Web of Science ResearcherID: I-7850-2018

Dahtcenko

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Дащенко Н. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові. Ч. 2 / Н. Дащенко, Л. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 48 с.
  2. Дащенко Н. Лінгвостилістичний аналіз словотвірних та морфологічних засобів у журналістському тексті / Н. Дащенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 117–125.

2019 рік

  1. Daszczenko N. Media korporacyjne: platformy informowania (z praktyki «MRIYA Agro Holding») / N. Daszczenko, I. Stachurska // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 19–28.
  2. Дащенко Н.  Корпоративна газета «Омріяні Вісті»: цільове призначення, тематика, візуалізація інформації / Н. Дащенко, І. Стахурська // Медіапростір : зб. наукових статей із соціальних комунікацій . – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 11. – С. 3–14.
  3. Дащенко Н. Пісенно-виконавська складова просвітницької діяльності товариства «Вертеп» (1989-1992 рр.) / Н. Дащенко, Н. Пронь // Літературний Тернопіль : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – № 1(78). – С. 106–118.
  4. Дащенко Н. Л. Методичні рекомендації до курсу "Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу" : для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів / Н. Л. Дащенко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 42 с.
  5. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові / уклад. Л. Струганець, Н. Дащенко, Ю. Струганець. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах