Web of Science ResearcherID: AAB-4543-2020

LAlexievetsДоктор історичних наук

Професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Алексієвець Л. Конфлікт всередині династії Ваза як елемент державної політики / Л. Алексієвець, Т. Липка // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 220-223
 2. Алексієвець Л. Свобода, бережність, любов / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 44-45
 3. Alexiyevets L. THE INTERNATIONAL CONTEXT OF JAPAN’S SUPPORT FOR UKRAINE IN 2022 / L. Alexiyevets, V. Havur // Shidnij Svit, 2023. – Vol 2023, іssue 3. – P. 77 - 90. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Алексієвець Л. Безпека і мир у ціннісному контексті сьогодення / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 32–33.

2021 рік

 1. Aleksiievets L. Trade and Economic Cooperation Between Ukraine and the Republic of Belarus: Historical Discourse (1991-2020) / L. Aleksiievets, O. Valion // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2021. – Issue 4. – P. 114–126. –URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000752288900009

2020 рік
 1. Алексієвець Л. Етнічна ідентичність та її український різновид / Л. Алексієвець, М. Юрій // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 12–20.
 2. Алексієвець Л. Наука історії у сучасному світі / Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 6–7.
 3. Алексієвець Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Український історичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 126–142.
 4. Алексієвець Л. Україна–Європа–Світ: цивілізаційно-аксіологічний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 42–44.
 5. Alexiyevets L. Ukraine – the NATO: mutual relation and partnerships main stages / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Східноєвропейський історичний вісник. – 2020. – Вип. 14. – С. 175–189.
 6. Алексієвець М. М. Особливості та проблеми співробітництва України з НАТО (1991–2019) /  Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 8–11.
 7. Aleksiievets L. The transformation of Ukraine - nato relationships in 1991-2019: a historical aspect / L. Aleksiievets, M. Aleksiievets // UKRAINSKYI ISTORYCHNYI ZHURNAL. – 2020. – Issue 1. – P. 126-142. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000531074600008
 8. Aleksievets L. Kish Otaman of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevskyi: Historiographical Discourse / L. Aleksievets, M. Aleksievets, I. Fedoriv // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2020. – Issue 3. – P. 214-216. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000561172800016

2019 рік
 1. Алексієвець Л. Менталітет і його різновиди / Л. Алексієвець, М. // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 36–48.
 2. Alexiyevets L. The priorities of the ukrainian-and-polish cooperation and partnership of the modernity / L. Alexiyevets, M. Alexiyevets // Ukraine–Europe–World. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 56–68.
 3. Alexiyevets L. Uew in the international space // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 6–8.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах