. 28. – С. 44–49. – Бібліогр. в кінці ст.
 26. Гілецький Й.  Солотвинське низькогір'я як геоморфологічна підобласть Закарпатського низькогір'я / Йосип Гілецький, Мирослав Сав'юк // Історія української географії. – 2011. – Вип. 24. – С. 60–65. – Бібліогр. в кінці ст.
 27. Говерла – найвища вершина України / підгот. Василь Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 36. – С. 3–4.
 28. Горбовий В. І.  Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 54–61.
 29. Гордиенко В. В.  Новые определения глубинного теплового потока Земли в Карпатском регионе / В. В. Гордиенко, И. В. Гордиенко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2011. – № 8. – С. 97–102. – Бібліогр. в кінці ст.
 30. Гордиенко В. В.  О скорости распространения продольных сейсмических волн в подкоровой мантии Карпатского региона / В. В. Гордиенко, Л. Я. Гордиенко // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2012. – № 3. – С. 104–109. – Библиогр. в конце ст.
 31. Горненский И.  Тайны Памира / И. Горненский. – Москва : Вече, 2002. – 384 с. 
 32. Горобець І.  Лейкербад. Альпійські купелі / Ірина Горобець, Олександр Горобець // Міжнародний туризм. – 2018. – № 4. – С. 36–41.
 33. Горобець І.  Лейкербад. Купатися до Альп / Ірина Горобець // Міжнародний туризм. – 2015. – № 3. – С. 26–31.
 34. Горобець І.  Поради з Лейкербада : [оздоровниця Швейцарських Альп] / Ірина Горобець // Міжнародний туризм. – 2018. – № 4. – С. 42–49.
 35. Горон В.  В зимові гори візьми з собою удачу / В. Горон // Карпати .Туризм.Відпочинок. – 2007. – № 12. – С. 29–35. 
 36. Горохівська І.  Мікрокліматично обумовлена динаміка станів гірсько-карпатських територіальних систем із гірсько-сосновим криволіссям / Ірина Горохівська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 1 (27), спец. вип. : Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. – С. 96–101. – Бібліогр. вкінці ст.
 37. Горчаковский П. Л.  Основные проблемы исторической фитогеографии Урала / П. Л. Горчаковский. – Свердловск : Изд-во Уральского филиала АН СССР, 1969. – 286 с. 
 38. Горчаковский П. Л.  Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья / П. Л. Горчаковский, Е. А. Шурова ; отв. ред. И. К. Киршин. – Москва : Наука, 1982. – 208 с. 
 39. Горчаковский П. Л.  Флора и растительность высокогорного Урала / П. Л. Горчаковский. – Свердловск : Изд-во Уральского филиала АН СССР, 1966. – 270 с. 
 40. Гостюк З. В.  Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат / З. В. Гостюк // Український географічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 43–50. – Бібліогр. в кінці ст.
 41. Гроденский Гр. П.  Уральская кладовая : по Ильменскому заповеднику / Гр. П. Гроденский. – Ленинград : Дет. лит., 1962. – 125 с. 
 42. Данукалова Г. А.  Комплексы раннечетвертичных моллюсков южного Предуралья на примере местонахождения Новосултанбеково / Г. А. Данукалова, Е. М. Осипова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 110-113. – Бібліогр. в кінці ст.
 43. Денисик Г.  Анди величні і... доступні / Г. Денисик // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 40. – С. 17–19.
 44. Джаган В. В.  Нові для України види сумчастих грибів (ASCOMYCOTA) зі Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника / В. В. Джаган, Ю. В. Щербакова // Український ботанічний журнал. – 2012. – Т. 69, № 5. – С. 721–728. – Бібліогр. в кінці ст.
 45. Добрынин, Б. Ф.  Физическая география Западной Европы : учеб. пособие для геогр. фак. ун-тов и пед. ин-тов / Б. Ф. Добрынин. – Москва : Учпедгиз, 1948. – 416 с. + карты. 
 46. Довганич Я. О.  Стан популяцій великих хижих ссавців у Карпатах та підвищення ролі заповідника у їх збереженні / Я. О. Довганич // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2004. – Т.20. – С. 51–58.
 47. Дудка А.  Найвищами хребтами Українських Карпат : пішохідний похід ІІІ категорії складності / А. Дудка // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 12. – С. 10–13.
 48. Дутка Т.  Тут починають і закінчують лижний сезон / Т. Дутка // Карпати .Туризм.Відпочинок. – 2007. – № 1. – С. 19–22.
 49. Дутчак С.  Обгрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Придністров'я) / С. Дутчак // Історія української географії. – 2004. – Вип.10. – С. 57–63.
 50. Забалдіна,\ Ю.  Управління розвитком туризму в Карпатському регіоні України / Ю. Забалдіна, Л. Коковський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 2 (30). – С. 128–137. – Бібліогр. в кінці ст.
 51. Завірюхіна М.  На ровері до Говерли / Марія Завірюхіна // Міжнародний туризм. – 2016. – № 5. – С. 136–140.
 52. Застосування органо-мінеральних добрив на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Карпатського регіону / Г. М. Седіло, А. Й. Габриєль, Ю. М. Оліфір, О. Й. Качмар // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 2. – С. 11–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 53. Зінько Ю.  Історія, сучасний стан та перспективи розвитку сільського туризму у Карпатському регіоні / Ю. Зінько, П. Горішевський // Туризм сільський зелений. – 2005. – № 3. – С. 5.
 54. Зінько Ю. В.  Проблеми охорони, екоосвітнього та туристичного використання Геоморфологічної спадщини у заповідниках та національних парках Українських Карпат / Ю. В. Зінько, Д. А. Кричевська // Охорона і менеджмент об'єктів неживої природи на заповідних територіях. – 2008. – С. 88–93. – Бібліогр. в кінці ст.
 55. Зюзін С.  Використання полонинських господарств для організації пішохідного туризму на полонинах Чорногірського масиву Українських Карпат / Святослав Зюзін, Ігор Рожко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, В. М. Голосов [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2018. – № 2 (випуск 45). – С. 115–124. – Бібліогр. наприкінці ст.
 56. Іванов Є.  Використання картографічних матеріалів в історико-географічному аналізі освоєння мінеральних ресурсів Карпатського регіону України / Є. Іванов, Т. Козак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 1 (27), спец. вип. : Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. – С. 411–416. – Бібліогр. в кінці ст.
 57. Іващенко Г.  Україна – Румунія. Через кордон і час : [Карпати по обидва боки кордону] / Галина Іващенко // Міжнародний туризм. – 2015. – № 6. – С. 80–85.
 58. Іващенко М.  Листопад над Синевиром / Микола Іващенко // Міжнародний туризм. – 2012. – № 6. – С. 134–140.
 59. Ігнатьєв П.  Там за Гімалаями. Підсумки й перспективи діяльності Південноазійської Асоціації регіонального співробітництва / П. Ігнатьєв // Політика і час. – 2005. – № 9/10. – С. 49–68.
 60. Ізотопний склад карбону й оксигену кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації породних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат / I. М. Наумко, О. М. Пономаренко, Г. О. Занкович [та ін.] // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2015. – № 4. – С. 87–93. – Бібліогр. в кінці ст.
 61. Кабаль М. В.  Мішані смерекові праліси Карпатського біосферного заповідника: поширення, різноманіття і заходи щодо збереження / М. В. Кабаль, Д. Д. Сухврюк, О. В. Бойчук // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26-28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 346–348. – Бібліогр. наприкінці ст.
 62. Каминіна Н.  Лижня від Арарату до Альп / Н. Каминіна // Міжнародний туризм. – 2006. – № 5. – С. 72–76.
 63. Канарський Ю.  Основні наземні біотопи рідкісних видів комах у Карпатському регіоні / Ю. Канарський // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Біологія. – 2010. – Вип. 29. – С. 119–125. – Бібліогр. в кінці ст.
 64. Капіруліна С. Л.  Подорож гірською системою Юри : [Франція] / С. Л. Капіруліна // Географія та економіка в рідній школі. – 2016. – № 11. – С. 39–47.
 65. Кіндюк Б.  Районування території Українських Карпат за топологічними параметрами річкових систем / Б. Кіндюк // Історія української географії. – 2004. – Вип.10. – С.68–72.
 66. Кобелька О. П.  Проблеми розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях Карпатського регіону / О. П. Кобелька // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 876–880. – Бібліогр. наприкінці ст.
 67. Козурак А. В.  Насінна продуктивність CAMPANULA CARPATIA JACG. у популяціях Свидовецького масиву (Українські Карпати) Карпатського біосферного заповідника / А. В. Козурак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Біологія. – 2011. –  : Вип. 30. – С. 18–20. – Бібліогр. в кінці ст.
 68. Колчеданные месторождения Урала : статьи по геологии и метаморфизму колчеданных месторождений / А. Н. Заварицкий, В. А. Заварицкий, Т. Н. Шадлун [и др.]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1950. – 328 с. 
 69. Комендар В. І.  Сучасні проблеми лісового комплексу Карпат / В. І. Комендар // Екологічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 20–21.
 70. Короп М.  Карпати для (не) підкованих: [Славське, Яремча, Драгобрат, "Буковель"] / М. Короп, А. Пирогів // Міжнародний туризм. – 2007. – № 1. – С. 104–106.
 71. Косовцова Т. И.  Альпийский Етцы – "ледяной человек" / Т. И. Косовцова // География и экология в школе ХХІ века. – 2006. – № 2. – С. 35–37.
 72. Косовцова Т. И.  Альпы: "сад на крыше Европы" или "транзитный мост?" / Т. И. Косовцова // География и экология в школе ХХІ века. – 2005. – № 8. – С. 20–25.
 73. Красуська Н. Є.  Про молоді зсуви в Карпатах та їх передгір'ях / Н. Є. Красуська // Доповіді та повідомлення Львівського ДУ ім. І. Франка. – 1959. – Вип. 8, ч. 2. – С. 17–22.
 74. Крыленко Н. В.  По неисследованному Памиру / Н. В. Крыленко ; [редкол.: Л. Л. Бархаш, З. А. Крыленко и др.]. – Москва : Географгиз, 1960. – 349 с.
 75. Кублицький Г. І.  Материками й океанами : оповідання про подорожі та відкриття / Георгій Кублицький. – Вид. допов. і дороб. – Київ : Веселка, 1966. – 430 с. 
 76. Кудла Н. Є.  Місце соціальних аспектів агротуризму у розвитку Карпатського регіону / Н. Є. Кудла, Н. В. Липчук // Туризм сільський зелений. – 2007. – № 4. – С. 25–27.
 77. Кузик П.  Мармароське блукання / П. Кузик // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2008. – № 12. – С. 18–23.
 78. Лебедько С.  Альпийская снежная эйфория : отдых в австрийских Альпах / С. Лебедько // Туристические новости (Travel news). – 2004. – №1/2. – С. 8–32.
 79. Леві Б.  Пішки по "Даху світу" : [туристичний похід на Памір] / Борис Леві // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2012. – № 20. – С. 17–19.
 80. Лісовська А.  До питання про використання природоохоронних територій у контексті розвитку туризму та рекреації Карпатського регіону України / Алла Лісовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 2 (26). – С. 195–202. – Бібліогр. в кінці ст.
 81. Лясота М.  "Серце Альп" / М. Лясота // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – 2008. – Вип. 16. – С. 179–181.
 82. Марвин М. Я.  Фауна наземных позвоночных животных Урала : учеб.-справочное пособие. Вып. 1. Млекопитающие / М. Я. Марвин ; отв. ред. Н. Н. Данилов. – Свердловск : Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького, 1969. – 155 с.
 83. Материалы по млекопитающим и птицам Памира / редкол.: В. Н. Васильев, Н. П. Горбунов, И. Ф. Григорьев [и др.]. – Ленинград : Изд-во Таджикско-памирской экспедиции, 1935. – 96 с.
 84. Меламуд В. В.  Раритетні види панцирних кліщів (Acariformes, Oribatida) Карпатського національного природного парку / В. В. Меламуд // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 694–696. – Бібліогр. наприкінці ст.
 85. Недашківська Н.  З історії розвитку рекреаційного господарства Українських Карпат / Наталія Недашківська // Історія української географії і картографії. – 1995. – С. 222–224.
 86. Новые данные о флоре и растительности Урала : материалы по изучению флоры и растительности урала. Вып. 3 / отв. ред. П. Л. Горчаковский. – Свердловск : [б. и.], 1969. – 219 с. 
 87. Онишко С.  Три М в Альпах : [Маттерхорн, Монте-Червіно, Монблан – найвищі гірські вершини] / Сергій Онишко // Міжнародний туризм. – 2015. – № 6. – С. 72–79.
 88. Оніщенко Л.  Від Майну до Альп: романтичними туристськими шляхами Німеччини / Лідія Оніщенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 2. – С. 1–7 [вкладка].
 89. Особливості пігментного комплексу високогірного виду Gentiana punctata L. флори Українських Карпат в умовах in situ та sn vitro / Брик О. М., Грицак Л. Р., Квятковська А. В., Дробик Н. М. // Тернопільські біологічні читання – 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – C. 76–79. – Бібліогр. наприкінці ст.
 90. Павлюк М.  Розвиток Карпатського і Балканського регіонів у структурі Панкардії / Мирослав Павлюк // Українсько-македонський науковий збірник. – 2011. – Вип. 5. – С. 372–382.
 91. Палатна О.  Карпати: краса та неповторність Свидовецького хребта / Оксана Палатна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – № 13. – С. 22–24.
 92. Палієнко С.  Еверест / С. Палієнко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2008. – № 2. – С. 16–17.
 93. Паньків З.  Просторові показники землекористування в Карпатському регіоні України / Зіновій Паньків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2012. – Вип. 2 (32). – С. 164–173. – Бібліогр. в кінці ст.
 94. Парнікоза І. Ю.  Карпати: де були гори й полонини - лише пасовища та ниви? / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2005. – № 3. – С. 36–40.
 95. Парнікоза І. Ю.  У Карпатах : [подорож] / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2012. – № 8. – С. 21–25.
 96. Парпан В. І.  Значення Карпатського біосферного заповідника для лісівничо-популяційних досліджень і моніторингу / В. І. Парпан // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2004. – Т. 20. – С. 71–75.
 97. Пейве А. В.  Тектоника Североуральского бокситового пояса / А. В. Пейве. – Москва : Изд-во МОИП, 1947. – 207 с.
 98. Печенюк О.  Екологічна ситуація на території Чернівецької області – складової частини Карпатського регіону / Олег Печенюк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 2, ч. 2 : Екологічна географія. – С. 38–43. – Бібліогр. в кінці ст.
 99. Пилипович О. В.  Природно-географічні обмеження щодо будівництва об'єктів малої гідроенергетики в українських Карпатах / О. В. Пилипович, Є. А. Іванов // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7–8 травня 2019 р. / редкол. : Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 106–109. – Бібліогр. наприкінці ст.
 100. Платоненко В.  Подорож на Говерлу та Петрос : технічний опис маршруту / В. Платоненко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 48. – С. 8–9.
 101. Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо запобігання екологічних ризиків руйнівних повеней і паводків у Карпатському регіоні України / Всеукраїнська екологічна ліга // Екологічний вісник. – 2020. – № 3. – С. 6–7.
 102. Покиньчереда В. В.  Результати досліджень герпетобатрахофауни в Карпатському біосферному заповіднику / В. В. Покиньчереда, В. Ф. Покиньчереда // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 718–720. – Бібліогр. наприкінці ст.
 103. Пономарьова Л. Д.  Форамініфери крейдових відкладів Голятинської структури (Українські Карпати) / Л. Д. Пономарьова // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи : зб. наук. праць ІГН НАН України / відп. ред. П. Ф. Гожик. – Київ : Нора–Прінт, 2007. – С. 192–194. – Бібліогр. наприкінці ст.
 104. Популяционные и биогеоценологические исследования в горных темнохвойных лесах Среднего Урала / редкол. : Б. П. Колесников (отв. ред.), С. В. Комов, В. А. Кирсанов [и др.]. – Свердловск : Изд-во Уральского гос. ун-та, 1979. – 194 с.
 105. Популяционные и биогеоценологические исследования в горных темнохвойных лесах Среднего Урала / редкол. : Б. П. Колесников (отв. ред.), С. В. Комов, В. А. Кирсанов [и др.]. – Свердловск : Изд-во Уральского гос. ун-та, 1977. – 156 с.
 106. Потапов Р.  Тигровая балка. Неведомый Памир / Р. Потапов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Мысль, 1976. – 317 с.
 107. Природні багатства Закарпаття / упоряд. В. Л. Боднар. – Ужгород : Карпати, 1987. – 288 с. 
 108. Про екологічну кризову ситуацію в ялинових захисних гірських лісах у заповідній зоні Карпатського національного природного парку / Белей Л. М., Савчук Б. Б., Корчемлюк М. В., Побережник В. Й. // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : збірник наукових праць Другої Всеукр. науково-практ. конф. за міжнар. участю (Рівне, 21–23 жовтня 2015 р.) / МОН України, МЕПР України, РДГУ, Міжнарод. акад. наук екології та безпеки життєдіяльності, Брестський держ. ун-т ім. О. С. Пушкіна ; редкол.: Д. В. Лидко, В. О. Мартинюк, О. О. Волчек [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 9–10.
 109. Проблемы ботаники на Урале : записки Свердловского отделения Всесоюзного ботанического общества. Вып. 6. – Свердловск : Изд-во УНЦ АН СССР, 1973. – 175 с.
 110. Прохасько Т.  За горами гори / Т. Прохасько // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2007. – № 2. – С. 34–40.
 111. Риштун А.  Бескидом по коліна в снігу / А. Риштун // Карпати .Туризм. Відпочинок. – 2007. – № 12. – С. 9–12.
 112. Сеньчук Х.  Полімагістралі Карпатського регіону України / Х. Сеньчук, В. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 2 (30). – С. 78–83. – Бібліогр. в кінці ст.
 113. Сибирская экскурсия. Урал / под ред. М. М. Тетяева. – Ленинград ; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 52 с. 
 114. Слівіна А.  Двісті гірських кілометрів / А. Слівіна // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2008. – № 12. – С. 16–15.
 115. Стойко С. М.  Екосистемна і ландшафтна репрезентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для формування екологічної мережі в Карпатах / С. М. Стойко, Ю. В. Зінько, В. П. Брусак // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2004. – Т. 20. – С. 81–92.
 116. Супруненко В.  Памірська висота / Володимир Супруненко // Міжнародний туризм. – 2012. – № 2. – С. 92–99.
 117. Тимашева И. Е.  Уникальное фирновое плато на Памире / И. Е. Тимашева // География в школе. – 2008. – № 4. – С. 22–25.
 118. Тимочко Л. І.  До вивчення фауни діапріїд (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae) Карпатського біосферного заповідника / Л. І. Тимочко // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника "Медобори", 26–28 травня р., смт. Гримайлів / редкол.: В. Д. Бондаренко, О. О. Кагало, Г. Т. Криницький [та ін]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 757–760. – Бібліогр. наприкінці ст.
 119. Труды Института геологических наук. Вып. 80. Серия Уральской комплексной экспедиции АН СССР (№ 1). Древняя кора выветривания на ультраосновных породах Урала / И. И. Гинзбург, А. А. Кац, И. З. Корин [и др.]. Ч. 1. Типы и морфология древней коры выветривания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1946. – 151 с.

Довідку виконала У. І. Безпалько

жовтень 2021 р., 119 джерел


П'ятниця, 22 жовтня 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах