Web of Science ResearcherID: AAB-4524-2019

Bilanuk

 

Асистент кафедри математики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мізьолик Р. О. Математичні інструменти у STEM: аналіз функціоналу та можливостей MathStudio, MatLab, Mathematica / Р. О. Мізьолик, І. Б. Біланик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 234-237
 2. Клюка М. І. Роль теорії множин у розвитку математичних навичок для STEM-освіти / М. І. Клюка, І. Б. Біланик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 221-223
 3. Гаврилюк А. О. Тренажери для розвитку обчислювальних навичок: використання електронних та паперових засобів у змішаному навчанні / А. О. Гаврилюк, І. Б. Біланик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 130-133
 4. Bilanyk I. On Parabolic Convergence Regions for Branched Continued Fractions of the Special Form / I. Bilanyk, D. Bodnar, O. Voznyak // Математика та інформаційні технології : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 55-річчю факультету математики та інформатики (28-30 вересня 2023 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023 . – С. 20
 5. Bilanyk I.B. Two-Dimensional Generalization of the Thron–Jones Theorem on the Parabolic Domains of Convergence of Continued Fractions / I.B.Bilanyk, D.I.Bodnar // Ukrainian Mathematical Journal. – NEW YORK : Springer Nature, 2023. – Vol 74. – Issue 9. – P. 1317-133. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Біланик І. Б. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики / І. Б. Біланик, Н. Я. Скіп // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 253–256.

2021 рік

 1. Біланик І. Б. Параболічна область збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду / І. Біланик // International Conference of Young Mathematicians : Abstracts (June 3–5, 2021 Kyiv, Ukraine). – Kyiv: Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, 2021. – P. 119
 2. Біланик І. Параболічні області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду / І. Біланик // Підстригачівські читання – 2021 : конференція молодих вчених (26–28 травня 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 8-9
 3. Bodnar D. I. Parabolic convergence regions of branched continued fractions of the special form / D. Bodnar, I. Bilanyk // Carpathian Mathematical Publications, 2021. – Vol. 13. – No. 3. – P. 619–630. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Bilanyk I. Multidimensional analogue of Thron's theorem about twin parabolic convergence regions for continued fractions / I. Bilanyk, D. Bodnar, O. Voznyak // International online workshop on approximation theory (March 19-21, 2021). – Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – P. 8-9

2020 рік

 1. Біланик І. Оцінка швидкості поточкової збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними / І. Біланик // Підстригачівські читання – 2020 : Конференція молодих учених (26–28 травня 2020 р., Львів). Львів, 2020. С. 1-2.
 2. Bilanyk I. On the convergence of multidimensional S-fractions with independent variables / I. Bilanyk, O. Voznyak // XI International skorobohatko mathematical conference (October 26-30, 2020, Lviv, Ukraine) : abstracts. – Lviv, 2020. – P. 14. 
 3.  Боднар Д. I. Оцiнка швидкостi збiжностi гiллястих ланцюгових дробiв з нерiвнозначними змiнними / Д. I. Боднар, I. Б. Бiланик, О. Г. Возняк // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу : тези доповідей Всеукраїнська наукова конференція (Ворохта 26 лютого — 1 березня 2020 р.). – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. – С. 35–95.
 4. Bodnar D. I. On the convergence of branched continued fractions of a special Form in angular domains / D. I. Bodnar, I. B. Bilanyk // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol. 246, n. 2 (April). – P. 188–200. – URL.: https://www.scopus.com
 5. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758. – URL.: https://www.scopus.com

 2019 рік

 1. Bilanyk I. B. A truncation error bound for some branched continued fractions of a special form / I. B. Bilanyk // Математичні студії. – 2019. – Т. 52, n. 2. – С. 115–123. – URL.: https://www.scopus.com
 2. Bilanyk I. B. Representation of a quotient of solutions of a four-term linear recurrence relation in the form of a branched continued fraction / I. B. Bilanyk, D. I. Bodnar, L. M. Buyak // Карпатські математичні публікації : науковий журнал. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019. – Т. 11. n. 1. – С. 33–41. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]