Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Ліля: Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до теми:  Жанрова специфіка лірики під час вивчення по...

Лілю, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Жанрова специфіка лірики під час вивчення поетичних творів, особливості формування теоретико-літературних знань у процесі вивчення лірики.

1. Безпечний І. П. Теорія літератури : [підручник] / І. П. Безпечний ; передм. Р. Семківа ; худож. оформ. М. Леоновича. – Київ : Смолоскип, 2009. – 388 с.
2. Білоус П. В. Теорія літератури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Білоус. – Київ : Академвидав, 2013. – 328 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ №1/11-11128 від 09.07.2013 р.
3. Голик О. Античні жанри лірики Яра Славутича : [урок позакласного читання з української літератури] / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 5. – С. 59–63
4. Голомб Л. Г. Із спостережень над українською поезією ХІХ–ХХ століть : збірник статей / Л. Г. Голомб. – Ужгород : Гражда, 2005. – 380 с.
5. Клим'юк Ю. І. Лірика Івана Франка як система жанрів : монографія / Ю. І. Клим'юк ; Наук. ред. М.П.Кодак. – Чернівці : Рута, 2006. – 408 с.
6. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури : креативно-інноваційна стратегія : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 458 с.
7. Малахова О. О. Жанри пісенної лірики як відображення естетичного ставлення людини до дійсності / О. О. Малахова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. Філологічні науки (літературознавство). – Миколаїв, 2014. – Вип. 4.13 (104). – С. 148–153.
8. Невінчана Н. В. Теорія літератури в школі : у 2 ч. Ч.1 / Н. В. Невінчана. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
9. Пасічник Е. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник дя студ. вузів / Е. А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с.
10. Пультер С. О. Методика викладання української літератури в середній школі : курс лекцій для студ.-філол. / С. О. Пультер, А. М. Лісовський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2004. – 144 с.
11. Самаруха Олександр Жанри лірики. Свічадо : [матеріал для занять літературної студії] / Олександр Самаруха // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2011. – № 24. – С. 16–18.
12. Сипко Л. М. Вивчення лірики у школі : матеріали до уроків : посібник для вчит. та студ. пед. вишів. Ч. 1. 5–7 клас / Л. М. Сипко, Б. С. Чуловський. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 84 с. – (Studia Methodologica ; додаток № 28).
13. Сиротенко В. П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 390 с.
14. Слижук О. Принцип емоційності у процесі вивчення лірики / О. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №9. – С. 12–14.
15. Ткачук О. Вивчення лірики Богдана Лепкого в десятому класі : профільний рівень / Олександр Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2013. – Вип. 37. – С. 174–187.
16. Ференц Н. С. Теорія літератури і основи естетики : навчальний посібник / Н. С. Ференц. – Київ : Знання, 2014. – 511 с. – (Вища освіта ХХI століття). – Лист МОНУ № 1/11-14420 від 20 верес. 2013 р.
17. Шалімова В. Вивчення лірики в школі : (добірка творчих завдань) / В. Шалімова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 12. – С. 30.
18. Шаховський С. Лірика і лірики : питання майстерності і стилів української радянської поезії / Семен Шаховський. – Київ : Рад. письменник, 1960. – 299 с.

Довідку підготувала О. Я. Кульчицька
квітень 2021 р., 18джерел.


П'ятниця, 02 квітня 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах