I-6970-2018

Byyak

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Бияк Н. Я. Урбаноніми як засіб локалізації дії художнього твору (на матеріалі роману Ґюнтера Ґрасса «Бляшаний барабан») / Н. Я. Бияк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 7–9.
    2020 рік
  2. Бияк Н. Я. Історична фонетика : навчально-методичний посібгик  для студентів напряму підготовки підготовки 014.022 Середня освіта. Moвa i літератypa (нiмецькa) / Н. Я. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 72 с.

 2019 рік

  1.  Навчально-методичний посібник з практики німецької мови „Kunst und Kultur“/ уклад. : Л. І. Маєвська, Н. Я. Бияк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах