«Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі»
(30-річчя Чорнобильської трагедії)

 

Рекомендаційний список літератури

 

1. Аксьонова, А.  ДП "Чорнобильська АЕС" – у полі особливої уваги громадськості / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 2. – С. 36–37.

 

2. Аксьонова, А.  Із майбутнім Чорнобильської зони визначились / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 8. – С. 26–27.

 

3. Аксьонова, А.  Міжнародні проекти на майданчику Чорнобильської АЕС. Що нового? / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 6. – С. 28–30.

 

4. Аксьонова, А.  Японська і Чорнобильська зони відчуження: аналогії та особливості / Алла Аксьонова // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 5. – С. 26–29.

 

5. Барановська, Н. П.  Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві : до 25-річчя трагічних подій / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 123–142.

 

6. Белан, В. Ю.  Чорнобильська катастрофа – як це було і що ми маємо сьогодні / В. Ю. Белан // Екологічний вісник. – 2011. – № 6. – С. 24–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

7. Бривко, М.  Чорнобильська тематика у нумізматиці / Микола Бривко // Нумізматика і фалеристика. – 2016. – № 1. – С. 15–19. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8. Висновки і рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього" // Надзвичайна ситуація. – 2011. – № 4. – С. 13–17.

 

9. Вірина, Л. А.  Тієї вогняної ночі : Чорнобильська оповідь / Л. А. Вірина. – К. : Молодь, 1989. – 192 с.  

 

10. Гордєєва, А. Д.  Порівняльна характеристика ранніх фаз розвитку подій під час аварій на Чорнобильській та "Фукусіма 1" атомних електростанціях / А. Д. Гордєєва // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 24–25.

 

11. Гоцинець, І.  Чорнобиль у поетичній картині Бориса Олійника / І. Гоцинець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 15. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12. Гощинець, І.  Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця ХХ століття / І. Гощинець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 13. – С. 4–6.

 

13. Гуманітарні наслідки аваріїї на Чорнобильській АЕС: стратегія відродження. – [Без м.в.], 2002. – 82 с.

 

14. Даєн, Л. А.  Чорнобиль – трава гірка: документальна повість : для серед. та ст. шк. віку / Л. А. Даєн. – К. : Веселка, 1988. – 176 с.     

 

15. Драч, І. Ф.  Лист до калини: поезії : для ст. шк. віку / І. Ф. Драч. – 2-ге вид., допов. – К. : Веселка, 1994. – 286 с. – (Шкільна б-ка).

 

16. Драч, І.Ф. Чорнобильська Мадонна : поема / І.Ф.Драч // Лист до калини. –2-ге вид., допов. – К. : Веселка, 1994. – С. 246–286.

 

17. Євдін, О.  Чорнобильські проблеми у полі зору науки / О. Євдін, Г. Перепелятников // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 5. – С. 48–49.

 

18. Задорожна, О.  Ословлення в поетичній мові шістдесятників впливу наслідків Чорнобильської аварії на землі України, що знаходяться поза зоною відчуження / Олександра Задорожна // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., Тернопіль, 18–22 листопада 2013 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 180–182. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19. Ковалевская, Л. А.  Чернобыльский дневник (1986–1987 гг.) : Заметки публициста / Л. А. Ковалевская. – К. : Рад. письменник, 1990. – 304 с.

 

20. Коваленко, А. П.  Чернобыль – каким его увидел мир / А. П. Коваленко, Ю. В. Рисованный. – К. : Молодь, 1989. – 176 с

 

21. Корніюк, В.  Чорнобильський реквієм / В. Корніюк // Віче. – 2011. – № 7. – С. 44.

 

22. Костін, І.  Чорнобиль. Сповідь репортера : фоторепортаж / І. Костін // Все для вчителя. – 2004. – № 12.

 

23. Кривда, М.  Потрібна єдина точка зору на чорнобильську проблему та її вирішення / Марина Кривда // Голос України. – 2015. – 6 берез. (№ 41). – С. 3.

 

24. Кугно, І.  Чорнобильсько-курський синдром / І. Кугно // Надзвичайна ситуація. – 2009. – № 8/9. – С. 36–37.

 

25. Левченко, О. Г.  Хіросіма – Нагасакі – Чорнобиль: уроки та застереження / О. Г. Левченко, Є. П. Маслов // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 3. – С. 25–26.

 

26. Лисиченко, Г. В.  Про деякі проблеми, пов'язані з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, та гарантування радіаційної безпеки / Г. В. Лисиченко // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 11–12.

 

27. Маховський, О.  Чорнобильські кургани. На 300 років / Олег Маховський // Пожежна та техногенна безпека. – 2014. – № 12. – С. 30–31.

 

28. Медведев, Г. У.  Чернобыльская тетрадь : документальная повесть / Г. У. Медведев. – К. : Дніпро, 1990. – 165 с. – (Романи й повісті ; № 2).

 

29. Медведев, Г.  Чернобыльская хроника / Григорий Медведев. – М. : Современник, 1989. – 240 с.

 

30. Наєнко, М. К.  Отець Антоній : чорнобильська трагікомедія ; "Фауст" : трагедія / М. К. Наєнко. – К. : Академія, 2010. – 144 с.

 

31. Моргун, В. В.  Мутагенна активність радіонуклідних забруднень ближньої зони Чорнобильської AEC у віддалені строки після аварії / В. В. Моргун, Р. А. Якимчук // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47, № 6. – С. 463–473. – Бібліогр. в кінці ст.

 

32. Мриглод, О. І.  Реакція наукової спільноти на Чорнобильську аварію: аналіз розвитку тематики публікацій / О. І. Мриглод, Ю. В. Головач // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 7. – С. 59–69. – Бібліогр. в кінці ст.

 

33. Одинец, М. С.  Чернобыль : Дни испытаний / М. С. Одинец. – М. : Юрид. лит., 1988. – 144 с.

 

34. Олійник, Б. І.  Сім : поема / Б. І. Олійник. – К. : Рад. шк., 1988. – 91 с.

 

35. Омелянчук, І.  І крізь Чорнобиль проростає сад... / І. Омелянчук // Віче. – 2011. – № 7. – С. 48–49.

 

36. Онікієнко, І. М.  Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час Апокаліпсису / І. М. Онікієнко // Науковий збірник Кам'янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка. Сер. історична та філологічна / редкол.: Є І. Сохацька [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : КПНУ, 2009. – Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. – С. 134–138.

 

37. Плахута, В.  Початковий етап ліквідації Чорнобильської катастрофи / Віктор Плахута // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 96–99. – Бібліогр. в кінці ст.

 

38. Прістер, Б.  Проблеми радіаційного захисту населення на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / Б. Прістер // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 4. – С. 3–11.

 

39. Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник. Вип. 7 /редкол.:

В. М. Шестопалов, Є. В. Соботович, В. І. Холоша [та ін.]. – К. : Вид-во Української Академії держ. упр., 2001. – 240 с.  

 

40. Радіобіологічні та радіоекологічні дослідження Чорнобильської катастрофи вченими НАН України /

Д. М. Гродзинський, О. Ф. Дембновецький, О. М. Левчук, Ф. Н. Пацюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 6. – С. 30–40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

41. Рогожкін, Б.  "На Чорнобильській атомній пожежі взагалі не було..." / Б. Рогожкін // Вітчизна. – 1992. –

№ 9. – С. 153–158.

 

42. Сидоров, В.  Чорнобильська трагедія очима ліквідаторіа : [Чорнобильська атомна трагедія – найстрашніша атомна катастрофа ХХ ст.] / В. Сидоров // Дивосвіт. – 2011. – № 2. – С. 14–17.

 

43. Соціальні та медико-біологічні особливості життєдіяльності дітей і дорослого населення, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / В. І. Завадський, Б. П. Грейда, А. І. Зимовін [та ін.]. – Луцьк : Надстир'я, 1994. – 152 с.

 

44. Стоєцький, В.  Чорнобиль. Наш біль. Наша пам'ять / В. Стоєцький // Безпека життєдіяльності. – 2010. –

№ 5. – С. 12–13.

 

45. Сучасний етап мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи / С. Ю. Булигін, О. І. Бондар, О. І. Дутов, В. О. Кашпаров // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 54–57. – Бібліогр. в кінці ст.

 

46. Цушко, І.  Чорнобильська АЕС та зона відчуження сьогодні/ Ірина Цушко // Надзвичайна ситуація. – 2012. – № 8. – С. 28–29.

 

47. Чернобыль. Дни испытаний : книга свидетельств / [сост. В. Г. Шкода]. – К. : Рад. письменник, 1988. – 509 с.

 

48. Чернобыльский репортаж : фотоальбом / ред. Т. В. Гуськова. – М., 1988. – 153 с.

 

49. Чорнобиль і соціум. Вип.7: Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соц. груп, потерпілих від чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації / редкол.: О. В. Киричук,

С. Д. Максименко, Ю. І. Саєнко [та ін.]. – К. : Стилос, 2001. – 408 с.

 

50. Чорнобиль, 1986–1987 рр. : документи і спогади : роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи / редкол.: А. П. Шпак, І. М. Вишневський, В. В. Гончарук [та ін.] ; уклад.: В. Д. Новіков, Т. В. Желтовська,

В. Ю. Данильченко [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2004. – 564 с.

 

51. Шинкаренко, О.  Чорнобильський ліс: вогняна завіса : [лісова пожежа] / Оксана Шинкаренко // Надзвичайна ситуація. – 2015. – № 5. – С. 10–13.

 

52. Щербак, Ю. М.  Чорнобиль : документальна повість / Ю. М. Щербак. – К. : Дніпро, 1989. – 223 с. – (Романи й повісті ; № 1).

 

53. Яворівський, В. О.  Марія з полином у кінці століття : роман / В. О. Яворівський ; редкол.: В. Біленко,

А. Дімаров, О. Дмитренко [та ін.]. – К. : Дніпро, 1987. – 191 с. – (Романи й повісті ; № 11).

 

Список (53 дж.)
підготувала
Тененьська С. Б.
(квітень 2016 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах