Web of Science ResearcherID:I-6846-2018

Babiu

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік 

 1. Бабій І. М. Одноядерні речення у «Денниках» Петра Сороки: структурно-граматичний аналіз / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 59–61.
 2. Бабій І. М. Генітивні метафори в поезії Олега Ольжича / І. М. Бабій, Г. А. Хом’як // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. C. 4–7.

2020 рік

 1. Бабій І. М. Морфемна структура мови в парадигмі сучасних досліджень / І. М. Бабій // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 3–6.
 2. Бабій І. М. Композитна лексика в неологічному словнику Тараса Шевченка / І. М. Бабій // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6td International scientific and practical conference (Vancouver, Canada 19-21 February 2020). – Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 347–354.
 3. Бабій І. М. Вивчення однорідних членів речення у вищій школі в контексті сучасних освітніх викликів / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 рік. – Тернопіль, 2020. – С. 181–184. 
 4. Бабій І. М. Вивчення складнопідрядних речень розчленованого типу зі значенням зумовленості в курсі «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)» у вищій школі в умовах дистанційного навчання / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Актуальні проблеми сучасної освіти в умовах дистанційного навчання : ХХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (м. Черкаси, 15 липня 2020 р.). – Дніпро : ГО НОК, 2020. – С. 12–20.
 5. Бабій І. М. Складні номінації як стилетворчий засіб у поетичному дискурсі Тараса Шевченка / І. М. Бабій // Eurasian scientific congress : Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (22-24 March 2020). – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 361-364.

2019 рік
 1. Babiy I. Metaphor as a copmonent of the author’s picture of the world of poets of the sixties / І. Babiy // Eastern European conference of management and economics (may, 24, 2019, Ljubljana). – Slovenia, 2019. – S. 333–335.
 2. Бабій І. М. Образно-експресивні навантаження авторських неологізмів-композитів у поезії Ліни Костенко / І. М. Бабій // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах : IX Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 12–13 квітня 2019 року). – Дніпро : Ліра, 2019. – С. 7–10.
 3. Бабій І. М. Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка / І. М. Бібій // Про Дмитра Павличка : збірник статей. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 493–500.
 4. Бабій І. М. Складання як активний спосіб творення оказіональної лексики в художньому тексті / І. М. Бабій // Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. – Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019. – Anul VII, nr. 1. – P. 238245.
 5. Babiy I. Modern approaches to the learning of innovative vocabulary / I. Babiy // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : series of monographs аaculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 24. – Katowicach, 2019. – S. 120–126.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах