Web of Science ResearcherID: М-2147-2016

BarnaO

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Researsh Gate

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Балик Н. Р.  Про використання цифрових технологій в навчанні студентів різних спеціальностей / Н. Р. Балик, О. В. Барна, І. М. Грод // Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2021. – С. 47–50.
 2. Барна О. В. Цифрове математичне моделювання в STEM-освіті: огляд ресурсів / О. В. Барна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 39–42.
 3. Барна О. В. Цифрові інструменти формування підприємницької компетентності на уроках інформатики / О. В. Барна, О. С. Мельник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–131.
 4. Барна О. В. Початки робототехніки на уроках інформатики у 4 класі / О. В. Барна // Освітня робототехніка : збірник наукових проць за матеріалами 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (01 квітня 2021 р.). – Дніпро : ЛІРА, 2021. – С. 14–18.
 5. Барна О. Реалізація міжкомпонентної інтеграції у закладах вищої освіти / О. Барна, І. Грод // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021 : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (13-14 травня 2021 року, НУБіП України, Київ). – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 153–155.
 6. Барна О. В. Формування математичної компетентності на уроках інформатики у початковій школі / О. В. Барна // Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021) : IХ міжнародна науково-методична конференція до 100-річчя ЧНПУ ім. Б. Хмельницького (9–10 квітня 2021 р.). – Черкаси : ЧНПУ ім. Б. Хмельницького, 2021.
 7. Барна О. В. Дидактичний потенціал функції доповненої реальності у пошуку Google на уроках природничого циклу / О. В. Барна, І. М. Грод // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 307–311.
 8. Ольга Б. В. Моделі та ресурсне забезпечення навчання SТЕМ-дисциплін в умовах пандемії COVID-19 / О. В. Барна, О. Кузьмінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 214–222.
 9. Барна О. В. Цифрові інструменти формування підприємницької компетентності на уроках інформатики / О. В. Барна, О. С. Мельник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–131.
 10. Морзе Н. В. Інформатика. Підручник для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2020. – 176 с. : іл.
 11. Морзе Н. В. Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 // Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2020. – 160 с. : іл.

2020 рік

 1. Барна О. В. Формування компетентності у природничих науках і технологіях засобами шкільного підручника з інформатики / О. В. Барна, Я. П. Василенко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 231–235.
 2. Барна О. В. Формування підприємницької компетентності на першому рівні базового курсу інформатики / О. В. Барна, О. Р. Мазуренок // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 94–97.
 3. Барна О. В. Визначення готовності закладу вищої освіти до цифрової трансформації / О. В. Барна, О. Г. Кузьмінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 92–94.
 4. Барна О. В. Наскрізний підхід у формуванні цифрової компетентності майбутніх педагогів / О. В. Барна, Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Професійна компетентність учителя нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної інтернетконференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 85–87.
 5. Барна О. В. Побудова стратегії формування цифрової компетентності вчителя НУШ / О. В. Барна // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції (28–29 травня 2020 р., м. Київ). – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – С. 78-80.
 6. Грод І. Перетворення відеозапису професійними програмними засобами / І. Грод, О. Барна // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020 : VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (14-15 травня 2020 року, м. Київ). – 2020. – С. 171–173.
 7. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). – Херсон: Вишемирський В. С., 2020. – С. 7–9.
 8. Барна О. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики з інформатики / О. Барна, Г. Генсерук. – Тернопіль : ТНПУ, 2020 – 56 с.
 9. Барна О. Складові моделі ідеального вчителя нової української школи / О. Барна // Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 3– 10.
 10. Барна О. Формування ґендерної культури майбутніх учителів у процесі вивчення курсу «методика навчання інформатики»: практичний кейс / О. Барна // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 189–191.
 11. The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context / N. Balyk, Ya. Vasylenko,  G. Shmyger, V. Oleksiuk,  O. Barna // ICT in Education, Research and Industrial Applications : Proceedings of the 16th International Conference, ICTERI 2020. Volume II: Workshops (Kharkiv, Ukraine, October 06-10). – CEUR Workshop Proceedings, 2020. – Vol. 2732. – P. 1097–1112.
 12. Барна О. В. Підходи до формування підприємницької компетентності на уроках інформатики / О. В. Барна, О. Р. Мазуренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12-13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 9–12.
 13. Барна О. В. Засоби підтримки STEM-освіти на уроках інформатики у початковій школі / О. В. Барна, О. Р. Мазуренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12-13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 60–63.
 14. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 15. Морзе Н. В. Інформатика. Підручник для 7 класів закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2020. – 176 с. : іл.
 16. Морзе Н. В. Ключі до інформатики: робочий зошит : навчальний посібник / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – Київ : Оріон, 2020. – 64 с. : іл.
 17. Морзе Н. В. Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 2. / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ : Оріон, 2020. – 160 с. : іл.

 2019 рік

 1. Балик Н. Р Кейс як один із методів підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу в освіті / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер, О. В. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 209-212.
 2. Барна О. Елементи студентоцентрованого цифрового навчання / О. Барна, О. Кузмінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 67–69.
 3. Барна О. Веб-технології у профільному навчанні інформатики / О. Барна, Н. Божук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 7779.
 4. Морзе Н. Ключі до інформатики: інтегрований посібник для 2-го класу Нової української школи / Н. Морзе, О. Барна, В. Вембер. – Оріон, 2019. – 64 с.
 5. Божук Н. І. Упровадження змішаного навчання у профільному навчанні інформатики / Н. І. Божук, О. В. Барна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 143–145.
 6. Галик С. Д. Методичні аспекти роботи з підручником «Я досліджую світ» на уроках інформатики в 2 класі / С. Д. Галик, О. В. Барна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 151–154.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах