Chen

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Чень І. Б. Вивчення типу вищої нервової діяльності в осіб з різним біоритмологічним типом працездатності / І. Б. Чень, Т. В. Гриньків // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 114-117.
  2. Горячова О. А. Геном людини: стан та перспективи досліджень / О. А. Горячова, І. Б. Чень // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 72-74.

2019 рік
  1. Волошин, О. С. Фізіологія людини і тварин [Текст] : лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. С. Волошин, І. Б. Чень. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 176 с.
  2. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
  3. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 344–347.
  4. Чень І. Б. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології людини і тварин / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 116-118.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах