Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Інна: Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: Методика вивчення синтаксису. Наперед дякую за...

Інно, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Методика вивчення синтаксису


1. Бондаренко Н. Лінгвістичні засади компетентнісної методики навчання синтаксису : [українська мова] / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 10–14
2. Голуб Н. Навчання синтаксису на уроках української мови у 8–9 класах : навчально-методичний посібник (Частина І) / Н. Голуб, Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 3. – С. 41–61.
3. Голуб Н. Навчання синтаксису на уроках української мови у 8–9 класах : навчально-методичний посібник (Частина ІІ) / Н. Голуб, Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 4. – С. 35–57.
4. Голуб Н. Галаєвська Л. Навчання синтаксису на уроках української мови у 8–9 класах : навчально-методичний посібник (Частина ІІІ) / Н. Галаєвська Л. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 5. – С. 42–60.
5. Дідук-Ступ'як Г. І. Методика викладання української мови : методичні рекомендації для студ. філол. фак. вишів України / Г. І. Дідук-Ступ'як. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – 104 с.
6. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз ; МОН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 386 с.
7. Заоборна, М. С. Синтаксичний аналіз речень з однорідною супідрядністю : метод. вказівки та мат- ли для самост. роботи студ. з курсу синтаксису суч. укр. мови / М. С. Заоборна. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 24 с.
8. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / за ред. І. К. Білодіда ; відп. ред. О. С. Мельничук. – Київ : Наук. думка, 1972. – 515 с.
9. Єрмоленко, С. Синтаксис простого речення у ВНЗ / С. Єрмоленко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С.75-81.
10. Методика вивчення української мови в школі : посібник для вчителів / О. М. Бєляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк [та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1987. – 246 с.
11. Надточій, В. Синтаксис як вчення про відношення : методичні поради щодо синтаксичного розбору різних видів складних речень / В. Надточій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 10. – С. 96-99. – На допомогу вчителеві.
12. Плиско К. М. Викладання синтаксису української мови / К. М. Плиско. – Київ : Рад. шк., 1978. – 184с.
13. Плиско К. М. Організація навчання синтаксису в середній школі : навч.-метод. пос. для вчителів словесників і студ. філологічн. ф-тів / К. М. Плиско. – Харків, 1996. – 135 с.
14. Потапенко О. І. Методика викладання української мови : практикум: навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / О. І. Потапенко, Г. І. Потапенко. – Київ : Вища шк., 1992. – 126 с.
15. Топольницький Я. Л. Формування умінь і навичок з синтаксису : посіб. для вчителів / Я. Л. Топольницький, Д. М. Кравчук. – Київ : Рад. шк., 1985. – 136 с.
16. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник для студ. вищ. навч. закл. / К. Ф. Шульжук. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2010. – 408 с. – (Альма-матер).

Довідку підготувала О. Я. Кульчицька
квітень 2021 р., 16 джерел.


П'ятниця, 02 квітня 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах