Web of Science ResearcherID: I-6931-2018

Tcaukovska

 Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova, Z. Onyshkiv [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9.

2020 рік

  1. Чайковська Г. Б. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до реалізації завдань освіти для сталого розвитку / Г. Б. Чайковська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 134–137.
  2. Главацька О. Л. Попередження професійного вигорання працівників соціальної сфери / О. Л. Главацька, Т. В. Горбоніс, Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. – 180 с
  3. Чайковська Г. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку // Г. Б. Чайковська //  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка.Соціальна робота. – Ужгород, 2020. – Вип 1 (46). – С. 138–142.
  4. Петришин Л. Й. Особливості самореалізації студентської молоді засобами віртуальної волонтерської діяльності / Л. Й. Петришин, Г. Б. Чайковська // Eurasian scientific congress : the 1st International scientific and practical conference (January 27–28, 2020). – Barcelona, Spain: Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 422–427.

2019 рік
  1. Чайковська Г. Екологічна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти у контексті освітніх реформ // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 26–38.
  2. Чайковська Г. Б. Проблема екологічного виховання дітей у педагогічній спадщині Марії Монтессорі / Чайковська Г. Б. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2019. – Вип. 1 (44). –С. 204–209.
  3. Чайковська Г. Б. Екологічний підхід у підготовці фахівців із соціальної роботи / Г. Б. Чайковська, О. Л. Главацька // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 261–267.
  4. Чайковська Г. Б. Підготовка майбутніх соціальних працівників до реалізації завдань сталого розвитку / Г. Б. Чайковська, Л. Й. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 203–207.
  5. Чайковська Г. Б. Підготовка фахівців з початкової освіти до екологічного виховання учнів Нової української школи / Г. Б. Чайковська, Т. В. Кічор // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., м.Дніпро).  – Дніпро : СПД Охотнік, 2019. – Ч. І. – С. 222–224 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах