Web of Science ResearcherID: I-6706-2018

Декан хіміко-біологічного факультету

Доктор бiологiчних наук

Професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік 

 1. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203–206.
 2. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.

2020 рік

 1. Міщук Н. Й. Використання сучасних методів візуалізації у підготовці майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 89-92.
 2. Дробик Н. М. 80-річчя хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, перспективи / Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль).  – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 13-22.
 3. Вміст фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення у рослинах gentiana punctata L. в умовах in vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 54-57.
 4. Грицак Л. Р. Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. В умовах in vitro та in situ / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 65-68.
 5. Палій І. Р. Оцінювання ефективності методик кріоконсервації та розморожування стовбурових клітин / І. Р. Палій, А. І. Довгалюк, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 86-89.
 6. Пошук способів підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 93-96.
 7. Чайка І. В. Перспективи культивування in vitro м’яти перцевої (mentha piperita L.) / І. В. Чайка, У. М. Зайцева, Н. М. Дробик // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 37-40.
 8. Проростання насіння та вегетативне розмноження gentiana cruciata L. In vitro / О. Я. Вовк, І. С. Дмитришин, І. О. Богатюк, Н. М. Дробик // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 40-43.
 9. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers / H. Meshko, O. Meshko, N. Drobyk, O. Mikheienko // Environmental, Technological, Social and Economic Matters : the International Conference on Sustainable Futures(ICSF 2020) : E3S Web of Conferences (Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL. :  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023
 10. Зміни пігментного комплексу високогірного виду Gentiana puctata L. in situ та in vitro за різних температурних умов / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, І. В. Чайка [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 198–200.
 11. Оптимізація умов та мікроклонального розмноження та вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 298–300.
 12. Культивування in vitro лікарського виду рослин Arnica montana L. / А. Б. Середович, А. В. Квятковська, І. О. Богатюк [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 381–383.
 13. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. – Умань, 2020. – С. 74–77.
 14. Грицак Л. Р. Причини дестабілізації ареалів рідкісних видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністер’я : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створ. Нац. природ. парку «Дністровський каньйон» (18 вер. 2020 р., м. Заліщики). – Чернівці, 2020. – С. 115–117.
 15. Грицак Л. Сучасні концепції збереження видів рослин в умовах in situ та ex situ / Л. Грицак, І. Барна, Н. Дробик // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30-річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). – Тернопіль, 2020. – С. 108–114.
 16. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana acaulis L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, М. М. Гайдаржи, Н. М. Дробик // Екологічні науки. – 2020. –  Вип. 2 (29), т. 1. – С. 80–85.
 17. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. –  Тернопіль, 2020. –  № 1/2 (79). – С. 119–128.
 18. Грицак Л. Р. Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2020. – Т. 26. – С. 183–189.
 19. Грицак Л. Р. Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana L. в умовах високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2020. – № 1/2 (79). – С. 91–102.
 20. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 21. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [та ін.] ; за ред. А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. –  96 с.
 22. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 23. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 24. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.

2019 рік

 1. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. в умовах in vitro / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 259–262.
 2. Підбір оптимальних умов культивування мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих з пуповини та амніону щурів / І. Р. Палій, А. І. Довгалюк, Н. В. Огінська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 242–245.
 3. Проблеми розвитку заповідної справи на Тернопіллі / О. І. Непрілий, М. В. Гуменчук, І. О. Богатюк, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 224–228.
 4. Кравець Н. Б. Динаміка проростання та сезонна схожість насіння деяких видів рослин роду Carlina L. в умовах in vitro / Н. Б. Кравець, Н. М. Дробик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 150–154.
 5. Щодо проблеми утилізації побутових відходів міста Тернополя / М. В. Гуменчук, О. І. Непрілий, І. С. Дмитришин, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль) . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 106–109.
 6. Особливості пігментного комплексу високогірного виду Gentiana punctata L. флори Українських Карпат в умовах in situ та іn vitro  / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – C. 76–79.
 7. З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора С. В. Пиди) / В. П. Патика, І. П. Григорюк, М. М. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 104–113.
 8. Грицак Л. Р. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro / Л. Р. Грицак, А. І. Герц, Н. В. Герц, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2019. – Т. 25. – С. 209–214.
 9. Грицак Л. Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 129–140.
 10. Грицак Л. Р. Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «quasi» in situ та методів біотехнології / Л.Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2019. – № 25. – С. 169–176.
 11. Міщук Н. Й. До проблеми формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик, Г. В. Саска // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.,м. Тернопіль).– Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 64–65.
 12. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання : eкологія,охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, Хмельницький). – Хмельницький ХНУ, 2019. –С. 216–217.
 13.  Грицак Л. Р. Вміст біологічно активних речовин у калюсних культурах видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 9–21.
 14. XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та VII з’їзд всеукраїнської асоціації біологів рослин / А. В. Голубенко, Н. М Дробик, О. О. Пороннік [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – Київ, 2019. – Т. 17, n. 2. – С. 221–226.
 15. Грицак Л. Р. Перебудова анатомічних структур листка рослин in vitro Gentiana lutea L. залежно від світлових умов культвування / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2019 р., м. Суми). – Суми : Цьома С. П., 2019. – С. 86–89.
 16.  Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти) / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 17. Гуменюк Г. Б. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Соціальна екологія та проблеми природокористування» : для студентів біологічних спеціальностей  вищих педагогічних навчальних закладів / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 83 с.
 18. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах