Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Марія: Доброго дня! Підберіть, будь-ласка, літературу на тему: "Мотивація освітньої діяльності студента-філ...

Маріє, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Мотивація освітньої діяльності студента-філолога як дидактична проблема

  1. Гордєєва А. Й. Ділова гра як спосіб мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції/ А. Й. Гордєєва // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 53– – Бібліогр. в кінці ст.
  2. Гордєєва А. Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції / А. Й. Гордєєва// Іноземні мови. – 2011. – № 2. – С. 16-21. – Бібліогр. в кінці ст.
  3. Левченко Т. І. Актуалізація мотиваційних ресурсів майбутніх філологів у процесі навчання іноземної мови / Т. І. Левченко // Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 43–46. – Бібліогр. в кінці ст.
  4. Малихін О. Мотиваційно-цільовий компонент самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу / О. Малихін // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 28-30.
  5. Назаренко К. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів-філологів на заняттях з іноземної мови / Костянтин Назаренко // Рідна школа. – 2012. – № 6. – С. 53–57.
  6. Параскевич С. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів: роздуми, пошуки, знахідки / С. Параскевич, В. Береговий, К. Власенко // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2005. – № 3-4. – С. 29-33.
  7. Тимощук С. В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів : результати діагностичного дослідження / С. В. Тимощук, З. М. Яремко, С. В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 189–196. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7032/1/TYMOSHUK.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.
  8. Уйсімбаєва Н. В. Мотивація науково-дослідної діяльності студентів / Н. В. Уйсімбаєва // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, В. М. Оржеховська, В. В. Вербицький [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – Вип. 14, кн. 1. – С. 519–526. – Бібліогр. в кінці ст.
  9. Шамне А. В. Мотиваційний компонент учбово-професійної діяльності студентів при вивченні психологічних дисциплін / Шамне А. В., Шолом К. Г. // Розвиток професійної майстерності педагога : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 26-27 квітня 2018 року / уклад.: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2018. – С. 356–358. – Бібліогр. в кінці ст.

Підготувала Н. В. Галіцька

Червень 2022 р., 9 джерел


Середа, 01 червня 2022
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах