Web of Science ResearcherID: I-7033-2018

Bouko

Директор центру довузівської підготовки

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Генсерук Г. Р. Цифрові ресурси визначення рівня цифрової компетентності фахівців / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 134–136.

2020 рік

 1. Генсерук Г. Р. Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 110–111.
 2. Бойко М. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування / М. М. Бойко, Г. Р. Генсерук, О. І. Петришина // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 87–90.
 3. Бойко М. Партнерство «університет–роботодавець» у процесі забезпечення якості підготовки майбутнього вчителя / М. Бойко //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 3–12.
 4. Бойко М. М. Самоменеджмент у підготовці майбутнього педагога: зміст і технології / М. М. Бойко // The scientific heritage. – Budapest, 2020. – № 48, рart 4. – P. 16–20.
 5. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. – Katowice : STUDIO NOA, 2020. – Vol. 12. – P. 325–335. 
 6. Бойко М. Академічна доброчесність в освітньому процесі педагогічного університету: управлінський аспект / М. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 172–180.
 7. Boyko M. Interaction between higher education And the labour market:experience and prospects / M. Boyko // Knowledge, Education, Law, Management. – 2020. – № 2 (30). – S. 10–17.
 8. Гаврилюк Н. І. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства / Н. І. Гаврилюк, М. М. Бойко// Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 277–279.

 2019 рік

 1. Бойко М. М. Управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті вимог нової української школи / М. М. Бойко // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія . – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 130–141.
 2. Бойко М. М. Студентоценроване навчання в процесі управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – Kharkiv, 2019. – №4 (31). – P. 41–45.
 3. Boyko M. Criteria and indicators of quality assessment of future professionals training in the system of ukrainian higher education / M. Boyko // Journal of education, health and sport. – 2019. – Vol. 9 (11). – P. 323–330.
 4. Бойко М. М. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості менеджера освіти / М. М. Бойко, О. Т. Винничук // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 159–164.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах