Borodica

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Бородіца С. В. Творчість Івана Филипчака в критичній оцінці Петра Сороки / С. В. Бородіца // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 7–10.

2020 рік

  1. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. П. Вашків, Т. М. Скуратко, О. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 235 с.
  2. Бородіца С. В. Жанр роману виховання у творчості Уласа Самчука / С. В. Бородіца // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 184–186.

 2019 рік

  1. Бородіца С. Художній світ прози Володимира Лиса / С. Бородіца // Дивослово. – Київ, 2019. – № 9. – С. 55–59.
  2. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика / Уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. В. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 235 с.
  3. Бородіца С. Особливості метафоричної поетики М. Воробйова / С. Бородіца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 3–13.
  4. Бородіца С. Особливості новелістичного мислення Марії Матіос / С. Бородіца, Л. Вашків // Філологічний дискурс. – 2019. – Вип. 9. – С. 16-23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах