Web of Science ResearcherID:  I-7775-2018

Danuluk

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних технологій

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Optimization of ingredients upon development of the protective polymeric composite coatings for the river and sea transport / A. Buketov, S. Yakushchenko, A. Menou [et al.] // Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. – 2021. – Vol. 23, Issue 2. – P. B89–B964. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099361873&origin=AuthorNamesList&txGid=1923bd9bd7d26bc2d307232a98286878

 2019 рік

  1. Данилюк О. А. Комп'ютерно-аналітична діяльність : курс лекцій / Данилюк О. А. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 144 с.
  2. Данилюк О. А. Особливості використання хмарних технологій в навчальному процесі / О. А. Данилюк // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : збірник праць ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (27-28 березня 2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 177–182.
  3. Danylyuk O. A. Theoretical aspects readiness of teachers in vocational schools to implement student-centered approach / О. А. Danylyuk // Universum F III : proceedings of International scientific conference . – London, 2019. – P. 39–42.
  4. Данилюк О. А. Автоматизація системи контролю температури в камері порошкового оплавлення / О. А. Данелюк // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року). – Бердянськ, 2019. – С. 22–23.
  5. Danylyuk O. A. Algorithm of "club administrator" software development / О. А. Danylyuk // World achievements : proceedings XXXXV scientific and practical Conference. – Lawrence, 2019. – P. 6–11.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах