Web of Science ResearcherID: D-5252-2019

Tcip

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Кікінежді О. Ґендерна ідентичність як суб’єктно-психологічна реальність / О. Кікінежді, Р. Чіп // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 137–142.
 2. Чіп Р. С. Проблема ґендерної ідентичності зростаючої особистості у контексті психології конфлікту / Р. С. Чіп, Г. Ф. Гончаровська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 461–463.
 3. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків в умовах соціокультурної реальності // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 96–99.
 4. Кікінежді О. М. Психологічні особливості становлення ґендерної ідентичності сучасних підлітків / О. М. Кікінежді, Р. С. Чіп  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2021. – Вип. 1. – С. 75–82.

2020 рік 

 1. Чіп Р. С. Ґендерна компетентність педагога як чинник становлення ґендерної ідентичності старших підлітків / Р. С. Чіп // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 158-160.
 2. Чіп Р. Дослідження ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості / Р. Чіп // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 181-183.
 3. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, R. S. Chip, Ya. Z. Vasylkevych [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 3. – P. 538–547.
 4. Чіп Р. Рефлексивність як чинник становлення ґендерної ідентичності старших підлітків / Р. Чіп // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 213-218.

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Чіп Р. С. Особливості становлення гендерної ідентичності старших підлітків у суб’єктному вимірі особистості / Р. С. Чіп // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Серія : Психологічні науки. – Вип. 2, т. 2. – Херсон : Гельветика, 2019. С. 93–98.
 3. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості / Р. С. Чіп // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 151-160.
 4.  Чіп Р. С. Особливості становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості : суб’єктний вимір / Р. С. Чіп // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 273–275.
 5. Чіп Р. С. Вплив підліткової субкультури на становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості / Р. С. Чіп // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 26-27 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 34–37.
 6. Чіп Р. С. Особистісне зростання як чинник становлення ґендерної ідентичності у підлітковому віці / Р. С. Чіп // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 31 травня-1 червня, 2019 р. – Київ, 2019. – С. 152–155.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах