Web of Science ResearcherID: I-7378-2018

Dackiv

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Datskiv O. Training pre-service english teachers to develop healthsaving competence of learners with special educational needs / O. Datskiv // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 218–220.

2020 рік

  1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303.
  2. Zadorozhna I. Pre-service english teachers’attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education.  – Kyiv, 2020. – Т. 7, n. 15. – P. 41-46.
  3. Дацків О. П. Designing authentic speaking tasks for advanced foreign language learners / О. П. Дацків // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 304–306.
  4. Zadorozhna І. Curriculum development seminar quality Evaluation / I. Zadorozhna, O Datskiv // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 248–250.

 2019 рік

  1. Vocabulare enhancer : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов / уклад. : О. П. Дацків, Т. Б. Кондратьєва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 111 с.
  2. Дацків О. Training Mentors for New Ukrainian School / О. Дацків // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 р.). – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – С. 150–152.
  3. Datskiv О. Pre-service English teachers’ perceptions of their teaching practice / O. Datskiv // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2019 р.). – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – С. 88–91.
  4. Nikolaeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolaeva, I. Zadorozhna, О. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах