Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Валентина: Добрий день! Прошу надати мені літературу на тему:"Формування демократичних цінностей школярів" Дуже...

Валентино, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Формування демократичних цінностей школярів

 

 1. Алієва С. Р.  Теорія і методика формування крос-культурних цінностей у початковій школі АР Крим : монографія / С. Р. Алієва. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2014. – 256 с.
 2. Антонюк Л. В.  Демократизація освітньої діяльності як підґрунтя громадсько-активної школи / Л. В. Антонюк // Управління школою. – 2018. – № 13/15. – С. 27–29.
 3. Боднарюк О.  Цінності демократичного громадянського суспільства : [уроки етики] : 6 клас / Олена Боднарюк // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 48. – С. 15–19.
 4. Боднарюк О.  Цінності демократичного громадянського суспільства : [урок етики] : 6 клас / Олена Боднарюк // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 16–18. – Вкладка : Історія України. Правознавство, № 1. – Закінч. Поч. № 48, 2012. - Додатки.
 5. Бойко Л. І.  Виховання морально-етичних цінностей школярів (за матеріалами моніторингу рівня морального розвитку школярів) / Бойко Л. І. // Морально-етичне виховання дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів : матеріали обласної науково-методичної конференції, 24 квітня 2012 року / за заг. ред.: С. О. Моїсеєва, Л. В. Чумак. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2012. – С. 10–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 6. Варивода Н. А.  Проблема виховання духовно-моральних цінностей молодших школярів у поглядах сучасних вчених / Н. А. Варивода // Педагогічний альманах. – 2018. – Вип. 37. – С. 16-22. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Власенко Т. Ф.  Освіта для демократичного громадянства та освіта прав людини на уроках природознавства та біології / Т. Ф. Власенко // Біологія. – 2017. – № 31/32. – С. 2–13. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Гансен, К. А.  Освіта та культура демократії / К. А. Гансен, Р. К. Кауфман, С. Сейфер ; вступ. сл. В. Гавел ; передм.: П. Коглін, Л. Лорант. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2001. – 152 с. 
 9. Гриньова М.  Беремо участь у демократії, або громадянська партисипація молоді : тренінгове заняття для учнів 8–11-х кл. / М. Гриньова // Виховна робота в школі. – 2019. – № 1. – С. 4–13.
 10. Даниляк Р.  Значення моральних цінностей у вихованні учнів початкової школи як одна зі складових будівництва нової української школи / Руслана Даниляк, Ганна Федека // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали 3-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 року / Полонійна академія, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Поморська академ., КВНЗ "Херсон. академ. неперервної освіти ; редкол.: Г. Бурунова, Д. Гєрчинська, І. Зимомря [та ін.]. – Ченстохова ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 205–206. – Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Журба О.  Цінності демократичного громадянського суспільства : етика : 6 кл. / О. Журба // Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни. Шкільний світ. – 2009. – № 12. – С. 19-20.
 12. Загороднюк Т. М.  Виховання почуття корисності для іншого як моральної цінності підлітка : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Загороднюк Тетяна Миколаївна ; Іін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2011. – 19 с.
 13. Костюк Т.  Формування громадянина незалежної демократичної України шляхом залучення молоді до вирішення реальних проблем школи і громади / Т. Костюк // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – С. 66-71.
 14. Лавроненко О. М.  Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія та методика виховання / Лавроненко Олена Миколаївна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2008. – 20 с.
 15. Людські цінності : дидактичні матеріали до тематичного тижня у 1-му класі НУШ / А. В. Ордановська, Г. Г. Васильєва, Н. І. Іванова, Л. Г. Горобець // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 4/5. – С. 24–42.
 16. Ляховець О. О.  Формування в учнів початкової школи загальнолюдських моральних цінностей (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Ляховець Олеся Олександрівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 20 с.
 17. Мізецька Р. В.  Молодь у боротьбі за незалежність : усний журнал / Р. В. Мізецька // Виховна робота в школі. – 2017. – № 5. – С. 14–21 [вкладка].
 18. Моральні цінності людства // Позакласний час. – 2018. – № 1. – С. 8–9.
 19. Назаренко Г.  Демократичні засади становлення Нової української школи / Галина Назаренко // Рідна школа. – 2017. – № 7/8. – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Рачек А. С.  Демократична республіка : [позакласний захід з англійської мови] / Рачек А. С., Басалко Н. В. // Англійська мова та література. – 2019. – № 13/15. – Р. 101–105.
 21. Середа О.  Вчимося жити в демократії : виховний захід для учнів 9–11-х класів / Оксана Середа, Тетяна Калашник // Шкільний світ. – 2018. – № 14. – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.
 22. Сирота М.-С. С.  Абетка духовних цінностей українського народу : дидактичний матеріал / М.-С. С. Сирота // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 34–88. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Филипів М.  Україна – моя молитва...Присвячується Дню проголошення України вільною суверенною незалежною державою 22 січня 1918р. / М. Филипів, З. Філіпчук, Г. Стернюк // Позакласний час. – 2004. – № 23-24. – С. 53-60.
 24. Церковна Г.  Формування в учнів початкової школи національних та духовних цінностей українського народу / Галина Церковна // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 24–25.

Довідку виконала І. В. Беновська

8 лютого 2023 р.


Середа, 08 лютого 2023
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах