Web of Science ResearcherID: I-6974-2018

Derkevitc

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб—ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Деркевич Н. А. Префіксація як один із способів творення німецького дієслова / Н. А. Деркевич // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 18—19.
  2. Деркевич Н. А. Семантична характеристика дієслів з невідокремлюваним префіксом ver- // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. — Київ, 2020. — Т. 31 (70), № 2. — С. 86—91.

2019 рік

  1. Рокіцька Н. В. Konig des Satzes : навчально-методичний посібник / Н. В. Рокіцька, Н. А. Деркевич. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 108 с.
  2. Деркевич Н. А. Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent- у дослідженнях відомих лінгвістів / Н. А. Деркевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — Острог : НаУОА, 2019. — Вип. 8(76). — С. 61—63.
  3. Деркевич Н. А. Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою / Н. А. Деркевич // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. — Острог : НаУОА, 2019. — Вип. 5 (73). — С. 192—195.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах