Borodica

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бородіца С. Василь Стефаник у критичній рецепції Романа Гром’яка / С. Бородіца // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С.14-17
 2. Мальована В. Есеїстична збірка «Введення у Бу-Ба-Бу» В. Неборака як «хронопис» українського літературного процесу кінця ХХ століття / В. Мальована ; наук. кер. С. Бородіца // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 178-180
 3. Рись О. Журнал «Жіноча доля» у критичній рецепції Олени Теліги / О. Рись ; наук. кер. С. Бородіца // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 156-157
 4. Орлик О. Модерністський дискурс поеми «Подорож з учителем» Б. Бойчука / О. Орлик ; наук. кер. С. В. Бородіца // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 139-144
 5. Задерейко Н. Образ війни в поетичній збірці «Життя Марії» С. Жадана / Н. Задерейко ; наук. кер. С. В. Бородіца // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 131-137
 6. Михалків Х. Психологізм ранніх новел Валерія Шевчука / Х. Михалків ; наук. кер. С. Бородіца // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 56-58
 7. Демелько І. Тенденції розвитку української новели другої половини ХХ століття / І. Демелько ;  наук. кер. С. В. Бородіца // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 127-131

2022 рік

 1. Бородіца С. Екзистенційний наратив у повісті «Зломані крила» Богдана Лепкого / С. В. Бородіца // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 40-44
 2. Бородіца С. В. «Корона на одну ніч» Надії Гуменюк як ретродетектив / С. В. Бородіца // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 100-103
 3. Бородіца С. В. Мемуари як джерело вивчення життєпису письменника (на прикладі творчості Уласа Самчука) / С. В. Бородіца // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 136-138

2021 рік

 1. Бородіца С. В. Творчість Івана Филипчака в критичній оцінці Петра Сороки / С. В. Бородіца // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 7–10.

2020 рік

 1. Бородіца С. В. Жанр роману виховання у творчості Уласа Самчука / С. В. Бородіца // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 184–186.
 2. Бородіца С. Творчість Уласа Самчука в оцінці Василя Сімовича / С. В. Бородіца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 3-13.

 2019 рік

 1. Бородіца С. Особливості новелістичного мислення Марії Матіос / С. Бородіца, Л. Вашків // Філологічний дискурс. – 2019. – Вип. 9. – С. 16-23.
 2. Бородіца С. Особливості метафоричної поетики М. Воробйова / С. Бородіца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 3–13.
 3. Бородіца С. Художній світ прози Володимира Лиса / С. Бородіца // Дивослово. – Київ, 2019. – № 9. – С. 55–59.
 4. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. П. Вашків, Т. М. Скуратко, О. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 235 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах