Web of Science ResearcherID: I-7394-2018

chumak hv

 

Доцент кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Чумак Г. В. Відтворення лінгвістичних особливостей авторського стилю Е. Гемінґвея в українських перекладах / Г. В. Чумак, В. В. Конкульовський // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-114
  2. Чумак Г. Переосмислення літературної традиції у дискурсі модернізму / Г. Чумак // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 70-74
  3.  Communication: topology of metadiscourse of social interactions / M. Kolinko, H. Petryshyn, H. Chumak // Схід : Проблеми комунікативної реальності як дискурсивного соціального простору, 2023. – Том 4 (1). – С. 9-16

2022 рік

  1. Чумак Г. В. Відтворення безеквівалентної лексики в українських перекладах С. Кінга / Г. В. Чумак, Г. С.  Деркач // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 63-67.
  2. Gender Discourse – Representation of Ideas about the Distribution of Gender Roles / Y. Novosad, T. Tsepeniuk, Y. Golovatska [et al.] // Studies in Media and Communication. – 2022. – Vol. 10, Issue 3. – P. 152–159. –URL.: https://www.scopus.com
  3. Derkach H. THE UKRAINIAN PICTURE OF OSCAR WILDE: FIRST TOUCHES / H. Derkach, H. Chumak, T. Reshetukha // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 53. – С. 5-22. DOI : 10.25128/2304-1222.22.53.01

2020 рік

  1. Чумак Г. В. Особливості відтворення термінології у перекладах наукової фантастики // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  С. 262-265.

2019 рік
  1. Практичний курс основної іноземної мови: завдання для самостійної роботи : навчально-методичний посібник для магістрантів заочної форми навчання факультету іноземних мов / уклад.: Ю. І. Новосад, Г. В. Чумак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 57 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах