Web of Science ResearcherID: I-8159-2018

Chebolda I

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Царик П. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації / І. Чеболда, І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 328–335.
 2. Чеболда І. Ю. Н Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, Ю. Г. Бачинський, П. В. Бвсістий //Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 року, Тернопіль). – Тернопіль : ТОКІППО, 2020. – С.66–69.
 3. Чеболда І. Ю. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2020 року). – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 125–129.
 4. Чеболда І. Ю. Напрями раціоналізації використання водних ресурсів в населених пунктах Тернопільської області  / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 23–31.
 5. Чеболда І. Ю. Природно-ресурсний потенціал України : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль :  ТНПУ, 2020. – с. 32.
 6. Чеболда І. Ю. Природно-ресурсний потенціал України : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – с.88.
 7. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – с. 72.

2019 рік
 1. Чеболда І. Ю. Природно-рекреаційний потенціал Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму регіону / І. Ю. Чеболда // Реніональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIІI все Української науково-практичної конференції (3-4 жовтня 2019 р.). – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 243–245.
 2. Каплун І. Г. Ретроспективний аналіз та перспективи трансформації навчальної польової практики в заповідних об'єктах студентів-еколопв ТНПУ ім. В. Гнатюка / І. Г. Каплун, І. Ю. Чеболда // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 21–25.
 3. Сучасний стан природного комплексу району Малишівського сміттєзвалища / Г. В. Чернюк, І. Ю. Чеболда, Л. В. Янковська, В. О. Люгінов // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( 10-12 жовтня, 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.91–93.
 4. Чеболда І. Основні напрями оптимізації водокористування в Тернопільській області / І. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 47–49.
 5. Чеболда І. Ю. Визначення аграрного навантаження території з метою збереження продуктивності потенціалу сільськогосподарських земель / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – С. 31-35.
 6. Чеболда І. Ю. Напрями раціоналізації використання водних ресурсів в населених пунктах Тернопільської області / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – С. 23-31.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах