Web of Science ResearcherID: I-7879-2018

mohun

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Деркач Г. С. English for Correspondence-Course Students. Test Booklet=Англійська мова для студентів-заочників. Збірник лексичних тестів. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. –  40 c.
  2. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.
  3. Деркач Г. С. Зміни у рецепції творчого доробку Оскара Вайлда в Україні / Г. С. Деркач // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 22–27.

2020 рік

  1. Деркач Г. С. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів історичних факультетів педуніверситетів засобами читання автентичних літературних джерел / Г. С. Деркач, Т. М. Олендр // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98-99.
  2. Кучма Н.THe diversity in the critical essay genre in western ukrainian periodicals of 1920 – 1930s / Н. Кучма, Г. Деркач // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 51. – С. 14-23.
  3. Labashchuk O. Child in the natal narratives of modern Ukrainian mothers: Folkloric symbols and frequent motifs / O. Labashchuk, H. Derkach, T. Reshetukha // Folklore (Estonia). – 2020. – Vol. 80. – P. 69–96. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098727219&origin=resultslist

2019 рік

  1. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017 / T. Reshetukha, H. Yordan, H. Derkach // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019. – S. 43–50.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах