Web of Science ResearcherID: I-5935-2017

BodnarI

 Доктор фізико-математичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Researsh Gate

Scopus

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Bodnar D. I. On the convergence of branched continued fractions of a special Form in angular domains / D. I. Bodnar, Bilanyk I. B. // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol. 246, n. 2 (April). – P. 188–200.
  2. Боднар Д. I. Оцiнка швидкостi збiжностi гiллястих ланцюгових дробiв з нерiвнозначними змiнними / Д. I. Боднар, I. Б. Бiланик, О. Г. Возняк // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу : тези доповідей Всеукраїнська наукова конференція (Ворохта 26 лютого — 1 березня 2020 р.). – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. – С. 35–95.
  3. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758.

 2019 рік

  1.  Боднар Д. І. Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди / Д. І. Боднар, Р. І. Дмитришин // Український математичний журнал. – Київ, 2019. – Т. 71, n. 3. – C. 325–340.
  2. Bilanyk I. B.  Representation of a quotient of solutions of a four-tenn linear recurrence relation in tire form of a brmrclred continued fraction / I. B. Bilanyk, D. I. Bodnar, L. M. Buyak // Carpathian mathematical publications : scientific journal.  2019. – Vol. 11, n. 1. – P. 33–42.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах