Botcar

 

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри трудового навчання.

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Сорока Т. ПМетодичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Т. ПСорока Ю. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 28 с. 
  2. Бочар І.Й. Метрологія та технічні вимірювання: методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Ч. 1/ І.Й.Бочар, Т.П.Сорока, Ю.В.Сокотов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 56 с.
  3. Бочар І. Й. Формування просторового мислення студентів під час вивчення основ охорони праці / І. Й. Бочар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 225–227.

2020 рік

  1. Бочар І. Й. Ефективність використання методичних розробок з «охорони праці» при підготовці фахівців сфери обслуговування / І. Й. Бочар // Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці, (Полтава, 23–24 квітня 2020 р.). — Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. — С. 260-261.
  2. Бочар І. Особливості використання методичних вказівок з «Основ охорони праці» при підготовці майбутніх фахівців / І. Бочар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 108-109

 2019 рік

  1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студентів педагогічних закладів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Ч. 2 : основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Бочар, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга [та ін.]. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 76 с.
  2. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації / І. В. Бочар І. Й. Гевко, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, Б. В. Струганець. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 76 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах