Web of Science ResearcherID: I-7311-2018

basistyi p v

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри фізики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мохун,П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 258–263.
 2. Басістий П. В. Формування пізнавального інтересу на уроках фізики, як елемент компетентнісного підходу / П. В. Басістий, П. І. Чопик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 73–77.

2020 рік

 1. Басістий П. В. Використання методу моделювання у процесі навчання фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98–102.
 2. Басістий П. В. Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики / П. В. Басістий, Ю. Г. Бачинський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 46–49.
 3. Чопик П. І. Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики / П. І. Чопик, П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль, 2020. –  С. 60–62.
 4. Elgamal cryptoalgorithm on the basis of the vectormodule methodof modular exponentiation and multiplication / S. Ivasiev, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (Lviv-Slavske, Ukraine February 25-29, 2020).  – Lviv-Slavske, 2020. – P. 1–6. 
 5. Голод Ю. В. Функціональна схема приймача/передавача 12S інтерфейсу / Ю. В. Голод, О. Й. Осадчук, П. В. Басістий // Кібербезпека та комп'ютерно-інтегровані технології (КБКІТ 2020) : наукова-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів (27-29 серпня 2020, Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 122–123.
 6. Чеболда І. Ю. Н Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, Ю. Г. Бачинський, П. В. Бвсістий //Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 року, Тернопіль). – Тернопіль : ТОКІППО, 2020. – С.66–69.

 2019 рік

 1. Бачинський Ю. Г. Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики / Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий, П. І. Чопик [та ін.] // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 182–186.
 2. Жук М. Д. Використання технологій «розумового дому» при проведенні лабораторних занять з фізики / М. Д. Жук, П. І. Чопик, П. В. Басістий // Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання: досвід, тенденції перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (04 квітня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 117–120.
 3. Басістий П. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів відповідно до концепції нової української школи / П. В. Басістий, О. Й. Карабін // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 255–257.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах