Web of Science ResearcherID:  D-1020-2018

Ednak

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Yednak V. THE FINANCIAL COMPONENT OF THE OLYMPIC MOVEMENT / V. Yednak, M. Vasiruk, N. Kornachevskyi // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (1 лютого 2024 року м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 46-51

2023 рік

 1. Єднак В. Маркетинг в Олімпійському спорті / В. Єднак, М. Васірук, Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 69-72
 2. Єднак В. Д. Основні функції засобів масової інформації в Олімпійському русі / В. Д. Єднак, М. С. Васірук, Д. В. Єднак // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 86-90
 3. Yednak V. PECULIARITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / V. Yednak, D. Yednak, G. Yednak // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 25-28
 4. Yednak V. D. TRAINING MODES AND ENERGY SUPPLY OF MUSCULAR ACTIVITY IN SPRINTING / V. D. Yednak, M. S. Vasiruk, D. V. Yednak // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 19-24

2022 рік

 1.  Васірук М. С. Відбір та тренування з бігу на короткі дистанції : навчально-методичний посібник / М. С. Васірук, В. Д. Єднак. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.
 2. Єднак В. Д. Гендерні зміни на зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 / В. Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 26-28
 3. Єднак В. Д. «Дитяча легка атлетика» - варіативний модуль навчального предмета «фізична культура»  / В. Д. Єднак, Г. М. Єднак // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення: матеріали VІІІ наук. практ. конф. (24-25 листопада 2022 року). – Кременець ; Луцьк, 2022. – C. 37-40
 4. Єднак В. Д. Легкоатлетична гордість ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. Д. Єднак, М. С. Васірук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 94–101.
 5. Єднак В. Оздоровча ходьба і біг (зошит для практичних занять) : методична розробка для студентів факультету фізичного виховання / Валерій Єднак. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2022. – 38 с.
 6. Єднак В. Д. Особливості застосування вправ на гнучкість у розминці спринтера / В. Д. Єднак, М. С. Васірук, І. Я. Хробатин // Легка атлетика в Україні: сьогодення і майбутнє : матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Луцьк, 15 листопада 2022 року). – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2022. – С. 29-31
 7. Єднак В. Д. Плавання як ефективний оздоровчий засіб фізичного виховання / В. Д. Єднак, Ю. Б. Ячнюк, О. В. Зендик, Н. М. Букорос // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 71-74. DOI : https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/44/3.15

2021 рік

 1. Єднак В. Д. Гендерна рівність в Олімпійському спорті / В. Д. Єднак // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали 3-ої Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 квітня 2021 р., м. Чернівці). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 60–63.
 2. Історичні аспекти становлення легкої атлетики на Буковині / М. Ю. Ячнюк, І. О. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк [та ін.] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): збірник наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 4 K (132) 21. – С. 188–191.
 3. Єднак В. Д. Основні результати реалізації програми МОК «Olympic Agenda 2020» / В. Д. Єднак, І. Я. Хробатин // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). Тернопіль : Тайп, 2021. С. 78-82.
 4. Єднак Г. М. Робочий зошит вчителя фізичної культури / Г. М. Єднак, В. Д. Єднак. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – 108 с.

2020 рік

 1. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. –2020. – Vol. 12, Issue 4. – P. 338356.
 2.  Єднак В. Д. Гра «Петанк» як засіб зміцнення здоров'я студентської молоді / В. Д. Єднак // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 73–77.
 3. Єднак В. Д. Фізична підготовленість школярів Тернопільської області / В. Д. Єднак // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції.(22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2020. – С. 16-19.
 4. Єднак В. Легка атлетика : навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету фізичного виховання / В. Єднак. – Тернопіль : Тайп, 2020. – 125 с.
 5. Єднак В. Оздоровча ходьба і біг (зошит для практичних занять). Методична розробка для студентів факультету фізичного виховання / В. Єднак.  – Тернопіль : Тайп, 2020. – 34 с.

2019 рік

 1. Єднак В. Д. Корфбол, як засіб оздоровлення та підвищення інтересу до уроків фізичної культури / В. Д. Єднак, Г. М. Єднак // Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 квітня 2019 р., м. Луцьк). – Луцьк : Волинський ІППО, 2019. – С. 155–157.
 2. Єднак В. Д. Навчальна практика з легкої атлетики : методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 42 с.
 3. Єднак В. Д. Проблеми гендерної рівності в МОК В. Д. Єднак // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль, 2019. – С. 32–34.
 4. Єднак В. Д. Кафедра легкої атлетики у постатях / В. Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 44 –54.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]