11-12 лютого 2021 р. Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції
16 березня 2021 р. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції
25 березня 2021 р. Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції
26-27 березня 2021 р. Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях : матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму
8 квітня 2021 р. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції
8 квітня 2021 р. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання : досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
15 квітня 2021 р. Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
15-16 квітня 2021 р. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 
13-14 травня 2021 р. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
13 травня 2021 р. Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка) 
20 травня 2021 р. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

 

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах