Web of Science ResearcherID: I-7014-2018

Buyak

 

Ректор

Професор

Доктор філософських наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Балик Н. Р. Реалізація game-based learning засобом розробки ігрових додатків godot / Н. Р. Балик, Б. Б. Буяк, В. Ю. Габрусєв // Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації : Матеріали I Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (Одеса, 25-26 березня 2021 р.). – Одеса : Видавництво ОНАХТ, 2021. – С. 46–49.

2020 рік

 1. Буяк Б. Б. Засоби сервісу BigBlueButton для проведення онлайн навчання / Б. Б. Буяк, Г. В. Терещук, В. Ю. Габрусєв // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 40-44.
 2. Терещук Г. Проблема якості освіти України в контексті розвитку інноваційної економіки / Г. Терещук, Б. Буяк, В. Лола //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 51–57.
 3. Буяк Б. Академічна доброчесність: від ментальної ідеї до законодавчої норми / Б. Буяк // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 8-9.
 4. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. – Katowice : STUDIO NOA, 2020. – Vol. 12. – P. 325–335. 
 5. Strengthening of e-learning at the leading ukrainian pedagogical universities in the time of covid-19 pandemic / H. I. Falfushynska, B. B. Buyak, H. V. Tereshchuk [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 261–273. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108023246&origin=resultslist

 2019 рік

 1. The development of distance learning in Ukrainian liberal arts institutions based on EU experience / H. Falfushynska, A. Klos-Witkowska, B. Buyak [et al.] // The 10th IEEE International conference on intelligent data acquisition and advanced computing systems: technology and applications (18-21 September, 2019, Metz, France). – Metz, 2019. – Vol. 1. – P. 24–27. 
 2. Pabian A. Komunikacja niewerbalna w kontaktach biznesowych z cudzoziemcami / A. Pabian, B. Pabian, B. Buyak //  Zeszyty naukowe politechniki częstochowskiej zarządzanie. – Częstochowa, 2019. – Nr. 34. – S. 114–122.
 3. Comparison of antidiabetic effects of P. sonchifolia, C. roseus and M. charantia extracts and green synthetized ZnO nanoparticles towards common carp model: in vitro study / O. Horyn, S. Hrabra, B. Buyak [et al.] // 19th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019 : conference proceedings. – Sofia, 2019. – Vol. 19, issue 6.1. – P. 116–125.
 4. Буяк Б. Б. Освітній вимір проблеми «світогляд і політика» / Б. Б. Буяк // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Філософія. – Харків, 2019. – Вип. 42. – С. 194207.
 5. Carassius auratus as a novel model for the hyperglycemia study / H. I. Falfushynska, O. I. Horyn, L. L. Gnatyshyna [et al.] // Ukrainian Biochemical Journal. – Kiev, 2019. – Vol. 91, n. 4. – P. 58–69.
 6. Is the presence of Central European strains of Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii a threat to a freshwater fish? An in vitro toxicological study in common carp cells / H. Falfushynska, O. Horyn, A. Brzozowska [et al.] // Aquatic Toxicology. – Amsterdam : Elsevier – Vol. 206. – P. 105–113. – URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166445X18309019
 7. Management vs leadership: model of administration style at a progressive and innovative university / Falfushynska H., Buyak B., Tereshchuk G., Kravets V. // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 30–33.
 8. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology / I. V. Korsun, B. B. Buyak, V. M. Matsyuk // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15(6). – P. 94–102. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079601298&origin=resultslist
 9. Buyak B. SOFT POWER AS AN INSTRUMENT OF CANADA’S FOREIGN POLICY / B. Buyak, M. Buyak // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 69–75.
 10. Ontological model of representation of university resources / B. Buyak, I. Tsidylo, S. Kozibroda, V. Repskyi // CEUR Workshop Proceedings : 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ICTERI 2019, 12 June 2019 - 15 June. – 2019. – Vol. 2393. – P. 29 - 40. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069521681&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах