Web of Science ResearcherID: I-7361-2018

chopyk

Асистент кафедри фізики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Габрусєв В. Ю. Застосування пакету динамічної математики Geogebra при вивченні природничих дисциплін / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, П. І. Чопик  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 202–205.
  2. Басістий П. В. Формування пізнавального інтересу на уроках фізики, як елемент компетентнісного підходу / П. В. Басістий, П. І. Чопик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 73–77.

2020 рік

  1. Чопик П. І. Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики / П. І. Чопик, П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль, 2020. –  С. 60-62.
  2. Стефанюк Я. О. Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності / Я. О. Стефанюк, О. М. Федчишин, П. І. Чопик // The world of science and innovation : Abstracts of V International Scientific and Practical Conferenceь(London, United Kingdom 9-11 December 2020). London : Cognum Publishing House. — 2020. — P. 823-829.

2019 рік
  1. Бачинський Ю. Г. Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики / Ю. Г. Бачинський, П. В. Басістий, П. І. Чопик [та ін.] // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (06-07 червня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 182-186.
  2. Жук М. Д. Використання технологій «розумового дому» при проведенні лабораторних занять з фізики / М. Д. Жук, П. І. Чопик, П. В. Басістий // Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання: досвід, тенденції перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції(04 квітня 2019 року, Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 117–120.
  3. Габрусєв В. Ю. Використання засобів комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики / В. Ю. Габрусєв, П. І. Чопик, А. В. Вельгач // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 39-43.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах