Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Олена: Добрий день , допоможіть підібрати літературу на тему: Національне виховання молодших школярів. дяку...

Олено, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Національне виховання молодших школярів

1. Бабаєва Т. М. Національно-культурні традиції українського народу у вихованні молодших школярів / Т. М. Бабаєва // Шкільний бібліотекар. – 2013. – № 7. – С. 5–7.
2. Білик С. Організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях / Світлана Білик // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання. – 2016. – № 7. – С. 51.
3. Врублевська І. А. Національне виховання молодших школярів на уроках "Я і Україна" : дипломна робота / І. А. Врублевська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ІПП, від-ня почат. Освіти ; наук. кер. Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014.
4. Зайковська О. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах школи нового типу / Олена Зайковська, Олена Мазакова // Сучасна школа України. – 2016. – № 3. – С. 27–30. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Лавриненко С. Підгоготовка майбутнього вчителя до національного виховання молодшого школяра засобами хореографії / С. Лавриненко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. – 2002. – Вип. 45, ч. 2. – С.3–6.
6. Лобова О. Національне та інтеркультурне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва / Ольга Лобова // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 11–14. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Михальчук М. М. Методика використання творів українського народного декоративно-прикладного мистецтва у процесі національного виховання молодших школярів : дипломна робота / М. М. Михальчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ІПП, від-ня почат. освіти ; наук. кер. М. Б. Цибулько. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013.
8. Міма Н. О. Патріотичне виховання молодших школярів як пріоритетний напрям національної системи виховання / Міма Н О. // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 19. – С. 19–24. – Бібліогр. в кінці ст.
9. Наконечна Н. Особливості національного і релігійного виховання молодших школярів у системі Пласту / Н. Наконечна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 1. – С. 11–17.
10. Німко О. Національно-культурні традиції у вихованні молодших школярів / Ольга Німко // Початкова освіта. – 2016. – № 6. – С. 9–11.
11. Плекан Т. О. Педагогічні умови національно-патріотичного виховання молодших школярів : магістерська робота / Т. О. Плекан ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ФПП, від-ня почат. Освіти ; наук. кер. В. В. Матіяш. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 129 c.
12. Поліщук І. Виховання національної свідомості молодших школярів засобами країнознавства : [сценарій родинного свята] / І. Поліщук, А. Білоног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С. 55–57. – Бібліогр. в кінці ст.
13. Сєдова Т. Д. Використання медіаресурсів у національно-патріотичному вихованні молодших школярів : з досвіду роботи / Т. Д. Сєдова, Л. П. Ампілогова, В. С. Рижкова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 22/24. – С. 53–56.
14. Сєдова Т. Д. Національно-патріотичне виховання молодших школярів із використанням медіа ресурсів / Т. Д. Сєдова, Л. П. Ампілогова, В. С. Рижкова // Виховна робота в школі. – 2016. – № 6. – С. 42–47.
15. Ступарик Б. М. Школі – національне виховання молоді : вибрані статті / Богдан Ступарик ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 304 с. – ISBN 966-640-157-8 : 15.00.
16. Чорняк Т. М. Національно-патріотичне виховання молодших школярів / Чорняк Т. М. // Виховання особистості: національно-патріотичний вимір : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 16–17 квітня 2015 року : у 2 ч. / редкол.: А. М. Зубко, С. О. Моїсеєв, В. В. Примакова [та ін.]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. – Ч. 2. – С. 155–159.
17. Шевчук І. Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54–56.

Довідку виконала І. М. Крупа

лютий 2021 р., 17 джерел


Вівторок, 23 лютого 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах