logo1 1

1 polissja Гнатюк В. До біографії В. Забіли / В. Гнатюк // Література та культура Полісся. – Вип. 47: Віктор Забіла – поет-романтик (до 200-ліття від дня народження) / Відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С.159-160.  ⇒ переглянути
2 tutulka39 Гнатюк В. Переднє слово / В. Гнатюк // Забобон. – Львів, 1917. – С. 5–8. ⇒ переглянути
 3 tutulka41

Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1895. – Т. 6. – С. 48–60. – Рец. на кн. : Матеріалы по этнографіи Новороссійскаго края, собранные въ Елисаветградскомъ и Александрійскомъ уѣздахъ Херсонскойгуберніи В. Н. Ястребовымъ. [Ч.] I, Суевѣрія и обряды ; [Ч.] ІІ, Легенды, сказки и разсказы. – Одеса, 1894. – 202. с. ⇒ переглянути

tutulka41  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1895. – Т. 6. – С. 37–40. – Рец. на кн. : Багалѣй Д. И. проф . Опытъ исторіи Харьковскаго университета (по неизданнымъ матеріаламъ ). Т. 1 (1802 1815), вып. 1. – Харьків, 1894. – 202 с. (передрук з Записок Харківського Університету). ⇒ переглянути
 5 tutulka42  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 9. – С. 41–45. – Рец. на кн. :  Cert. Mosaika z lidovych podani halicko-ruskych, sestavil Frant, Rehor (Priteli V. S. Ponci, uciteli у Cernilove). Zlata Praha, 1895. – 34 c.  ⇒ переглянути
tutulka43

Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 10. – С. 45–49. – Рец. на кн. : Б. Д. Гринченко. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ нeй губерні­яхъ. Выпускъ 1. Разсказы , сказки, преданія, пословицы, загадки и пр. Чернигів. – 1895. ст, І1 + ІѴ + 308 (відбитка з Чернигівського земського збірника) ⇒ переглянути

tutulka44  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 11. – С. 42–48. – Рец. на кн. : Бѣлорусское Полѣсье. Сборникъ этнографическихъ матеріаловъ, собранныхъ М. Довнаромъ-Запольскимъ. Вып. I. Пѣсни Пинчуковъ, відбитка з Київських „Университетскихъ Извѣстій“. – 1895. – С. ХХѴІІІ+203 + 11. ⇒ переглянути
 8 tutulka44 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 11. – С. 41. – Рец. на кн. : Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Изданіе управленія кавказскаго учебнаго округа. Тифлис, 1881— 1894, томи I-XX. Для скорого ориентованя в збірнику видав Д. Б. Козубский в 1895 р. „Указатель“, що обіймає 177 ст. ⇒ переглянути
 9 tutulka45  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 13. – С. 3542. – Рец. на журн. : Житє і Олово. Вістник літератури, істориї і фолькльору.  – Львів : Ольга Франко, 1895. – Рік другий, том 3-4I. – С. 480+488. ⇒ переглянути
 10 tutulka46

 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 14. – С. 3034. – Рец. на ст. : Н. Коробка   Восточная Волынь // Живая старина. [Ч.] І. – 1895.  С. 2845. переглянути

 11 tutulka46  Гнатюк В.  Wisla : огляд / В. Гнатюк //  Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 14. – С. 31–33. – Наукова хроніка ⇒ переглянути
12  tutulka46 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 14. – С. 3034. – Бібліографія. – Рец. на ст. : Dobrowolski A. Lud Hrubieszowski // Lud. 1895. ⇒ переглянути
 13 tutulka46 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 14. – С. 3034. – Наукова хроніка. – Рец. на журн. : Lud, organ Towarzystwa ludoznawczego /pod redakcyą dr. A. Kaliny. – 1895. – Річник І. – 268 с. ⇒ переглянути
 14 tutulka47  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 16. – С. 2529.  Бібліографія. – Рец. на кн. : Клоустон  В. А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни / В. А. Клоустон ; з англійської мови переложив А. Кримський. – Львів, 1896. – 184 с. переглянути
 15 tutulka47 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 16. – С. 2932. – Бібліографія. – Рец. на ст. : Ящуржинскій Х. Свадьба Mалорусека, какъ религіозно-бытовая драма / Х. Ящуржинскій // Кіевская Старина. – 1896. – Т. XI. – С. 234273. ⇒ переглянути
 16 tutulka48  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 18. – С. 4850. – Бібліографія. – Рец. на кн. : Гринченко Б. Д. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣдныхъ съ ней губерніяхъ. Выпускъ 2. Расказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр. / Б. Д. Гринченко. – Чернигів, 1896. – 390 с. ⇒ переглянути
 17 tutulka49  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 19. – С. 3638. – Бібліографія. – Рец. на кн. : Священникъ Н. Стеллецкій Протоієрей А. А. Самборскій  законоучитель императора Александра I, К. 82 с. ⇒ переглянути
 18 tutulka50  Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 20. кн. 6. – С. 30 – 32. – Наукова хроніка. – Рец. на журн. : Wisla. – 1896. ; Lud. – 1896. ⇒ переглянути
 19 tutulka50

Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 20. кн. 6. – С. 35–38. – Бібліографія. – Рец. на ст. :  Kucharskiego A. Relacya znaukowej podróży po Słowacyi (Spiżu) 1827 roku / A. Kucharskiego // Lud. – 1896. – С. 15. ⇒ переглянути

 20 tutulka50   Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 20. кн. 6. С. 38–41. – Бібліографія Рец. на ст. : Баловъ А. – Къ вопросу о характерѣ и значеніи древнихъ Купальскихъ обрядовъх игрищъ / А. Баловъ // Живая Старина. – 1896. – С. 133 – 142).⇒ переглянути
21 tutulka45 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 25. кн. 5. С. 1–8. – Наукова Хроніка Рец. на журн. : Києвськая старина. – 1897.⇒ переглянути
 22 tutulka45 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 25. кн. 5. С. 38–39. – Бібліографія Рец. на ст. :  Милорадовичъ В. Прощаніе рекрута и рекрутскія пѣсни вълубенскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи / В. Милорадовичъ // Київська Старина.  1897.  Т. 8. С. 8095.⇒ переглянути
 23 tutulka45 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 25. кн. 5. – С. 39–40. – Бібліографія. – Рец. на ст.. : Хатемкинъ Г. Пѣсни молодежи въ современной деревнѣ / Г. Хатемкинъ // Київська Старина. – 1897. – Т. 9. – С. 272–318. ⇒ переглянути
25 tutulka45 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 25. кн. 5. – С. 41–47.  Бібліографія.  ⇒ переглянути
 26 tutulka48 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 26. – С. 18–23. – Бібліографія. – Рец. на журн.: Этнографическое обозрѣніе. – 1897 переглянути
 27 tutulka48 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 26. – С. 43–45. – Бібліографія. – Рец. на ст.: Barwińskij A. Das volksleben der ruthenen. (Aus dem Werke: „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. – Galizien.  T. 4. – P. 376-440переглянути
  tutulka48 Гнатюк В. [Рецензія] // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 26. – С. 45–51. – Бібліографія.переглянути

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах