Web of Science ResearcherID: I-7227-2018

TsorniuR

Доцент

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Чорній Р. П. Краса природи і краса Денників як пісня в руці маестро П. Сороки / Р. П. Чорній // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 57–59.

2020 рік

  1. Чорній А. Л. Техніка перефразування як спосіб уникнення лексичних конфліктогенів у комунікації / А. Л. Чорній, Р. П. Чорній // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  С. 198-202.

2019 рік
  1. Чорній Р. П. Socializing and pastimes : завдання для самостійної роботи: навчальний посібник для студентів 3 курсу факультету іноземних мов / Р. П. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 66 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах