Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Остап: Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Навчальна самопідготовка студентів у проекції ...

Остапе, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Навчальна самопідготовка студентів у проекції розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні

1. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів / В. Буряк // Вища школа. – 2001. – № 4/5. – С. 48–52.
2. Голобородько Е. Е. Дефиниция самостоятельности в контексте психолого-педагогического исследования / Е. Е. Голобородько // Инновационная наука. – 2015. – № 8. [Электронный журнал] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-samostoyatelnosti-v-kontekste-psihologopedagogicheskogo-issledovaniya.
3. Горбоніс І. Р. Роль самостійної роботи студентів у процесі вивчення історії української літератури [Електронний ресурс] : магістерська робота / І. Р. Горбоніс ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. Л. І. Царик. – Тернопіль, 2018. – 124 c.
4. Грінченко Н. Р. Комплекс вправ і завдань для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичними відеоматеріалами / Н. Р. Грінченко // Іноземні мови. – 2019. – № 3. – С. 55–58. – Англійською та українською мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Демидова М. Навчальна самопідготовка студентів у проекції розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні / М. Демидова, Яньмей Лоу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2018. – № 3. – С. 23–28. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Дідук-Ступ'як Г. І. Самостійна робота для студентів-філологів з методики навчання української мови : навчально-методичний посібник / Г. І. Дідук-Ступ'як ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2018. – 68 с.
7. Іванець В. Самостійна робота студентів інженерно-педагогічних факультетів у процесі вивчення художньої обробки деревини / В. Іванець // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – Вип. 26. – С. 102–104. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Кирильчук Ю. В. Самостійна робота студентів з навчальним текстом при вивченні методичних дисциплін / Ю. В. Кирильчук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 18–21. – Бібліогр. наприкінці ст.
9. Коржева С. П. Комплекс мультимедійних вправ для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичним відеоматеріалом / С. П. Коржев // Іноземні мови. – 2018. – № 3. – С. 59–61. – Бібліогр. нарикінці ст.
10. Кульчинська М. А. Організація самостійної роботи студентів інженерно-педагогічного факультету при вивченні курсу "Основи охорони праці" [Електронний ресурс] : магістерська робота / М. А. Кульчинська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, інж.-пед.ф-т ; наук. кер. І. В. Гевко. – Тернопіль, 2017.
11. Кучер З. С. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів обслуговуючої праці в системі модульного навчання : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / З. С. Кучер. – Хмельницький, 2006. – 20 с.
12. Палій Н. Аналіз музичних творів як складова самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу "Історії музики" / Н. Палій // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2018 року / редкол.: Л. Кондрацька, М. Мушинська, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль :[ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 45–55. – Бібліогр. наприкінці ст.
13. Пентилюк М. Самостійна робота студентів як засіб лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів української мови / М. Пентилюк, І. Гайдаєнко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 21–27.
14. Петухова Л. Є. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Історія педагогіки» / Л. Є. Петухова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2002. – 22 с.
15. Солдатенко М. М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності : монографія / М. М. Солдатенко. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 198 с.

Довідку виконала С. Б. Тененьська
червень 2020 р., 15 джерел


Середа, 10 червня 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах