Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Ольга: Доброго дня! Підберіть, будь-ласка, список літератури на тему: "Фольклор у творчості українських пис...

Ольго, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Фольклор у творчості українських письменників

 1. Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник. Вип. 3 / Донецький держ. ун-т ; редкол.: С. В. Мишанич, С. А. Гальченко, Л.Ф.Дунаєвська [та ін.]. – Донецьк : Кассіопея, 1999. – 224 с. – ISBN 966-7418-49-9 : 20,00.
 1. Актуальні проблеми української літератури і фольклору / Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця. – Access mode: japul.donnu.edu.ua/index.
 1. Гончар О. І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О. І. Гончар. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
 1. Грицай М. С. Українська література ХVІ–ХVІІІст. і фольклор / М. С. Грицай. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1969. – 114 с.
 1. Дубова І. О. Буття фольклору в літературі / І. О. Дубова // Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 січня / Навчально-науковий ін-т філології та журналістики. – Київ : Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 2018. – С. 15–17. – Бібліогр. наприкінці ст.
 1. Іваннікова Л. Пісня про повстання Мартина Пушкаря на мартінесах фольклористики і літературознавства / Людмила Іваннікова // Слово і час. – 2017. – № 5. – С. 65–69. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша = Artistic, Literary-Critical and Folkloristik Paradigm of Early Works by Panteleymon Kulish : [монографія] / Василь Івашків. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 448 с., [8] арк. іл. – ISBN 978-966-613-706-0 : 49.50.
 1. Капура О. М. Фольклорно-літературні засоби в драмі М. Старицького та І. Нечуя-Левицького "За двома зайцями..." / О. М. Капура // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер Філологічні науки (літературознавство). – 2014. – Вип. 4.14 (111). – С. 83–86. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кейда Ф. Народний герой Микита Швачка у фольклорних, літературних та історичних версіях / Ф. Кейда // Фольклористичні зошити. – 2006. – Вип. 9. – С. 129–136.
 1. Коломієць В. Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі / В. Коломієць // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 8–13.
 1. Коломієць В. Художня трансформація фольклорних мотивів і образів в українській літературі першої половини XIX ст. / В. Коломієць, О. Іванова // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 2. – С. 37–44.
 1. Комариця М. Трансформація міфологічного символу в фольклорній та літературній баладі / Мар'яна Комариця // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22–28 серпня 1993 р.). – 1993. – С. 242–246. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Ніколенко О. Балада як жанр фольклору і літератури: методичні рекомендації і коментарі до уроків за новою програмою, 7 клас / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 10–15.
 1. Поліщук Ф. М. Український фольклор. Давня українська література : Практичні заняття : навч. посіб. для студ. філолог. фак. ун-тів і пед. ін-тів / Ф. М. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1991. – 190 с. – ISBN 5-11-001867-7.
 1. Поліщук Я. Естетичний код фольклору в українській літературі / Я. Поліщук // Фольклористичні зошити. – 2006. – Вип. 9. – С. 117–128.
 1. Поліщук Я. Фольклорний код в українській літературі / Я. Поліщук // Дивослово. – 2008. – № 9. – С. 45–49.
 1. Романенко Л. Інтерпретація постаті У. Кармалюка у світовому фольклорі та літературі / Лідія Романенко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 229–231. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Сиваченко М. Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Є. Сиваченко ; відп. ред. П.М. Федченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 303 с. – ISBN 5-12-001587-5.
 1. Шутенко Ю. Фольклоризм літератури / Ю. Шутенко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 95–101.

Довідку підготувала Н. В. Галіцька

січень 2022 р., 19 джерел


Четвер, 13 січня 2022
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах