Web of Science ResearcherID: AAB-4524-2019

Bilanuk

 

Асистент кафедри математики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Bodnar D. I. On the convergence of branched continued fractions of a special Form in angular domains / D. I. Bodnar, I. B. Bilanyk // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol. 246, n. 2 (April). – P. 188–200.
  2.  Боднар Д. I. Оцiнка швидкостi збiжностi гiллястих ланцюгових дробiв з нерiвнозначними змiнними / Д. I. Боднар, I. Б. Бiланик, О. Г. Возняк // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу : тези доповідей Всеукраїнська наукова конференція (Ворохта 26 лютого — 1 березня 2020 р.). – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. – С. 35–95.
  3. Біланик І. Оцінка швидкості поточкової збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними / І. Біланик // Підстригачівські читання – 2020 : Конференція молодих учених (26–28 травня 2020 р., Львів). Львів, 2020. С. 1-2.
  4. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758.
  5. Bilanyk I. On the convergence of multidimensional S-fractions with independent variables / I. Bilanyk, O. Voznyak // XI International skorobohatko mathematical conference (October 26-30, 2020, Lviv, Ukraine) : abstracts. – Lviv, 2020. – P. 14. 

 2019 рік

  1. Bilanyk I. B. Representation of a quotient of solutions of a four-term linear recurrence relation in the form of a branched continued fraction / I. B. Bilanyk, D. I. Bodnar, L. M. Buyak // Карпатські математичні публікації : науковий журнал. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019. – Т. 11. n. 1. – С. 33–41.
  2. Bilanyk I. B. A truncation error bound for some branched continued fractions of a special form / I. B. Bilanyk // Математичні студії. – 2019. – Т. 52, n. 2. – С. 115–123.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах