Web of Science ResearcherID: I-8795-2018

Dovbush

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Безкоровайна Ю. І. MAIN TENDENCIES IN TRANSLATING NATIONALLY MARKED WORDS / Ю. І. Безкоровайна ; наук. кер. О. І. Довбуш // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 13-15
 2. Гарасим Т. О. THE NOTION OF MANIPULATION IN LINGUISTICS: BASIC APPROACHES TO ITS STUDY / Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, І. П. Скорейко-Свірська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-9
 3. Довбуш О. І. The Research Companion : навчально-методичний посібник до написання курсових та магістерських робіт для студентів факультету іноземних мов / О. І. Довбуш, Т. Б. Кондратьєва, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.

2022 рік

 1. Harasym T. O. CUSTOMER CENTRICITY AS THE MAIN FACTOR OF PRAGMATICS IN BUSINESS COMMUNICATION / T. O. Harasym, O. I. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska // The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space : International scientific conference (October 12–13, 2022). – Częstochowa : «Baltija Publishing», 2022. – P. 6-9. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-1
 2. Semantics of archetypal structure of verbal poetic images in robert frost's "mountain interval" / I. Zadorozhna, T. Harasym, O. Dovbush [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol. 12, Issue 1. – Special Issue25. – P. 244-252. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000781646500042
 3. Harasym T. O. TED TALKS: COMMUNICATIVE STRATEGIES AND TACTICS / T. Harasym, O. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska // Нова філологія збірник наукових праць. – Одеса : Гельветика, 2022. – № 87. – С. 18-23

2021 рік

 1. Довбуш О. І. Концепція екокритики як основа формування екосвідомості / О. І. Довбуш, І. Д. Олійник // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10–11 грудня 2021 р.). – Львів : «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. – С. 21-24
 2. Гарасим Т. Особливості текстотворення крізь призму семіотики літератури / Т. Гарасим, Н. Гоца, О. Довбуш // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород : Гельветика, 2021. – Вип. 2(20). – С. 215-224
 3. Гарасим Т. О. Прагматика вживання фразеологічних одиниць у промовах Барака Обами / Т. Гарасим, О. Довбуш // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня 2021 р.). – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2021. – Ч. 2. – С. 176-177
 4. My Grammar Coach : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / Уклад. Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, В. А. Шепітчак. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 340 с.
 5. Grammar Companion. Part 2 : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / Уклад. Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, В. А. Шепітчак. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 139 с.

2019 рік

 1. The Highlights of English Literature: A Course Guide : навчальний посібник з курсу "Література Англії” / уклад. О. І. Довбуш. – Тернопіль : Тайп, 2019. – 205 с.
 2. The Research Companion : навчально-методичний посібник до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів факультету іноземних мов / уклад.: О. І. Довбуш, Т. Б Кондратьєва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 64 с.
 3. Dovbush O. What do animals dream about? An eco-ethical perspective on Barbara Kingsolver's animal dreams / O. Dovbush // Re-Imagining the Limits of the Human. – 2019. – P. 81-90. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах