Buda

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Буда В. А. Лексичне багатство ліричної трилогії Петра Сороки «Симфонія Петриківського лісу» (на прикладі частини першої «Лісничівка») / В. А. Буда // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 61–64.

2020 рік

  1. Буда В. А. Інтерактивні методи навчання на уроках зв’язного мовлення / В. А. Буда // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 140–142.

 2019 рік

  1. Буда В. А. Медичні описи у романі Ю. Винничука «Аптекар» / В. А. Буда // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. С. 101–104.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах