Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Софія: Доброго дня!. Допоможіть, будь-ласка. підібрати літературу на тему: "Особливості пізнавального розви...

Софіє, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Особливості пізнавального розвитку вихованців інтернат них закладів

 1. Баришполь С. В. Розвиток пізнавальних здібностей молодшого школяра / С. В. Баришполь // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2012. – № 4. – С. 2-3.
 2. Бедлінський О. І. Розвиток пізнавальних інтересів підлітків / О. І. Бедлінський, В. М. Бедлінська // Географія. – 2011. – № 1. – С. 4–12.
 3. Бойко Н. В. Психолого-педагогічний супровід пізнавального розвитку дитини дошкільного віку в інтернатних закладах : бакалаврська робота : спеціальность 053 "Психологія" / Н. В. Бойко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ФПП ; наук. кер. Г. К. Радчук. – Тернопіль, 2022. – 105 с.
 4. Бондаренко В. І. Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів початкових класів / В. І. Бондаренко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали III Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції, 5 грудня 2017 року : у 3 ч. / редкол.: В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. Я. Жорова [та ін.]. – Херсон : [Херсонська академія неперервної освіти], 2017. – Ч. 1. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Боярський А. В. Творчий пошук учителя – вирішальний фактор розвитку пізнавального інтересу і творчих здібностей учнів : [матеріали до уроків креслення] / А. В. Боярський // Трудова підготовка в рідній школі. – 2016. – № 2. – С. 45–50.
 6. Вольшаницька І. Д. Розвиток пізнавальної мотивації у молодшому шкільному віці : дипломна робота / І. Д. Вольшаницька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, псих.-пед. ф-т. ; наук. кер. О. М. Кормило. – Тернопіль, 2012.
 7. Гаврилюк М. В. Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальних інтересів учнів / М. В. Гаврилюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 6. – С. 26-30.
 8. Данилова Л. Розвивати пізнавальну активність учнів / Л. Данилова // Рідна школа. – 2002. – №6. – С. 18-20.
 9. Заїка Є. В. Комплекс вправ для розвитку пізнавальних стратегій учнів / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 30-34.
 10. Заморій І. В. Проблемне навчання як один із засобів розвитку пізнавальних здібностей учнів / І. В. Заморій // Хімія. – 2008. – № 10. – С. 2-4.
 11. Ігнатова, Р. Розвиток пізнавальної активності учнів як педагогічна проблема / Р. Ігнатова // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – 2004. – Вип. 18. – С. 73-80.
 12. Канаєва С. Формування пізнавальної діяльності учнів спеціальної школи-інтернату в системі позакласної роботи : [математика в спецшколі для дітей з особливими потребами] / Світлана Канаєва // Дефектолог. – 2014. – № 8. – С. 4–5.
 13. Кізь О. Б. Розвиток життєвих перспектив вихованців інтернатних закладів : методичні рекомендації до тренінгової програми / О. Б. Кізь. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2001. – 128 с.
 14. Каруцяк С. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів / Світлана Каруцяк // English language & culture. – 2010. – № 18. – С. 3–6.
 15. Константинова О. Ф. Роль рухової активності у розвитку пізнавальної сфери / О. Ф. Константинова // Фізичне виховання в школах України. – 2011. – № 4. – С. 28-33.
 16. Стрижак О. Управління знаннями в навчальному процесі, як системостворюючий фактор підтримки пізнавальної діяльності учнів : досвід роботи Кримської гімназії-інтернату для обдарованих дітей / О. Стрижак // Світ виховання. – 2009. – № 4. – С. 5-8.
 17. Султанова Н. В. Періодизація розвитку соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України (1956 року – початок ХХІ ст.) / Н. В. Султанова // Таврійський вісник освіти. – 2018. – № 1. – С. 17–26. – Бібліогр. в кінці ст.

Підготувала Н. В. Галіцька

1 березня 2023 р., 17 джерел


Середа, 01 березня 2023
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах