Web of Science ResearcherID: AAB-4543-2020

LAlexievetsДоктор історичних наук

Професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік
  1. Алексієвець Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Український історичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 126–142.
  2. Alexiyevets L. Ukraine – the NATO: mutual relation and partnerships main stages / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Східноєвропейський історичний вісник. – 2020. – Вип. 14. – С. 175–189.
  3. Алексієвець Л. Україна–Європа–Світ: цивілізаційно-аксіологічний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 42–44.
  4. Алексієвець Л. Наука історії у сучасному світі / Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 6–7.
  5. Алексієвець Л. Етнічна ідентичність та її український різновид / Л. Алексієвець, М. Юрій // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 12–20.
  6. Алексієвець М. М. Особливості та проблеми співробітництва України з НАТО (1991–2019) /  Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 8–11.

2019 рік
  1. Alexiyevets L. The priorities of the ukrainian-and-polish cooperation and partnership of the modernity / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Ukraine–Europe–World. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 56–68.
  2. Alexiyevets L. Uew in the international space // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 6–8.
  3. Алексієвець Л. Менталітет і його різновиди / Л. Алексієвець, М. // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 36–48.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах