Web of Science ResearcherID:  I-7562-2018

mohun

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Куца О. І. NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A REFLECTION OF MILITARY ACTIONS IN UKRAINE / О. І. Куца, М. І. Караневич, О. В. Іванців // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 23-25

2021 рік

  1. "We are strong believers in the power of the avon brand": genre features of international cosmetics companies' e-releases / T. Yakhontova, O. Ivantsiv // Esp today-journal of english for specific purposes at tertiary leve. – 2021. – Vol. 9, Issue 2. – P. 182–205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000661189300001 : https://www.scopus.com

2020 рік

  1. Іванців О. Структурні моделі нейронаукових термінів-словосполучень англійської мови та української мов: зіставний аспект / О. Іванців //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці, 2020. – Вип. 823 : Германська філологія. – С. 89–95.

2019 рік
  1. Іванців О. В. Феномен іміджу в сучасній лінгвістиці / О. В. Іванців // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2019. – № 12. – С. 77–80.
  2. Іванців О. В. Метафорична модель “бізнес – це рух” як засіб конструювання іміджу міжнародної косметичної компанії / О. В. Іванців // Іноземна філологія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С. 69–77.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах