Web of Science ResearcherID: I-7138-2018

Dsysj

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Дзись Г. С. Le numerique dans l’apprentissage et l’enseignement des langues / Г. С. Дзись, Т. В. Дзись // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 307-310.
  2. Lesen mit Spaß : навчально-методичний посібник з домашнього читання для студентів IV курсу  / Уклад. :  А. П. Катериняк, О. М. Пеляк, Т. В. Дзись. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. –113 с.

2019 рік

  1. Пеляк О. М. Підготовка до державної атестації з німецької мови як другої інозменої для ступеня освіти «магістр» : навчально-методичний посібник / О. М. Пеляк, А. П. Катериняк, Т. В. Дзись. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 138 с.
  2. Reussir : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах