Web of Science ResearcherID: I-7614-2018

Tcopuk

Кандидат психологічних

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с

2019 рік
  1. Воронкевич О. М. Психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативної компетентності студентів / О. М. Воронкевич, С. В. Чопик // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 1. С. 103 – 106.
  2. Чопик С. В. Психологічна профілактика професійного вигорання соціальних працівників / С. В. Чопик, О. М. Воронкевич  // Соціальна робота : виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 211–216.
  3. Voronkevych О. Психологічні аспекти роботи соціального працівника із вихованцями інтернатних закладів / O. Voronkevych, S. Chopyk // Social Work and Education. – Vol. 6, no. 1. – P. 8–18.  
  4. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  5. Чопик С. В. Тривожність майбутніх педагогів на початкових етапах професійного становлення / С. В. Чопик, О. М. Воронкевич // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 275–278.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах